Opinie o Nas
"Chowanna" 2010, R. 53 (66), T. 2 (35): Psychologiczne uwarunkowania innowacyjności
W niniejszym tomie „Chowanny” autorzy artykułów podejmują problematykę innowacyjności, niezwykle istotnej we współczesnej gospodarce. Omawiane są psychologiczne uwarunkowania innowacyjności, ważne dla praktyki gospodarczej, ekonomii jako nauki, jak również dla sfery edukacji oraz związanej z nią roli technologii i przepływu informacji we współczesnym świecie.
"Chowanna" 2010, R. 53 (66), T. 2 (35): Psychologiczne uwarunkowania innowacyjności
Nasza cena: 33,99 zł
„Chowanna” 2011, R. 54 (67), T. 2 (37): Psychologia a prawo – płaszczyzny teoretyczne i aplikacyjne (związki i różnice)
Publikacja mieści się w żywym w ostatnim czasie nurcie zainteresowania społeczeństwa polskiego problematyką funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości oraz problemów społecznych związanych z funkcjonowaniem zawodowym w sferze prawniczej. Zainteresowanie to wynika z nasilenia się w ostatnich latach przestępczości oraz negatywnych zjawisk niepokojących opinię publiczną.
„Chowanna” 2011, R. 54 (67), T. 2 (37): Psychologia a prawo – płaszczyzny teoretyczne i aplikacyjne (związki i różnice)
Nasza cena: 35,99 zł
„Chowanna” 2012. Tom specjalny: Oblicza współczesnej psychologii. Pokłosie XXXIV Zjazdu Naukowego PTP
Polskie Towarzystwo Psychologiczne jest niewątpliwie największą organizacją skupiającą polskich psychologów. Co trzy lata pod jego egidą organizowane są ogólnopolskie zjazdy naukowe.
„Chowanna” 2012. Tom specjalny: Oblicza współczesnej psychologii. Pokłosie XXXIV Zjazdu Naukowego PTP
Nasza cena: 33,99 zł
20 lat później - osobowość i hierarchia wartości wybitnych aktorów polskich
W VIII edycji Nagrody Teofrasta magazynu Charaktery książka otrzymała to wyróżnienie w kategorii NAJPOPULARNIEJSZEJ KSIĄŻKI NAUKOWEJ! Autorka przedstawia rezultaty drugiego etapu badań poświęconych psychologicznym charakterystykom wybranej grupy aktorów polskich. Bez wątpienia są to rezultaty warte opublikowania, ponieważ były to badania unikatowe i to nie tylko w skali krajowej.
20 lat później - osobowość i hierarchia wartości wybitnych aktorów polskich
Producent: SCHOLAR
Nasza cena: 18,99 zł
Aby być sobą
Analiza transakcyjna to teoria osobowości i popularny kierunek psychologicznej praktyki terapeutycznej zapoczątkowany w latach 50-tych przez amerykańskiego psychoanalityka Erica Berne. Dla wielu ludzi trudnym problemem jest próba udzielenia sobie odpowiedzi na pytanie: jaki naprawdę jestem? W każdym z nas tkwi „zbuntowane dziecko”, które często decyduje o tym, jacy jesteśmy i jacy będziemy w przyszłości, a doświadczenia wyniesione z domu rodzinnego rozwijają lub hamują nasze relacje z innymi ludźmi.
Aby być sobą
Nasza cena: 28,99 zł
Achieve Inner Peace with Meditation: Techniques, Benefits and Inspirational Teachers
„Achieve Inner Peace with Meditation: Techniques, Benefits and Inspirational Teachers” Wojciech Filaber - all through the times, all over the world, there have been seekers of the truth, many of which dedicated their lives to searching the true meaning of life. These prominent masters were aware that there is ‘’something’’ within each individual that allows to achieve a state of inner peace and contentment.
Achieve Inner Peace with Meditation: Techniques, Benefits and Inspirational Teachers
Producent: Psychoskok
Nasza cena: 12,99 zł
Agresja u osób z lekką niepełnosprawnością intelektualną
           W literaturze przedmiotu można znaleźć wiele doniesień z badań dotyczących zachowań agresywnych osób w normie intelektualnej, podczas gdy niewiele jest badań empirycznych traktujących zagadnienie w sposób interdyscyplinarny, odnoszących się do zachowań agresywnych osób lekko upośledzonych umysłowo w kontekście ich sytuacji osobistej rodzinnej i szkolnej. Ważne jest zatem wypełnienie tej luki w badaniach nad agresją jednostek lekko upośledzonych umysłowo i praca ta stanowi podjęcie próby realizacji tego celu.
Agresja u osób z lekką niepełnosprawnością intelektualną
Producent: IMPULS
Nasza cena: 28,99 zł
Aktywność umysłu w procesach wydobywania informacji pamięciowych
Książka jest poświęcona jednemu z najważniejszych zagadnień współczesnej psychologii pamięci. W oparciu o bogatą literaturę przedmiotu autor poddaje wszechstronnym analizom aktywność umysłu w procesach wydobywania informacji starając się oddać niezwykle złożony, interaktywny i dynamiczny charakter owej aktywności, zachodzącej w sposób wieloetapowy na różnych poziomach systemu poznawczego, angażującej zarówno wysoce zautomatyzowane procesy umysłowe, jak i skomplikowane, intencjonalnie inicjowane strategie przypominania.
Aktywność umysłu w procesach wydobywania informacji pamięciowych
Nasza cena: 9,99 zł
Ambiwalencja postaw interpersonalnych w sytuacji stałego kontaktu i po jego zakończeniu
Książka ta jest jak dotąd jedynym w Polsce tak szerokim opracowaniem podejmującym zagadnienia związane z ambiwalencją postaw interpersonalnych, jej dynamiką i wyznacznikami. W teoretycznej części przedstawiono dotychczasowe prace nad tym zagadnieniem i ich wkład w wiedzę na temat struktury postaw, procesów przetwarzania informacji oraz takich zagadnień jak uprzedzenia i dyskryminacja.
Ambiwalencja postaw interpersonalnych w sytuacji stałego kontaktu i po jego zakończeniu
Producent: IMPULS
Nasza cena: 13,99 zł
Anatomia Pokoju
Co by było, gdyby się okazało, że u podstaw konfliktów w domu, w pracy, a także na świecie leży ta sama przyczyna? A co, jeśli wciąż błędnie diagnozujemy tę przyczynę? A co, jeśli w rezultacie pogłębiamy problemy, które rzekomo staramy się rozwiązywać? Każdego dnia. Nowy międzynarodowy bestseller autorów książki Przywództwo i oszukiwanie samego siebie dodaje otuchy i zachęca do pojednania.
Anatomia Pokoju
Producent: MT Biznes
Nasza cena: 37,99 zł
Animal Rationale
Animal Rationale to nie album przyrodniczy. Nie jest także tylko psychologiczną książką.
Animal Rationale
Nasza cena: 43,99 zł
Anoreksja od A do Z
Jednym z poważnych problemów dziewcząt w okresie adolescencji jest anorexia nervosa – czyli jadłowstręt psychiczny, tj. rozwiązywanie problemów przez działania autodestrukcyjne, polegające na drastycznym ograniczaniu jedzenia i intensywnym wysiłku fizycznym.
Anoreksja od A do Z
Producent: SCHOLAR
Nasza cena: 16,99 zł
Architektura funkcjonalna teorii umysłu
Książka pokazuje, w jaki sposób uszkodzenia mózgu wpływają na ToM (Theory of Mind). Sprawne funkcjonowanie ToM warunkuje satysfakcjonujące kontakty jednostki z otoczeniem, które są kluczowe dla niwelowania izolacji społecznej pacjentów neurologicznych.
Architektura funkcjonalna teorii umysłu
Nasza cena: 9,99 zł
Asertywność w bibliotece
Lidia Nowak stworzyła poradnik, w którym ujawnia klucz do przemiany osobistej i społecznej - asertywność. Autorka pokazuje, jak ewoluowało rozumienie asertywności i prezentuje trening zachowań asertywnych jako skuteczne narzędzie do budowania postaw obywatelskich, przywracania poczucia autonomii, godności.
Asertywność w bibliotece
Producent: SBP
Nasza cena: 20,99 zł
Automatyczna kontrola nieświadomych emocji
Monografia empiryczna poświęcona ważnemu problemowi: czy i w jakim stopniu człowiek może poddać kontroli tzw. pierwotny afekt (czyli prymitywną, szybką odpowiedź emocjonalną na sygnały dobrostanu lub zagrożenia).
Automatyczna kontrola nieświadomych emocji
Nasza cena: 9,99 zł
Autorytaryzm a brzytwa Ockhama
Recenzowana praca jest rzadko dziś spotykaną wielostronną, krytyczną monografią jednego z najważniejszych konstruktów teoretycznych z zakresu nauk społecznych. (…) Należy mieć nadzieję, że wśród uważnych czytelników wywoła dyskusję przekraczającą ramy nauk społecznych, w tle całej pracy pojawia się bowiem trafna – choć nie całkiem przyjemna dla naukowców – konstatacja, że przywiązanie do własnych hipotez i do autorytetów bywa silniejsze niż rzetelna weryfikacja empiryczna owych hipotez.
Autorytaryzm a brzytwa Ockhama
Producent: SCHOLAR
Nasza cena: 24,99 zł
Bądź pewna siebie
Wszystko, co dzieje się w naszym życiu – sposób, w jaki działamy, planujemy, reagujemy, tworzymy relacje z otoczeniem – wynika z tego, w jaki sposób myślimy o sobie! Autorka - psycholog i coach - ma duże doświadczenie w pomaganiu ludziom odzyskiwać pewność siebie i wprowadzać pozytywne zmian w życiu. Zwraca również uwagę na najczęściej popełniane błędy i pułapki w relacjach z innymi, radzi jak ich unikać.
Bądź pewna siebie
Producent: MUZA
Nasza cena: 22,99 zł
Belfer na huśtawce. O autorytecie nauczyciela
Zapraszam państwa na kolejną porcję opowieści o szkole. Tym razem będą to głównie historie o nas samych - o nauczycielach, o naszym podejmowaniu codziennych wyzwań i borykaniu się z głównym pytaniem: po co my właściwie to robimy? Wbrew pozorom nie jest to wcale książeczka wyłącznie dla początkujących nauczycieli.
Belfer na huśtawce. O autorytecie nauczyciela
Nasza cena: 36,99 zł
Bunt młodzieńczy. Uwarunkowania. Formy. Skutki
Książka Anny Oleszkowicz jest pierwszą w języku polskim tak obszerną monografią poświęconą buntowi z punktu widzenia psychologicznych mechanizmów rozwojowych. O buncie mówi się często przy okazji różnych problemów wychowawczych, wskazuje jako oczywisty i trwały element relacji młodego człowieka ze społeczeństwem, ale niewiele jest opracowań, które w sposób pogłębiony i systematyczny omawiałyby jego rolę w procesie kształtowania tożsamości i indywidualności młodych ludzi wkraczających w dorosłość.
Bunt młodzieńczy. Uwarunkowania. Formy. Skutki
Producent: SCHOLAR
Nasza cena: 22,99 zł
Bycie z chorobą
Publikacja dotyczy przystosowania chorych do wybranych przewlekłych chorób somatycznych, takich jak cukrzyca, łuszczyca, reumatoidalne zapalenie stawów, przewlekła choroba nerek. Autorka wyodrębnia trzy grupy zmiennych konstytuujących proces przystosowania do choroby z uwzględnieniem jego uwarunkowań i efektu końcowego: zmienne wyjaśniające (subiektywne znaczenie choroby dla osoby chorej, wiedza na temat choroby), procesy pośredniczące (mediatory – sens życia, strategie radzenia sobie, korzyści związane z chorobą oraz moderatory – typ choroby, czas jej trwania) oraz zmienne wyjaśniane (akceptacja choroby i życia z nią, zdrowie psychiczne, bilans emocjonalny, zadowolenie z życia).
Bycie z chorobą
Nasza cena: 18,99 zł
Być gorszymi
Książka podejmuje rzadko poruszany w polskiej literaturze temat zagrożeń pozytywnej tożsamości społecznej. Zagrożenia tożsamości grupy wywołują wszelkie informacje świadczące, że jest ona gorsza od innych, np.
Być gorszymi
Nasza cena: 9,99 zł
Być szczęśliwym na Alasce
Rafael Santandreu pokazuje, jak zamieniać emocje negatywne w postawę wewnętrzną sprzyjającą czerpaniu satysfakcji z życia praktycznie niezależnie od niesprzyjających okoliczności, bo szczęście jest w głowie każdego z nas, a nie w wygodzie ani statusie. Potrzebujemy bardzo niewiele, by czuć się dobrze.
Być szczęśliwym na Alasce
Producent: MUZA
Nasza cena: 24,99 zł
Być w błędzie. Przygody w krainie pomyłek
Błądzić jest rzeczą ludzką. A mimo to prawie każdy z nas sądzi (czasem z uporem), że ma rację we wszystkich niemal sprawach, począwszy od tego, skąd wziął się wszechświat, po właściwy sposób ładowania zmywarki do naczyń.
Być w błędzie. Przygody w krainie pomyłek
Producent: MUZA
Nasza cena: 27,99 zł
Can Work Be Detrimental? Working Excessively Questionnaire (WEQ): The Development and Validation
Psychology in Practice For some, excessive workload is a source of satisfaction, while for others it stems from the desire to meet one's own and external expectations. Sometimes a fulfilling job fulfills one's life because it provides everything that is needed to be happy.
Can Work Be Detrimental? Working Excessively Questionnaire (WEQ): The Development and Validation
Producent: SCHOLAR
Nasza cena: 24,99 zł
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium