Opinie o Nas
Aktualne problemy katastru w Polsce
Tom II serii „Monografie Naukowe Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej” „Geodezja i Kartografia˝ W monografii przedstawiono wybrane zagadnienia związane z funkcjonowaniem katastru w Polsce, wynikające z syntezy problemów badawczych podjętych przez autorów reprezentujących trzy ośrodki naukowe w Polsce – Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie, Politechnikę Warszawską oraz Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu. Wyniki badań oparte są na aktualnych przepisach prawa, a w szczególności na znowelizowanym 31 grudnia 2013 roku rozporządzeniu w sprawie ewidencji gruntów i budynków.
Aktualne problemy katastru w Polsce
Nasza cena: 31,99 zł
Akustyka w budownictwie
Akustyka jako dyscyplina naukowa zajmuje się dźwiękiem, jego powstawaniem, propagacją i percepcją, a także wszystkimi efektami związanymi z występowaniem i oddziaływaniem dźwięku. Zakres zagadnień rozpatrywanych w obszarze akustyki jest bardzo rozległy, można wyliczyć kilkadziesiąt specjalistycznych działów poświęconych różnorakiej problematyce.
Akustyka w budownictwie
Nasza cena: 58,99 zł
Alternatywne systemy chłodzenia i klimatyzacji. Przewodnik
Wstęp Szybki wzrost konsumpcji energii na świecie powoduje kurczenie się jej zasobów naturalnych oraz wywołuje zmiany klimatyczne. Wzrost zużycia energii spowodowany jest ciągłym wzrostem liczby ludności, wzrostem ekonomicznym, rozwojem komunikacji oraz stylem życia charakteryzującym się większymi wymaganiami dotyczącymi komfortu i konsumpcji.
Alternatywne systemy chłodzenia i klimatyzacji. Przewodnik
Producent: MEDIUM
Nasza cena: 26,99 zł
Aluminki żelaza
Niniejsza monografia stanowi obszerne studium dotyczące sekwencji przemian fazowych zachodzących w trakcie procesu tworzenia fazy międzymetalicznej FeAl ze składników elementarnych żelaza i aluminium z jednoznaczną identyfikacją powstających faz oraz wpływem parametrów technologicznych procesu spiekania na intensywność strumienia ciepła wydzielanego podczas analizowanej przebudowy fazowej. Zastosowanie modelu JMA pozwoliło w połączeniu z analizą strukturalną i badaniami kalorymetrycznymi na określenie parametrów procesu spiekania prowadzących do sekwencyjnej przebudowy fazowej mieszaniny proszków żelaza i aluminium w uporządkowaną fazę FeAl.
Aluminki żelaza
Producent: BEL Studio
Nasza cena: 32,99 zł
Analiza projektowanie i badania przekształtnika DC/DC z izolacją transformatorową przeznaczonego do zasilania potrzeb własnych pojazdów trakcyjnych
W ramach niniejszej pracy przeprowadzono analizę, projektowanie oraz badania przetwornicy trakcyjnej przeznaczonej do zasilania potrzeb własnych pojazdów trakcyjnych. Do badań wykorzystano klasyczną topologię przekształtnika DC/DC z izolacją transformatorową w układzie pełnego mostka, którą wytypowano dla danej grupy zastosowań.
Analiza projektowanie i badania przekształtnika DC/DC z izolacją transformatorową przeznaczonego do zasilania potrzeb własnych pojazdów trakcyjnych
Nasza cena: 14,99 zł
Analiza sygnałów diagnostycznych maszyn elektrycznych
W pracy przedstawiono analizę sygnału pomiarowego(przemieszczeń powierzchni wirujących obiektów, przyspieszenia drgań powierzchni obudowy, prądów fazowych, strumienia rozproszenia na zewnątrz maszyny) pod kątem ilościowych i jakościowych zmian wywołanych uszkodzeniem wybranych węzłów maszyny elektrycznej. Sygnał pomiarowy wykazuje indywidualne cechy wynikające z uwarunkowań projektowo-konstrukcyjnych, które należy uwzględnić przy formułowaniu werdyktu diagnostycznego.
Analiza sygnałów diagnostycznych maszyn elektrycznych
Nasza cena: 33,99 zł
Analiza wpływu konfiguracji uzwojeń na gromadzoną energię i rozkład pola magnetycznego w nadprzewodnikowym zasobniku energii
Monografia poświęcona jest nadprzewodnikowemu zasobnikowi energii na przykładzie modelu fizycznego zasobnika z elektromagnesem HTS-Bi2223 zbudowanego w Lublinie, w Pracowni Technologii Nadprzewodnikowych Instytutu Elektrotechniki. Głównym celem prezentowanych w monografii prac jest zbadanie konfiguracji uzwojeń nadprzewodnikowego zasobnika energii na wartość magazynowanej energii przy minimalnej przestrzeni pola magnetycznego o indukcji przekraczającej dopuszczalne wartości.
Analiza wpływu konfiguracji uzwojeń na gromadzoną energię i rozkład pola magnetycznego w nadprzewodnikowym zasobniku energii
Nasza cena: 14,99 zł
Armatura regulacyjna w wodnych instalacjach grzewczych
Książka jest poświęcona zagadnieniom projektowym i obliczeniowym związanym z armaturą regulacyjną w wodnych instalacjach grzewczych. Omówiono w niej: • zagadnienia hydrauliczne w instalacjach grzewczych • historię rozwoju grzejnikowych zaworów regulacyjnych • typy, rodzaje, konstrukcje, przeznaczenia i zakresy stosowania zaworów regulacyjnych w instalacjach grzewczych • charakterystyki regulacyjne oraz współpracę zaworu regulacyjnego z siecią przewodów w instalacji grzewczej • zasady doboru zaworów regulacyjnych i parametrów ich pracy w instalacjach grzewczych • wymogi prawne i normy, zarówno polskie, jak i międzynarodowe związane z omawianą problematyką Cenną zaletą książki są przykłady obliczeniowe dobrane w taki sposób, aby zobrazować omówione zagadnienia teoretyczne i jednocześnie przedstawić praktyczne aspekty ich realizacji.
Armatura regulacyjna w wodnych instalacjach grzewczych
Nasza cena: 80,99 zł
Automatyka. Napęd elektryczny
Trzecia, ostatnia i najważniejsza książka serii poświęconej Automatyce, napisanej przez wybitną postać świata nauki – prof. Andrzeja Dębowskiego.
Automatyka. Napęd elektryczny
Nasza cena: 43,99 zł
Badania przepływu cieczy w aparatach przemysłowych metodami wizualizacyjnymi i metodami symulacji numerycznej. Zeszyt "Mechanika" nr 266
W pracy zostały przedstawione wybrane badania przepływu cieczy w aparatach przemysłowych metodami wizualizacyjnymi i metodami symulacji numerycznej. Praca zawiera część teoretyczną i praktyczną oraz przegląd literatury w zakresie badania przepływu cieczy w aparatach przemysłowych za pomocą tych metod.
Badania przepływu cieczy w aparatach przemysłowych metodami wizualizacyjnymi i metodami symulacji numerycznej. Zeszyt "Mechanika" nr 266
Nasza cena: 13,99 zł
Badania symulacyjne i doświadczalne elementów taboru i infrastruktury kolejowej w aspekcie bezpieczeństwa i eksploatacji
Rozwój infrastruktury kolejowej i zwiększenie prędkości pociągów są wynikiem doskonalenia konstrukcji nowoczesnych pojazdów kolejowych oraz optymalizacji konstrukcji infrastruktury kolejowej. W opracowaniu omówiono badania ukierunkowane na zwiększenie bezpieczeństwa ruchu pociągów, a także ograniczenie kosztów utrzymania nawierzchni kolejowej.
Badania symulacyjne i doświadczalne elementów taboru i infrastruktury kolejowej w aspekcie bezpieczeństwa i eksploatacji
Nasza cena: 26,99 zł
Badanie towarów przemysłowych
Profesor AGH Wiktor Kubiński z zespołem tym razem przedstawia praktyczne kompendium wiedzy dotyczące zastosowania metod badania towarów niespożywczych – przemysłowych. To druga książka profesora Kubińskiego wydana przez Wydawnictwo Naukowe PWN, po dobrze odbieranej publikacji: „Wybrane metody badania materiałów.
Badanie towarów przemysłowych
Nasza cena: 43,99 zł
Badanie towarów spożywczych
Profesor AGH Wiktor Kubiński z zespołem naukowców przedstawia kolejną książkę z towaroznawstwa i badania towarów – tym razem praktyczne kompendium wiedzy dotyczące zastosowania metod badania towarów spożywczych. Obecna książka zawiera przegląd bardzo wielu metod badania takich towarów spożywczych, jak np.
Badanie towarów spożywczych
Nasza cena: 43,99 zł
Basics of Electrical Engineering, Electrotechnics, Electronics and Electric Machines
This book is especially dedicated as the fundamental background knowledge, to the students of Hybrid and Electrical Vehicles, Engineering, provided by Warsaw University of Technology. Anyway, it seems, it could be also useful for other students of Mechanical and Electrical Engineering Faculties, participating in English lectures.
Basics of Electrical Engineering, Electrotechnics, Electronics and Electric Machines
Nasza cena: 27,99 zł
Beton towarowy
Chcesz wiedzieć jak: • powinna wyglądać poprawnie opracowana specyfikacja betonu towarowego, zgodnie z normą PN-EN 206, • właściwie stworzyć bazę recept betonu, • zachować i udokumentować wszystkie warunki dostawy betonu towarowego do odbiorcy, • poprawnie oceniać wytrzymałości betonu w konstrukcji? Tak książka Jest dla Ciebie!Spis treści:1. BETON TOWAROWY WEDŁUG NORMY PN-EN 206 7 1.
Beton towarowy
Nasza cena: 28,99 zł
Bezpieczeństwo energetyczne
Publikacja „Bezpieczeństwo energetyczne. Koncepcje, wyzwania, interesy” dotyka aktualnych, ważnych i żywotnych interesów naszego kraju – jego bezpieczeństwa energetycznego, warunkującego sukces Polski w regionie i na świecie.
Bezpieczeństwo energetyczne
Nasza cena: 43,99 zł
Bezpieczeństwo i niezawodność systemów hydrologicznych. Zeszyt "Inżynieria Środowiska" nr 69
W niniejszej pracy podjęto próbę zastosowania teorii niezawodności, a w zasadzie wykorzystania jej praktycznego aspektu, jakim jest inżynieria niezawodności i jej narzędzia opisu matematycznego obiektów i systemów technicznych w pełni zaprojektowanych i zbudowanych przez człowieka, do opisu struktury niezawodnościowej systemu quasi-naturalnego – systemu hydrologicznego, jego bezpieczeństwa oraz występujących w nim zagrożeń wynikających z pojawiania się meteorologicznych i hydrologicznych zdarzeń ekstremalnych, traktowanych, jako zdarzenia niepożądane powodujące ryzyko wystąpienia strat zarówno fi nansowych jak i ludzkich. Dotychczas takie podejście do problemów bezpieczeństwa i niezawodności funkcjonowania systemów hydrologicznych w tym ochrony przed ekstremalnymi zjawiskami hydrologicznymi, do których należą duże wezbrania powodujące powodzie, nie było w hydrologii polskiej stosowane.
Bezpieczeństwo i niezawodność systemów hydrologicznych. Zeszyt "Inżynieria Środowiska" nr 69
Nasza cena: 13,99 zł
Bezpieczeństwo użytkowania instalacji elektrycznych
Instalacje elektryczne musza być funkcjonalne, trwałe i co najważniejsze bezpieczne w użytkowaniu. Zapewnienie bezpieczeństwa sprowadza się do zapewnienia ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym, prądami przeciążeniowymi i zwarciowymi, przepięciami łączeniowymi i pochodzącymi od wyładowań atmosferycznych i skutkami cieplnymi.
Bezpieczeństwo użytkowania instalacji elektrycznych
Nasza cena: 22,99 zł
BIM w praktyce
BIM to najgorętszy temat światowego budownictwa ostatnich lat. Ta nowoczesna, zyskująca w wielu krajach popularność metodologia realizowania inwestycji budowlanej, pozwala budować efektywniej i w sposób bardziej ekologiczny.
BIM w praktyce
Nasza cena: 73,99 zł
Budowa i działanie statycznego zasilacza bezprzerwowego z zasobnikiem elektromechanicznym i baterią akumulatorów chemicznych
Publikacja podaje informacje na temat zasilacza bezprzerwowego z zasobnikiem elektromechanicznym i możliwością podłączenia baterii akumulatorów. Jest to rozwiązanie minimalizujące liczbę cykli ładowania/rozładowania akumulatorów i zmniejszające ryzyko ich uszkodzenia.
Budowa i działanie statycznego zasilacza bezprzerwowego z zasobnikiem elektromechanicznym i baterią akumulatorów chemicznych
Nasza cena: 14,99 zł
Budownictwo zrównoważone
Dobra znajomość cech fizycznych materiałów i procesów fizycznych zachodzących w budynku pozwala na właściwe projektowanie jego elementów. To z kolei wpływa na tworzenie odpowiedniego dla użytkownika komfortu wewnętrznego w obiekcie.
Budownictwo zrównoważone
Nasza cena: 43,99 zł
Cement. Metody badań. Wybrane kierunki stosowania
Tematyka książki obejmuje zagadnienia wytwarzania klinkieru cementowego, poczynając od obliczenia modułów i namiaru surowcowego przez charakterystykę klinkieru oraz innych składników cementów metodami chemii analitycznej i mikroskopii. Nawiązuje w ten sposób do tematyki ćwiczeń laboratoryjnych, ale ma też, w założeniu, z uwagi na niedostatek publikacji w języku polskim, pełnić funkcję podręcznika omawiającego skład i właściwości cementu pod kątem wykorzystania tego materiału do różnych celów.
Cement. Metody badań. Wybrane kierunki stosowania
Nasza cena: 26,99 zł
Ceramiczne materiały budowlane. Metody badań surowców i wyrobów.
Podręcznik przeznaczony jest przede wszystkim dla studentów Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Pozwoli on studentowi zapoznać się z metodyką badań stosowanych podczas rozpoznawania jakości złóż krajowych surowców ceramiki budowlanej, mas ceramicznych, półfabrykatów oraz wypalonych tworzyw.
Ceramiczne materiały budowlane. Metody badań surowców i wyrobów.
Nasza cena: 22,99 zł
Challenges of New Technology Applications in Project Management and Evaluation
W monografii zaprezentowano efekty badań teoretycznych oraz praktycznych związanych z ważniejszymi problemami dotyczącymi szybko rozwijającej się dziedziny zarządzania – zarządzania projektami i ewaluacji (Projekt Management and Evaluation).Fragment utworu pdf: http://images.
Challenges of New Technology Applications in Project Management and Evaluation
Nasza cena: 20,99 zł
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium