Opinie o Nas

Wojskowość, militaria

1944: Szturm na Linię Zygfryda
Dla wielu alianckich żołnierzy, oficerów i niezliczonej rzeszy domorosłych strategów II Wojna Światowa w Europie wydawała się bliska końca, gdy późnym latem 1944 roku sojusznicze armie przetoczyły się przez północną Francję, Belgię, Luksemburg i stanęły u samych wrót Niemiec. Jednak wydarzenia września, października, listopada i grudnia w bardzo bolesny i dobitny sposób rozwiały te nadzieje.
1944: Szturm na Linię Zygfryda
Producent: Napoleon V
Nasza cena: 82,99 zł
300 Dywizjon Bombowy Ziemi Mazowieckiej
Całość pracy dotyczyć będzie przede wszystkim historii 300 Dywizjonu, który istniał w latach 1940-1947. Pierwszy rozdział ma charakter ogólny i wprowadzi Czytelnika w organizację i strukturę dywizjonu oraz opisze służbę w brytyjskim lotnictwie bombowym tego okresu.
300 Dywizjon Bombowy Ziemi Mazowieckiej
Producent: Napoleon V
Nasza cena: 52,99 zł
304 Dywizjon Bombowy "Ziemi Śląskiej im. ks. Józefa Poniatowskiego"
304 Dywizjon Bombowy był w Polskich Siłach Powietrznych w Wielkiej Brytanii jednostką pod pewnymi względami szczególną. Jego historia może zainteresować zarówno miłośników „Polskich Skrzydeł” jak i historyków-marynistów, a opracowanie jego dziejów jest ciekawym połączeniem tych dwóch dziedzin oraz wkładem w nieco zaniedbaną historiografię polskich jednostek bombowych okresu drugiej wojny światowej.
304 Dywizjon Bombowy "Ziemi Śląskiej im. ks. Józefa Poniatowskiego"
Producent: Napoleon V
Nasza cena: 52,99 zł
Amerykańskie koncepcje tarczy antyrakietowej w Europie
Książka jest poświęcona wydarzeniom początku XXI w., kiedy to – głównie na fali obawy przed międzynarodowym terroryzmem i państwami zbójeckimi – Stany Zjednoczone postanowiły zbudować infrastrukturę chroniącą je przed atakiem rakietowym.
Amerykańskie koncepcje tarczy antyrakietowej w Europie
Producent: POLTEXT
Nasza cena: 32,99 zł
Analiza kryminalna dla studentów bezpieczeństwa wewnętrznego
Analiza kryminalna jest narzędziem wspomagającym pracę organów ścigania. Przyczynia się ona do rozwiązywania spraw o dużym ciężarze gatunkowym, które są wielowątkowe.
Analiza kryminalna dla studentów bezpieczeństwa wewnętrznego
Nasza cena: 14,99 zł
Antyterrorystyczne formacje Policji w przypadku zbrojnej agresji na RP
Główną przesłanką powołania do życia pododdziałów antyterrorystycznych Policji była konieczność przeciwdziałania zjawiskom niezwykle groźnym dla bezpieczeństwa publicznego, jakimi niewątpliwie były rosnące zagrożenia związane z terroryzmem oraz terrorem kryminalnym, przejawiającym się również w formach charakterystycznych dla przestępczości zorganizowanej. Stały rozwój tych zagrożeń spowodował konieczność powołania sił zdolnych skutecznie im się przeciwstawiać, odpowiednio wyszkolonych, wyposażonych i przygotowanych do podejmowania zróżnicowanych działań.
Antyterrorystyczne formacje Policji w przypadku zbrojnej agresji na RP
Nasza cena: 18,99 zł
Aspekty bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej
Monografia dotyczy podstawowych aspektów bezpieczeństwa. Zaprezentowano w niej bezpieczeństwo jako naukę, a problemy bezpieczeństwa narodowego w odniesieniu do teorii stosunków międzynarodowych.
Aspekty bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej
Nasza cena: 30,99 zł
Bagnety Republiki
Pod względem znaczenia w historii niewiele triumfów na polu bitwy dorównuje zwycięstwom odniesionym przez armie rewolucyjnej Francji. Gdyby nie sukces republikańskiego oręża, cudzoziemscy wrogowie, którzy grozili przywróceniem ancien régime’u we Francji, zahamowaliby wielkie polityczne i społeczne dzieło Rewolucji.
Bagnety Republiki
Producent: Napoleon V
Nasza cena: 69,99 zł
Bastion nad Sanem
To zdumiewające, że tak długo trzeba było czekać na ukazanie się "Bastionu nad Sanem" po polsku, tym bardziej, że książka ta wielokrotnie pojawiała się już w bibliografiach popularnych dzieł, jak na przykład "Tajemnice przemyskiej twierdzy" Jana Różańskiego. Obficie czerpał z "Bastionu nad Sanem" Franz Forstner, autor monografii Twierdzy z lat osiemdziesiątych, wydanej w Polsce w 2000 r.
Bastion nad Sanem
Producent: Napoleon V
Nasza cena: 39,99 zł
Batoh 1652 – Wiedeń 1683. Od kompromitacji do wiktorii
Były czasy, gdy polska sztuka wojskowa budziła postrach wszystkich wrogów. Rzeczpospolita była potężna, a jej armie nie tylko chroniły granic państwa, ale prowadziły wojny na terenie przeciwnika.
Batoh 1652 – Wiedeń 1683. Od kompromitacji do wiktorii
Producent: Promohistoria
Nasza cena: 8,99 zł
Battle Cry of Freedom Historia wojny secesyjnej
Zdobywca nagrody Pulitzera. Zawierające nowe posłowie od autora, to nowe wydanie zdobywcy nagrody Pulitzera, "Battle Cry of Freedom" wciąż bez wątpienia pozostaje najlepszym jednotomowym opracowaniem historii wojny secesyjnej.
Battle Cry of Freedom Historia wojny secesyjnej
Producent: Napoleon V
Nasza cena: 47,99 zł
Bezpieczeństwo – dyscyplina w obszarze nauk społecznych
Wśród czynników, które przyczyniły się do stworzenia niniejszej monografii,można wymienić trzy główne. Po pierwsze jest to potrzeba kontynuacji problematyki bezpieczeństwa, podejmowanej na wcześniejszych czterech konferencjach w  Społecznej Akademii Nauk.
Bezpieczeństwo – dyscyplina w obszarze nauk społecznych
Nasza cena: 15,99 zł
Bezpieczeństwo dokumentów publicznych
Niniejsza monografia to efekt inicjatywy, której ambicją jest wymiana naukowych i zawodowych doświadczeń, a przez to wzmacnianie kompetencji budujących bezpieczeństwo dokumentów publicznych. Przedmiot rozważań podjętych w opracowaniu to jeden z istotniejszych obszarów bezpieczeństwa państwa.
Bezpieczeństwo dokumentów publicznych
Nasza cena: 34,99 zł
Bezpieczeństwo i ochrona w cywilnej komunikacji lotniczej na przykładzie Polski, Stanów Zjednoczonych i Izraela. Studium politologiczno-prawne
Problematyka bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym sięga swoimi korzeniami czasów wcześniejszych, nim z samolotu uczyniono instrument szybkiego przemieszczania się na duże odległości, czyli powstała komunikacja lotnicza. Zawsze jednak bezpieczeństwo operacyjne było priorytetem, a udany start i lądowanie desygnatem — pojęcia.
Bezpieczeństwo i ochrona w cywilnej komunikacji lotniczej na przykładzie Polski, Stanów Zjednoczonych i Izraela. Studium politologiczno-prawne
Nasza cena: 52,99 zł
Bezpieczeństwo kadrowe Policji na przykładzie przesłanek doboru do służby
Praca jest pierwszym opracowaniem, w którym zgodnie z zasadami metodologii podjęto precyzyjnie zdefiniowany problem badawczy obejmujący określony etap postępowania kadrowego, którego celem — jak wyjaśnił sam Autor — było przeprowadzenie diagnozy procesu doboru do Policji oraz określenie jego wpływu na efektywność organizacyjną tej formacji. Praca ma nie tylko wartość poznawczą, ale również utylitarną pozwalającą na dalsze racjonalizowanie postępowania kadrowego, nie tylko w tej formacji.
Bezpieczeństwo kadrowe Policji na przykładzie przesłanek doboru do służby
Nasza cena: 37,99 zł
Bezpieczeństwo międzynarodowe
Państwa zachodnie zaczynają wykazywać nadzwyczajną, nieraz graniczącą z nadwrażliwością, troskę o sprawy bezpieczeństwa. Mamy do czynienia z przyspieszoną ewolucją i rozbudową instytucji, a także instrumentów zapewniania bezpieczeństwa międzynarodowego.
Bezpieczeństwo międzynarodowe
Producent: SCHOLAR
Nasza cena: 40,99 zł
Bezpieczeństwo międzynarodowe. Wybrane organizacje
Wojny i konflikty zbrojne towarzyszą człowiekowi od zarania dziejów. Nie zanosi się na to, że zostaną wyeliminowane ze światowego porządku w nadchodzącym czasie.
Bezpieczeństwo międzynarodowe. Wybrane organizacje
Nasza cena: 43,99 zł
Bezpieczeństwo państwa a zagrożenie terroryzmem. Instytucje państwa wobec zagrożenia terroryzmem. Tom II
Charakter współczesnego zagrożenia terroryzmem implikuje konieczność zaangażowania różnorodnych sił i środków, będących w dyspozycji państwa, a także konieczność skoordynowania ich aktywności w obszarze antyterroryzmu. Państwo walczy z terroryzmem w wymiarze wewnętrznym, a także międzynarodowym.
Bezpieczeństwo państwa a zagrożenie terroryzmem. Instytucje państwa wobec zagrożenia terroryzmem. Tom II
Nasza cena: 29,99 zł
Bezpieczeństwo państwa a zagrożenie terroryzmem. Terroryzm na przełomie XX i XXI w. Część I
Bezpieczeństwo zaliczane jest do najwyższych potrzeb i wartości człowieka, a jego znaczenie każdy dostrzegać może codziennie. Stanowi ono dobro osobiste, jak również społeczne — i to zarówno w wymiarze lokalnym, jak też państwowym, a nawet globalnym.
Bezpieczeństwo państwa a zagrożenie terroryzmem. Terroryzm na przełomie XX i XXI w. Część I
Nasza cena: 26,99 zł
Bezpieczeństwo Polski w XX i XXI wieku
WSTĘP Bezpieczeństwo jest potrzebą i najważniejszą wartością każdego człowieka oraz celem funkcjonowania społeczeństwa. Roman Kuźniar uważa, że bezpieczeństwo to pierwotna i egzystencjalna potrzeba jednostek, grup społecznych i państw, przy czym nie ogranicza się to wyłącznie do pojęć integralności, niezawisłości i przetrwania, ale także możliwości nieskrępowanego rozwoju i wzbogacania tożsamości jednostek oraz zbiorowości1.
Bezpieczeństwo Polski w XX i XXI wieku
Nasza cena: 37,99 zł
Bezpieczeństwo Rzeczypospolitej Polskiej wobec współczesnego zagrożenia terroryzmem
Od 1 maja 2004 r. Polska jest pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej; dorobek prawny Unii miał istotne znaczenie, jeśli chodzi o nasze prawo w dziedzinie regulowania zwalczania terroryzmu.
Bezpieczeństwo Rzeczypospolitej Polskiej wobec współczesnego zagrożenia terroryzmem
Nasza cena: 18,99 zł
Bezpieczeństwo wewnętrzne Polski w latach 1989-2013 – wybrane aspekty
Publikacja jest zmienioną wersją rozprawy doktorskiej obronionej na Uniwersytecie Wrocławskim w 2012 roku. Jej tematem są wybrane aspekty bezpieczeństwa wewnętrznego Polski w szczególnym okresie dla systemu politycznego, jakim były dwie dekady transformacji społeczno-ustrojowej.
Bezpieczeństwo wewnętrzne Polski w latach 1989-2013 – wybrane aspekty
Producent: MEDIUM
Nasza cena: 33,99 zł
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium