Opinie o Nas
Opcje przeglądania
Producent
Dostępność
Nasza cena
  • od
    do
Promocja

Polityka, politologia

"Państwo" we wczesnej filozofii konfucjańskiej
Książka jest próbą przybliżenia polskiemu czytelnikowi najważniejszych koncepcji dotyczących istoty i roli państwa, jakie stworzył dominujący w Chinach, a także w innych krajach Dalekiego Wschodu, nurt myśli filozoficznej - konfucjanizm. Idee, jakie uformowały się w nim w epoce dynastii Zhou, legły u podstaw całej chińskiej kultury politycznej i do dziś obecne są w świadomości społecznej oraz w działaniach elit rządzących.
"Państwo" we wczesnej filozofii konfucjańskiej
Nasza cena: 8,99 zł
"Studia Politicae Universitatis Silesiensis". T. 19
Prezentowany tom 19 czasopisma „Studia Politicae Universitatis Silesiensis” jest ostatnim, jaki ukazuje w formule półrocznika (od kolejnego tomu będzie to kwartalnik). W bieżącym numerze drukujemy wspomnienie o Profesorze Andrzeju Chodubskim autorstwa Jana Iwanka.
"Studia Politicae Universitatis Silesiensis". T. 19
Nasza cena: 24,99 zł
„Studia Politicae Universitatis Silesiensis”. T. 17
Piętnaście artykułów będących efektem badawczych prac politologów z katowickiego ośrodka naukowego i przedstawicieli innych krajowych jednostek naukowo-badawczych to zawartość 17. tomu wydawnictwa ciągłego „Studia Politicae Universitatis Silesiensis” autoryzowanego przez Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego.
„Studia Politicae Universitatis Silesiensis”. T. 17
Nasza cena: 29,99 zł
„Studia Politicae Universitatis Silesiensis”. T. 18
„Studia Politicae Uniwersitatis Silesiensis” od prezentowanego tomu 18 są oficjalnie czasopismem o charakterze półrocznika. Jednak, jak zawsze, teksty – będące efektem badawczych prac politologów z katowickiego ośrodka naukowego i przedstawicieli innych krajowych jednostek naukowo-badawczych stanowią zawartość periodyku firmowanego przez Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego – pomieszczono w działach tematycznych.
„Studia Politicae Universitatis Silesiensis”. T. 18
Nasza cena: 26,99 zł
(I)grając ze smakiem
Publikacja prezentuje muzykę Karaibów, jednak widzianą z perspektywy politologicznej. Autor wskazuje, że rozwój poszczególnych nurtów muzyki latynoskiej wiąże się ściśle z historią polityczną regionu i z procesami narodotwórczymi.
(I)grając ze smakiem
Nasza cena: 8,99 zł
18 Brumaire'a Ludwika Bonaparte
18 brumaire'a Ludwika Bonaparte to klasyka eseju politycznego. W tym pisanym z polemicznym zacięciem, przesyconym szyderczym poczuciem humoru, pełnym literackich i historycznych odniesień tekście Karol Marks analizuje mechanizmy polityczne i społeczne, które umożliwiły Ludwikowi Bonaparte wykorzystanie rewolucji lutowej 1848 roku i ogłoszenie się cesarzem.
18 Brumaire'a Ludwika Bonaparte
Nasza cena: 17,99 zł
2012 Polityka Pieniądze Służby specjalne
Rok 2012 bezpowrotnie odmienił oblicze Polski. To, co dawniej wydawało się wręcz nieprawdopodobne, wraz z jego końcem zapisało się już na kartach jak najbardziej realnej historii, a najważniejsze wydarzenia tego czasu oscylowały wokół siedmiu haseł-kluczy: • Polityka – bezpardonowa walka rządu z opozycją doprowadziła do pogłębienia podziału Polaków na dwa, trwale już skłócone obozy • Pieniądze – miliardy złotych z defraudacji środków przeznaczonych na budowę autostrad oraz z przemytu papierosów stały się głównymi celami przestępczości zorganizowanej i białych kołnierzyków • Służby specjalne – uznane przez obywateli o prawicowych poglądach za wroga nr 1 polskiej demokracji wdały się, wbrew prognozom, w otwarty konflikt z premierem Donaldem Tuskiem • Mafia – Polska, jako wschodnia rubież Unii Europejskiej, przyjęła rolę punktu tranzytowego dla organizowanego przez Włochów przemytu, nad Wisłą masowo stosować zaczęto metody oszustw gospodarczych z Półwyspu Apenińskiego, zorganizowane struktury przestępcze połączyły siły, a wszelkie godzące w nie śledztwa zostały faktycznie zablokowane • Terroryzm – koniec roku przyniósł zatrzymanie pierwszego w III RP polskiego podejrzanego o organizowanie zamachu bombowego na posłów, premiera i prezydenta oraz spadek liczby Polaków niewierzących w zamach w Smoleńsku do 56% obywateli • Samobójstwo – w tajemniczych okolicznościach życie utraciło wiele znanych osób oraz świadków kluczowych śledztw, a do kanonu żartów politycznych przeszły te, o grasującym w Polsce „seryjnym samobójcy” • Rosja – piętno kilku stuleci konfliktów oraz zimnowojennej doktryny mocarstwowej Kremla do dziś kształtuje wizerunek polityki rosyjskiej, co dodatkowo utwierdza ekspansja tamtejszych służb wywiadowczych, oskarżanych nie tylko o powrót do agresywnego szpiegostwa, ale też o zabójstwa na tle politycznym i kreowanie decyzji rządów obcych państw Wybór artykułów i komentarzy prasowych Kazimierza Turalińskiego przedstawia najważniejsze wydarzenia 2012 roku z perspektywy często wymykającej się mainstreamowym mediom.
2012 Polityka Pieniądze Służby specjalne
Nasza cena: 11,99 zł
25 lat transformacji w krajach Europy Środkowej i Wschodniej
Każda rocznica związana z procesem zmian systemowych w krajach Europy Środkowej i Wschodniej jest doskonałą okazją do zbilansowania przekształceń demokratycznych i oszacowania naszych perspektyw. Badaczy niepokoją jednak braki terminologiczne, a właściwie ich bogactwo.
25 lat transformacji w krajach Europy Środkowej i Wschodniej
Nasza cena: 23,99 zł
Afrykańskie instytucje bezpieczeństwa
Świat pozimnowojenny charakteryzuje się dużą dynamiką ról i pozycji międzynarodowych poszczególnych państw oraz grup państw w ramach istniejącego ładu międzynarodowego. Procesy przemian zachodzą także na kontynencie afrykańskim, dotychczas postrzeganym przede wszystkim przez pryzmat dystansów rozwojowych, tendencji autorytarnych w ramach systemów politycznych poszczególnych państw czy też konfliktów etnicznych i międzynarodowych.
Afrykańskie instytucje bezpieczeństwa
Producent: SCHOLAR
Nasza cena: 30,99 zł
Akt oskarżenia
Obecnie rządzący, po zdobyciu miażdżącej przewagi w obu Salach Koncertowych Wielkiej Orkiestry Symfonicznej, chcąc wywiązać się ze swoich zobowiązań wyborczych, najpierw podjęli działania mające na celu sparaliżowanie pracy, Trybunału Konstytucyjnego. Uchwalono nowelizację ustawy, regulującej jego pracę, nie publikując w publikatorach rządowych niekorzystnych dla nich wyroków tego organu sądowego.
Akt oskarżenia
Producent: Psychoskok
Nasza cena: 9,99 zł
Akt oskarżenia przeciwko Kompozytorowi…
Obecna sytuacja polityczna w kraju budzi wiele kontrowersji i sporów. Z każdej strony słychać o protestach, nieporozumieniach czy sprzeczkach.
Akt oskarżenia przeciwko Kompozytorowi…
Producent: Psychoskok
Nasza cena: 9,99 zł
Aktualne problemy rozwoju gospodarczego gmin i powiatów
Publikacja jest pokłosiem konferencji zorganizowanej przez Wydział Administracji Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku, Stowarzyszenie Gmin Ziemi Dobrzyńskiej w Dobrzyniu nad Wisłą oraz miasto i gminę Górzno. Konferencja odbyła się w maju 2006 r.
Aktualne problemy rozwoju gospodarczego gmin i powiatów
Nasza cena: 22,99 zł
Aktywność dyplomacji USA wobec państw członkowskich Unii Europejskiej w latach 2009–2013
Relacje łączące Waszyngton z poszczególnymi stolicami państw członkowskich Unii Europejskiej zależą w dużej mierze od strategii polityki zagranicznej przyjętej przez daną administrację amerykańską. W badaniu jakości owych relacji na pierwszy plan wysuwa się ich polityczny charakter, w sposób naturalny odzwierciedlający wolę zacieśnienia współpracy z danym sojusznikiem, lub też jej brak.
Aktywność dyplomacji USA wobec państw członkowskich Unii Europejskiej w latach 2009–2013
Nasza cena: 19,99 zł
Aktywność międzynarodowa regionów Federacji Rosyjskiej
W pracy podjęty został problem uczestnictwa regionów subpaństwowych w stosunkach międzynarodowych na przykładzie regionów Federacji Rosyjskiej. Autor na podstawie własnych badań i literatury przedmiotu przeanalizował problemy ważkie, w odniesieniu do wielu wątków nieznane polskiemu odbiorcy.
Aktywność międzynarodowa regionów Federacji Rosyjskiej
Nasza cena: 30,99 zł
Ameryka. Polityka, prawo, społeczeństwo
"Czytelnik otrzymuje podstawowe, klarownie podane informacje związane z powstaniem i rozwojem Stanów Zjednoczonych, które ukazane z punktu widzenia tak zróżnicowanych dziedzin jak historia, polityka zagraniczna, militarna i imigracyjna, ustrojowe i prawne zasady działania państwa, gospodarka, szkolnictwo, religia, media i szeroko pojęta kultura - słowem książka przekazuje kompleksową wiedzę o Stanach Zjednoczonych." prof.
Ameryka. Polityka, prawo, społeczeństwo
Producent: Aspra
Nasza cena: 30,99 zł
Amerykańska ruletka
Europa to nie jedyny burzliwy kontynent. Począwszy od mozolnych prób wyzwolenia się spod europejskich wpływów, przez serię rewolucji i operacji militarnych, aż po ostatnie wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych szanse Ameryki Łacińskiej na wygraną w międzynarodowej rozgrywce nigdy nie były wyrównane.
Amerykańska ruletka
Nasza cena: 34,99 zł
Amerykańskie wybory prezydenckie w erze postprawdy
Celem książki jest podsumowanie amerykańskiej prezydenckiej kampanii wyborczej z 2016 roku. Jej efektem było wyniesienie do władzy politycznego outsidera i celebryty Donalda J.
Amerykańskie wybory prezydenckie w erze postprawdy
Nasza cena: 37,99 zł
Analiza komunikacji politycznej a teoria Douglasa N.Waltona
Komunikacja polityczna determinuje naszą recepcję rzeczywistości społecznej.Wpływa na odbiór obowiązujących regulacji prawnych, działalności instytucji etc.
Analiza komunikacji politycznej a teoria Douglasa N.Waltona
Producent: FNCE
Nasza cena: 29,99 zł
Andaluzja wczoraj i dziś. Południe Hiszpanii w czasach kryzysu – geneza, przyczyny, kierunki zmian
Monografia poświęcona jest wybranemu regionowi Hiszpanii tj. Andaluzji, który należy do najuboższych w całej Unii Europejskiej.
Andaluzja wczoraj i dziś. Południe Hiszpanii w czasach kryzysu – geneza, przyczyny, kierunki zmian
Nasza cena: 9,99 zł
Antologia polskiej myśli politycznej w latach 1945–1989
Dokonany wybór może budzić kontrowersje, nie wynika wszakże z preferencji ideowych autorów. Staraliśmy się zachować zasadę sine irea et studio.
Antologia polskiej myśli politycznej w latach 1945–1989
Nasza cena: 28,99 zł
Antologia współczesnej polskiej myśli politycznej
Pozycja przedstawia bogaty materiał, który wprowadza czytelników w problematykę myśli politycznej w Polsce po 1989 roku. W podejmowanych próbach rekonstrukcji obrazu współczesnej polskiej myśli politycznej zwraca się uwagę na proces cyrkulacji i percepcji idei, a także kontynuacji i nowatorstwa.
Antologia współczesnej polskiej myśli politycznej
Nasza cena: 26,99 zł
Antynomie i paradoksy współczesnej demokracji
Antynomie i paradoksy są charakterystyczne demokracji jako takiej, ale to ich współczesne emanacje stały się przedmiotem szczególnej uwagi autorów artykułów publikowanych w tej książce. Autorzy koncentrują się na paradoksach i sprzecznościach, które sprawiają, że na nowo należy spróbować zrozumieć mechanizmy rządzące współczesnym światem demokratycznym.
Antynomie i paradoksy współczesnej demokracji
Nasza cena: 15,99 zł
Atlas radykalnego Islamu
W książce opisano między innymi takie zagadnienia, jak: - historia powstania i rozwój odłamów islamu, ich twórcy i ideolodzy - pojawienie się muzułmańskich organizacji i grup radykalnych, ich przywódcy i zaplecze polityczne, społeczne, ekonomiczne - organizacja komórek zbrojnych, globalna sieć powiązań, rekrutacja, finansowanie, szkolenie - ośrodki dowodzenia, zamachy, porwania, ataki samobójcze i ich wykonawcy.Fragment utworu mobi: http://images.
Atlas radykalnego Islamu
Producent: DIALOG
Nasza cena: 35,99 zł
Austria i relacje polsko-austriackie w XX i XXI wieku
Kontekst polski tematu „Austria” był i jest naturalnym zagadnieniem licznych prac. Tematem tym ze strony polskiej zajmowali się m.
Austria i relacje polsko-austriackie w XX i XXI wieku
Nasza cena: 22,99 zł
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium