Opinie o Nas
Atlas szkodników drzew owocowych
„Atlas szkodników drzew owocowych” to podręczny poradnik, dzięki któremu każdy sadownik z łatwością rozróżni szkodniki występujące w sadach. Atlas zawiera opisy ponad 120 szkodników występujących przede wszystkim na jabłoni, gruszy, śliwie, wiśni, czereśni, brzoskwini, orzechu i leszczynie.
Atlas szkodników drzew owocowych
Producent: Hortpress
Nasza cena: 59,99 zł
Gleboznawstwo
Kompendium wiedzy o glebie opracowane według najnowszych kryteriów stosowanych w Polsce i na świecie. Nowoczesny, ogólnopolski podręcznik gleboznawstwa.
Gleboznawstwo
Nasza cena: 69,99 zł
Gospodarka żywnościowa o obszary wiejskie w Polsce i na świecie wobec współczesnych wyzwań ekonoiczno-spolecznych
Problematykę związaną z gospodarką żywnościową i obszarami wiejskimi stawia się obecnie w Polsce w ważnym miejscu zainteresowań ekonomiczno społecznych, politycznych a zwłaszcza badawczych. Chodzi tu już nie tyle o samo rolnictwo i jego kontekst krajowy, jak i globalny, ale kwestie bezpieczeństwa żywnościowego, czy tendencje w zakresie popytu konsumpcyjnego.
Gospodarka żywnościowa o obszary wiejskie w Polsce i na świecie wobec współczesnych wyzwań ekonoiczno-spolecznych
Nasza cena: 17,99 zł
Integracja pozioma na rynku owoców i warzyw na przykładzie województwa kujawsko-pomorskiego
Integracja pozioma na rynku owoców i warzyw polega na łączeniu się producentów odznaczających się podobnym profilem działalności, dzięki czemu mogą oni efektywniej wykorzystywać swoje zasoby uzyskując efekt synergii i korzyści skali. Pierwsza dekada po akcesji Polski do Unii Europejskiej to okres bardzo intensywnego tworzenia i rozwoju grup i organizacji producentów owoców i warzyw.
Integracja pozioma na rynku owoców i warzyw na przykładzie województwa kujawsko-pomorskiego
Nasza cena: 18,99 zł
Konkurencyjność rolnictwa Polski Wschodniej
Konkurencyjność jest zagadnieniem o skomplikowanym charakterze, a jego złożoność uwidacznia się jeszcze mocniej wobec współczesnych wyzwań związanych z procesami globalizacji światowej gospodarki. Niejednoznaczność definiowania oraz pomiaru konkurencyjności dotyczy także rolnictwa.
Konkurencyjność rolnictwa Polski Wschodniej
Nasza cena: 14,99 zł
Kontrakt towarzystwa rolniczego
Staszic Stanisław (1755-1826), polski mieszczanin, ksiądz, uczony, filozof, geolog i geograf, działacz polityczny i oświatowy, jeden z najwybitniejszych przedstawicieli polskiego oświecenia, prekursor badań terenowych i turystyki górskiej. Studiował nauki przyrodnicze na uniwersytetach w Lipsku, Getyndze i Paryżu.
Kontrakt towarzystwa rolniczego
Producent: Imprint
Nasza cena: 4,99 zł
Nawożenie mineralne jako czynnik determinujący wpływ siarki na plonowanie, skład chemiczny i jakość roślin uprawnych
Niniejsza praca stanowi próbę kompleksowego podejścia do nawożenia siarką. W pracy wykazano związek między efektywnością nawożenia tym składnikiem a relacjami pozostałych składników nawozowych, w tym stosunkiem azotu do fosforu, potasu i magnezu.
Nawożenie mineralne jako czynnik determinujący wpływ siarki na plonowanie, skład chemiczny i jakość roślin uprawnych
Nasza cena: 11,99 zł
Optymalizacja oceny wartości użytkowej i hodowlanej lisów pospolitych (Vulpes vulpes L.) z uwzględnieniem charakterystyki genetycznej opartej na marke
Rozbieżności między wykonywaną różnymi metodami oceną wielkości ciała hodowlanych lisów pospolitych a rozmiarem uzyskanej skóry, a także między barwą zwierzęcia i skóry, skłoniły autora do podjęcia próby znalezienia metody określenia wielkości i ubarwienia ciała na podstawie pomiarów przyżyciowych opartych na cyfrowej analizie obrazu. Badania te miały na celu określenie współzależności oraz stopnia zgodności pomiędzy przyżyciowymi pomiarami anualnymi i cyfrowymi) a długością i barwą skóry, a także oszacowanie możwości praktycznego wykorzystania cyfrowej analizy obrazu do obiektywnej oceny wielkości i barwy zwierząt.
Optymalizacja oceny wartości użytkowej i hodowlanej lisów pospolitych (Vulpes vulpes L.) z uwzględnieniem charakterystyki genetycznej opartej na marke
Nasza cena: 9,99 zł
Plon oraz wartość biologiczna ziela tymianku pospolitego (Thymus vulgaris L.) i cząbru ogrodowego (Satureia hortensis L.) w zależności od żywienia azo
Tymianek i cząber należą do roślin zielarskich, których plonowanie i jakość surowca zależą od nawożenia mineralnego, przede wszystkim azotem i potasem. Celem przeprowadzonych badań było określenie wpływu zróżnicowanego nawożenia azotem i potasem na plon, wartość biologiczną oraz skład chemiczny tymianku i cząbru.
Plon oraz wartość biologiczna ziela tymianku pospolitego (Thymus vulgaris L.) i cząbru ogrodowego (Satureia hortensis L.) w zależności od żywienia azo
Nasza cena: 9,99 zł
Podstawy gleboznawstwa i ochrony gleb. Przewodnik do ćwiczeń
Podręcznik akademicki z zakresu gleboznawstwa omawiający podstawowe wiadomości z zakresu: powstawania gleb, morfologii i systematyki gleb, ochrony i degradacja gleb,klasyfikacji gleb i inne.ISBN: 978-83-947852-8-4Wydawnictwo: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w SuwałkachAutorzy: Stanisław KorzeniowskiWydanie: 1Rok wydania: 2018Typ publikacji: ebookIlość stron: 438Języki publikacji: polskiTematyka: Rolnictwo Hodowla.
Podstawy gleboznawstwa i ochrony gleb. Przewodnik do ćwiczeń
Nasza cena: 53,99 zł
Przydatność technologiczna i kulinarna mięsa mieszańców pochodzących z krzyżowania dzika (Sus scrofa scrofa) z wybranymi rasami hodowlanymi świń
Współczesne rasy świń są poddawane intensywnej selekcji w kierunku przyspieszonego przyrostu tkanki mięśniowej. Wzmożona synteza białek mięśniowych może doprowadzać do zmian fizjologicznych, które mają negatywne następstwa dla cech jakościowych mięsa.
Przydatność technologiczna i kulinarna mięsa mieszańców pochodzących z krzyżowania dzika (Sus scrofa scrofa) z wybranymi rasami hodowlanymi świń
Nasza cena: 5,99 zł
Stężenie kortyzolu w ślinie jako wskaźnik reakcji stresowej koni badanych podczas różnych sposobów użytkowania
Oznaczanie w ślinie frakcji wolnego kortyzolu, której wartość jest wprost proporcjonalna do jego stężenia we krwi, umożliwia nieinwazyjną analizę stresu towarzyszącego koniom podczas startów w zawodach i próbach dzielności. Celem pracy było: 1) określenie stężenia kortyzolu w ślinie koni w zależności od sposobu użytkowania oraz wpływu wybranych czynników, 2) wskazanie grup koni charakteryzujących się granicznym spoczynkowym i powysiłkowym stężeniem kortyzolu w ślinie, 3) sklasyfikowanie sposobów użytkowania koni w zależności od występowania różnego rodzaju stresu, 4) analiza powiązania stężenia kortyzolu w ślinie z wynikami wartości użytkowej koni, 5) wyznaczenie korzystnych i niekorzystnych przedziałów wartości stężenia kortyzolu w ślinie jako wskaźnika wartości użytkowej koni, 6) próba wyznaczenia optymalnego terminu oceny stężenia kortyzolu w ślinie koni.
Stężenie kortyzolu w ślinie jako wskaźnik reakcji stresowej koni badanych podczas różnych sposobów użytkowania
Nasza cena: 6,99 zł
Wpływ kawitacji na właściwości składników żywności
Kawitacja, polegająca na wytwarzaniu i gwałtownym zanikaniu pęcherzyków gazowo-parowych w cieczach, towarzyszy procesom hydrodynamicznym i jest wywoływana przez drgania mechaniczne. Zjawisko to w złożony sposób oddziałuje na ciecze oraz ciała stałe i powoduje zmiany ich właściwości fizycznych, chemicznych i biologicznych.
Wpływ kawitacji na właściwości składników żywności
Nasza cena: 6,99 zł
Wpływ warunków suszenia czosnku na kinetykę i energochłonność procesu oraz właściwości suszu
Surowce roślinne są bogatym źródłem wielu cennych substancji odżyw-czych, do których należą: witaminy, błonnik pokarmowy, związki przeciwutleniające oraz substancje aktywne przyczyniające się do poprawy kondycji układu sercowo-naczyniowego i wspomagania pracy innych narządów wewnętrznych. Ograniczona trwałość surowców roślinnych warunkuje konieczność ich przetwarzania i zagospodarowania.
Wpływ warunków suszenia czosnku na kinetykę i energochłonność procesu oraz właściwości suszu
Nasza cena: 8,99 zł
Występowanie grzybów rodzaju Fusarium
Powierzchnia uprawy owsa w Polsce wynosi ok. 500 tys.
Występowanie grzybów rodzaju Fusarium
Nasza cena: 11,99 zł
Zmienność ontogenetyczna mięty (Mentha species) czynnikiem warunkującym zawartość składników bioaktywnych w surowcu
Różnorodność gatunkowa mięty, a także stosunkowo łatwa zdolność krzyżowania w obrębie gatunku, przyczyniły się do powstania wielu jej odmian botanicznych, regionalnych i uprawnych. W Polsce i w wielu regionach świata najbardziej popularna w uprawie jest mięta pieprzowa oraz jej odmiany.
Zmienność ontogenetyczna mięty (Mentha species) czynnikiem warunkującym zawartość składników bioaktywnych w surowcu
Nasza cena: 8,99 zł
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium