Opinie o Nas
Opcje przeglądania
Producent
Promocja

Pedagogika, oświata i szkolnictwo

...I nigdy nie chodziłem do szkoły
Książka "…I nigdy nie chodziłem do szkoły" André Sterna opowiada o szczęśliwym dzieciństwie, przepełnionym zaufaniem, wolnym od rywalizacji i ocen. To opowieść o dziecku, dla którego entuzjazm i zachwyt stanowiły naturalne i niewyczerpalne źródło inspiracji oraz motywacji do działania.
...I nigdy nie chodziłem do szkoły
Producent: Element
Nasza cena: 13,99 zł
"Chłopaki z dzielnicy". Studium społeczno-pedagogiczne z perspektywy interakcyjnej
Badanie nastoletnich chłopców w miejscu zamieszkania, przeprowadzane przez badacza-sąsiada towarzyszącego im w codzienności, było pogłębiającym się wglądem w kolejne wymiary ich rzeczywistości. Było to badanie, które wykorzystując oryginalność mojego usytuowania w świecie Badanych – wewnątrz opisywanych zdarzeń – jak i zaangażowaną, społeczno-pedagogiczną postawę badawczą, dotarło do odpodmiotowej rekonstrukcji sposobu teoretyzowania podmiotów na temat współtworzonych przez nich zjawisk, które we wstępnej fazie badania były jedynie delikatnie, intuicyjnie przeze mnie odczuwalne.
"Chłopaki z dzielnicy". Studium społeczno-pedagogiczne z perspektywy interakcyjnej
Nasza cena: 23,99 zł
"Chowanna" 2009, R. 52 (65), Tom jubileuszowy: Modalne aspekty treści kształcenia
Jubileuszowy tom, ukazujący się w 80 lat od daty publikacji pierwszego zeszytu „Chowanny”, poświęcony został problematyce modalnych aspektów kształcenia. Zbiór otwiera artykuł okolicznościowy, którego autor omawia dzieło filozofa i pedagoga Bronisława F.
"Chowanna" 2009, R. 52 (65), Tom jubileuszowy: Modalne aspekty treści kształcenia
Nasza cena: 33,99 zł
"Przeciw marzycielstwu". Działalność edukacyjna Anastazji z Jełowickich Dzieduszyckiej (1842-1890)
Praca jest próbą monograficznego przedstawienia działalności edukacyjnej Anastazji Dzieduszyckiej (1842-1890). Zaprezentowano w niej wkład, jaki do myśli pedagogicznej wniosła A.
"Przeciw marzycielstwu". Działalność edukacyjna Anastazji z Jełowickich Dzieduszyckiej (1842-1890)
Nasza cena: 23,99 zł
„Chowanna” 2009, R. 52 (65), T. 1 (32): Terapia pedagogiczna
Punktem wyjścia prezentowanej publikacji jest treść i zakres pojęcia „terapia pedagogiczna”. To termin autorstwa Ottona Lipkowskiego, który terapię pedagogiczną rozumie jako wszelkie działania pedagogiczne mające zlikwidować lub ograniczyć zaburzenia rozwojowe oraz umożliwić jak najpełniejszy rozwój jednostkom z odchyleniami od normy.
„Chowanna” 2009, R. 52 (65), T. 1 (32): Terapia pedagogiczna
Nasza cena: 33,99 zł
„Chowanna” 2009, R. 52 (65), T. 2 (33): Edukacja wobec starości – tradycja i współczesność
Warto pochylić się nad starością, bo ta stanowi jeden z etapów ludzkiego życia – i to pewnie truizm. To, jaka jest, jak jest stereotypowo postrzegana i wreszcie, co zwykle umyka nam, kiedy patrzymy na ludzi starych – to rzecz inna.
„Chowanna” 2009, R. 52 (65), T. 2 (33): Edukacja wobec starości – tradycja i współczesność
Nasza cena: 33,99 zł
„Chowanna” 2010, R. 53 (66), T. 1 (34): Dzieciństwo – witraż bolesny
Krzywdzenie dzieci stanowi jeden z żywo dyskutowanych oraz naukowo i praktycznie podejmowanych tematów. Badania ujawniające rozmiar zjawiska uderzyły społeczność międzynarodową zakresem i formami zaniedbania i przemocy, jakim podlegają dzieci w wielu regionach świata.
„Chowanna” 2010, R. 53 (66), T. 1 (34): Dzieciństwo – witraż bolesny
Nasza cena: 33,99 zł
„Chowanna” 2011, R. 54 (67), T. 1 (36): Twórczość – ekspresja – aktywność artystyczna w rozwoju dzieci i młodzieży
Tom „Chowanny” pod redakcją Katarzyny Krasoń mieści artykuły skupione wokół tematyki unowocześniania siebie, rozumianego jako autokreacja i ekspresja twórcza, wzbogacone o zagadnienia z obszaru edukacji artystycznej. Kolejne teksty, zgrupowane w czterech częściach, ukazują aspekty teoretyczne i empiryczne zapowiedzianej tytułem tematyki, dlatego też zainteresowani tomem mogą być nie tylko pedagodzy i studenci pedagogiki, ale także ludzie sztuki oraz animatorzy działań artystycznych dzieci i młodzieży.
„Chowanna” 2011, R. 54 (67), T. 1 (36): Twórczość – ekspresja – aktywność artystyczna w rozwoju dzieci i młodzieży
Nasza cena: 35,99 zł
„Chowanna” 2012. R. 55 (68). T. 1 (38): Edukacja a marginalizacja i wykluczenie społeczne
Artykuły zamieszczone w tomie „Chowanny” zatytułowanym Edukacja a marginalizacja i wykluczenie społeczne oscylują wokół szeroko pojętej tematyki marginalizacji społecznej. Wśród poruszonych w kontekście marginalizacji zagadnień znalazły się między innymi takie oto: wykształcenie a indywidualny i globalny rozwój społeczny, problem marginalizacji w środowisku dzieci i młodzieży, wykluczenie edukacyjne, uczestnictwo osób niepełnosprawnych intelektualnie w otwartym rynku pracy.
„Chowanna” 2012. R. 55 (68). T. 1 (38): Edukacja a marginalizacja i wykluczenie społeczne
Nasza cena: 33,99 zł
„Chowanna” 2012. R. 55(69). T. 2 (39): Problemy edukacji w społeczeństwie wiedzy
Tematyczny tom naszego półrocznika „Chowanna”, zatytułowany Problemy edukacji w społeczeństwie wiedzy dotyczy istotnego zagadnienia społecznego, jakim jest edukacja w dynamicznie zmieniającym się ładzie społecznym. Zebrane w tomie prace przedstawiają wybrane problemy współczesnej edukacji, w tym pedagogiki, jej konsekwencje społeczne i kulturowe, jednak nie są w stanie objąć wszystkich procesów i zjawisk przebiegających we współczesnej edukacji w Polsce i na Słowacji.
„Chowanna” 2012. R. 55(69). T. 2 (39): Problemy edukacji w społeczeństwie wiedzy
Nasza cena: 33,99 zł
„Chowanna” 2013. R. 56(70). T. 2 (41): Nauczyciel we współczesnej kulturze
W prezentowanym tomie „Chowanny” Nauczyciel we współczesnej kulturze podjęto dyskurs nad kulturowym aspektem konstytuującym unikatowość i społeczną rangę nauczycielskiej profesji. Uznając, iż kultura współczesna zasadniczo sytuuje rolę nauczyciela w triadzie „pewność- wątpliwość- pokora” nakreślono, w pryzmacie różnych teorii i danych empirycznych, nauczycielskie powinności i dylematy związane z ich realizacją.
„Chowanna” 2013. R. 56(70). T. 2 (41): Nauczyciel we współczesnej kulturze
Nasza cena: 40,99 zł
„Chowanna” 2015. T. 1 (44): Proces rewitalizacji społecznej – perspektywa kulturowo-edukacyjna
Red. naczelna Ewa Syrek, redaktor części monograficznej Teresa Wilk Część monograficzna tomu ("Proces rewitalizacji społecznej – perspektywa kulturowo-edukacyjna"), poświęcona jest zagadnieniom rewitalizacji społecznej, postrzeganej jako proces odbudowy pożądanych wartości, struktur funkcjonujących w przeszłości, decydujących w istotnej mierze o pomyślności życia jednostek i grup społecznych.
„Chowanna” 2015. T. 1 (44): Proces rewitalizacji społecznej – perspektywa kulturowo-edukacyjna
Nasza cena: 33,99 zł
„Chowanna” 2015. T. 2 (45): Kultura wizualna – konteksty edukacyjne
Red. naczelna Ewa Syrek, redaktor części monograficznej Beata Mazepa-Domagała Kierując się myślą, iż kultura wizualna nie opiera się na samych obrazach, lecz na nowoczesnej skłonności do obrazowania lub wizualizowania egzystencji, a poddanie naukowemu rozpoznaniu wszelkich obrazów znajdujących się w przestrzeni społecznej oraz wszelkich widzialnych przejawów życia społecznego, gdzie obrazy stanowią okno poprzez które odkrywamy różne społeczne konteksty, stanowi swoistą interpretację tego co wizualne, w kategoriach życia codziennego, oddajemy do rąk czytelnika publikację, w której zgromadzony w części monograficznej materiał, ukazuje wieloaspektowość relacji kultury wizualnej w światoobrazie współczesności, a zgromadzone studia teoretyczne opisujące zjawiska i procesy zachodzące w obszarze kultury wizualnej oraz badania empiryczne przedstawiają zagadnienia, które w odniesieniu do tytułowej problematyki wydają się interesujące, godne ukazania i mogą stanowić wkład do naukowego rozpoznania, analizy i interpretacji zarówno fundamentów jak i kontekstów kultury wizualnej oraz służyć pogłębianiu i rozwijaniu świadomości wizualnej.
„Chowanna” 2015. T. 2 (45): Kultura wizualna – konteksty edukacyjne
Nasza cena: 33,99 zł
„Chowanna” 2016. T. 1 (46): Kierunki rozwoju etyki pedagogicznej i teorii wychowania moralnego
Red. naczelna Ewa Syrek, redaktor części monograficznej Alicja Żywczok Intencją redaktora części monograficznej ("Kierunki rozwoju etyki pedagogicznej i teorii wychowania moralnego", red.
„Chowanna” 2016. T. 1 (46): Kierunki rozwoju etyki pedagogicznej i teorii wychowania moralnego
Nasza cena: 40,99 zł
„Chowanna” 2017. T. 1 (48): Niebezpieczna humanistyka – wywrotny wymiar pedagogiki i edukacji
Część monograficzna tomu 1/2017 „Chowanny” pod redakcją Krzysztofa Maliszewskiego zatytułowana Niebezpieczna humanistyka – wywrotny wymiar pedagogiki i edukacji to projekt pomyślany jako namysł nad optyką humanistyczną w pedagogice i jako próba wygenerowania w przestrzeni publicznej ważkich głosów o wywrotowym charakterze humanistyki w sytuacji, gdy ona sama zdaje się współcześnie nader wywrotna. Sugerowany w tytule subwersywny potencjał humanistyki poujmowany jest dwojako.
„Chowanna” 2017. T. 1 (48): Niebezpieczna humanistyka – wywrotny wymiar pedagogiki i edukacji
Nasza cena: 33,99 zł
„Cieszyński Almanach Pedagogiczny”. T. 1: Tradycja i współczesność w myśli pedagogicznej
„Cieszyński Almanach Pedagogiczny” jest periodykiem o tematyce ogólnopedagogicznej, otwartym na szeroko rozumianą współpracę. Powstał z inicjatywy Dyrekcji Instytut Nauk o Edukacji Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie.
„Cieszyński Almanach Pedagogiczny”. T. 1: Tradycja i współczesność w myśli pedagogicznej
Nasza cena: 26,99 zł
„Cieszyński Almanach Pedagogiczny”. T. 2: Teoria i praktyka pedagogiczna w refleksji naukowej i praktycznej
Cieszyński Almanach Pedagogiczny jest periodykiem o tematyce ogólnopedagogicznej, otwartym na szeroko rozumianą współpracę. Powstał z inicjatywy Dyrekcji Instytutu Nauk o Edukacji Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie, Uniwersytet Śląski.
„Cieszyński Almanach Pedagogiczny”. T. 2: Teoria i praktyka pedagogiczna w refleksji naukowej i praktycznej
Nasza cena: 31,99 zł
„Cieszyński Almanach Pedagogiczny”. T. 3: Konteksty językowe w edukacji, kulturze i sztuce
W trzecim tomie „Cieszyńskiego Almanachu Pedagogicznego”, noszącym tytuł "Konteksty językowe w edukacji, kulturze i sztuce", zostały poruszone niektóre zagadnienia rozumienia języka w kontekście wybranych podejść badawczych i rozważań teoretycznych. Prezentowane w tomie opracowania dotyczą aspektów poznawczych języka i jego recepcji kulturowej (K.
„Cieszyński Almanach Pedagogiczny”. T. 3: Konteksty językowe w edukacji, kulturze i sztuce
Nasza cena: 17,99 zł
„Cieszyński Almanach Pedagogiczny”. T. 5: Świat wartości w wychowaniu i edukacji
"Cieszyński Almanach Pedagogiczny" jest periodykiem o tematyce ogólnopedagogicznej, otwartym na szeroko rozumianą współpracę. Powstał z inicjatywy Dyrekcji Instytut Nauk o Edukacji Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie, Uniwersytet Śląski.
„Cieszyński Almanach Pedagogiczny”. T. 5: Świat wartości w wychowaniu i edukacji
Nasza cena: 22,99 zł
„Logopedia Silesiana” 2016. T. 5
„Logopedia Silesiana”, zgodnie z naukowo-badawczą tradycją czasopisma, wyjaśnia w szerokiej perspektywie opisu różnorodne aspekty mowy w rozwoju i zaburzeniach oraz dąży do przedstawienia bogatego kontekstu dyscypliny. Piąty tom gromadzi prace naukowe oraz studia przypadków obejmujące teoretyczne rozważania i strategie badawczo-metodyczno-organizacyjne.
„Logopedia Silesiana” 2016. T. 5
Nasza cena: 44,99 zł
„Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych”. T. 21, nr 2/2015: Interdyscyplinarność w opiece i wsparciu osób niepełnospra
Kolejny numer „Problemów Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych”, pt. "Interdyscyplinarność w opiece i wsparciu osób niepełnosprawnych" (2/2015, tom 21) pod redakcją Sylwii Wrony i Jerzego Rottermunda, zawiera dziewięć artykułów, w których autorzy dzielą się swoim doświadczeniem zawodowym, wskazując jednocześnie na konieczność podejmowania zadań i adekwatnych terapii dla poprawy jakości życia osób będących w potrzebie.
„Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych”. T. 21, nr 2/2015: Interdyscyplinarność w opiece i wsparciu osób niepełnospra
Nasza cena: 22,99 zł
„Studia Pedagogiczne. Problemy społeczne, edukacyjne i artystyczne” t. 26
SPIS TREŚCI ARTYKUŁY I ROZPRAWY MAŁGORZATA STAWIAK-OSOSIŃSKA, Dla społeczeństwa i nauki… Życie i działalność społeczna sir Beniamina Thompsona hrabiego Rumford 11 MARIYA OLIJNYK, NATALIYA MACHYNSKA, Formation and Development of Preschool Education and Teacher Training in the Bukovyna (the 19th and the beginning of the 21st century) 23 DANUTA KRZEŚNIAK-FIRLEJ, STANISŁAW MAJEWSKI, Szkolnictwo wyższe w Polsce w pierwszej połowie XX stulecia – zarys dziejów, przemiany i 35 WALDEMAR FIRLEJ, STANISŁAW MAJEWSKI, Odbudowa szkolnictwa wyższego w Polsce w nowej rzeczywistości społeczno-politycznej po II wojnie światowej 57 PAULINA FORMA, KATARZYNA PAŁKA, Educational activities undertaken in Poland for children and youth at risk of social exclusion 75 YULIYA DERKACH, Spiritual and Moral Culture as the Component of the Professional Culture of Teacher 91 JUSTYNA DOBROŁOWICZ, Paradygmat interpretatywny w jakościowych badaniach społecznych 99 SŁAWOMIR CHROST, Hermeneutyka w badaniach pedagogicznych – szanse i zagrożenia 113 BARBARA KLASIŃSKA, The Renaissance of the Research on Interests and a Systemic Paradigm 129 JUSTYNA DOBROŁOWICZ, Discourse analysis as a method of discovering social reality 141 PAULINA FORMA, Socjalizacja poprzez media społecznościowe. Szansa i zagrożenie 151 RYSZARD BŁASZKIEWICZ, Invisible web academic search engines 161 PAULINA BARAŃSKA, Digital natives – modern teenagers’ use of the new media 173 BADANIA I KOMUNIKATY ANNA RÓG, PATRYCJA SKRZYPEK, Dobry człowiek w opiniach dzieci w wieku przedszkolnym 191 BOŻENA MATYJAS, The culture of spending free time in families with primary school students 205 TETIANA KOLTUNOVYCH, Peculiarities of professional burnout of preschool teachers-pensioners 215 BEATA ZIĘBA‑KOŁODZIEJ, Potrzeba, konieczność czy moralny obowiązek? Opieka nad niesamodzielnym seniorem w rodzinie 235 RECENZJE, SPRAWOZDANIA I OPINIE Władysława Szulakiewicz, O uczących i uczonych – szkice z pedeutologii historycznej, Toruń 2014 – HANNA MARKIEWICZOWA 259 Historyczno‑społeczne aspekty starzenia się i starości, red.
„Studia Pedagogiczne. Problemy społeczne, edukacyjne i artystyczne” t. 26
Nasza cena: 16,99 zł
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium