Opinie o Nas
"Ja" Świetlickiego
Publikacja zapisuje związki pomiędzy utworami Marcina Świetlickiego skupione wokół trzech kręgów tematycznych: autentyczności, romantyczności, (nie)religijności. W pierwszym z nich zostały zamknięte poszczególne edycje Zimnych krajów.
"Ja" Świetlickiego
Nasza cena: 22,99 zł
"Korona polska" Kaspra Niesieckiego
Pierwsze monograficzne opracowanie jednego z najważniejszych staropolskich herbarzy i przypomnienie postaci jezuity księdza Kaspra Niesieckiego. W pracy scharakteryzowano bogaty warsztat naukowy Niesieckiego, historię druku „Korony polskiej”, oraz odniesiono się do treści heraldyczno-genealogicznych.
"Korona polska" Kaspra Niesieckiego
Producent: DiG
Nasza cena: 29,99 zł
"Literatura środka"
Publikowane w zbiorze teksty są wynikiem rozważań literaturoznawców, teatrologów, medioznawców, badaczy różnych kultur słowiańskich: rosyjskiej, polskiej, ukraińskiej, chorwackiej, czeskiej, białoruskiej. Kategoria „literatura środka” porządkuje wielość i różnorodność problematyki badawczej, daje obraz skomplikowanej materii zjawiska tzw.
"Literatura środka"
Nasza cena: 27,99 zł
"Od potworów do znaków pustych". Ludowe demony w polskiej literaturze dla dzieci
Książka poświęcona jest postaciom demonicznym w twórczości pisarzy polskich XIX-XXI wieku. Jej bohaterami są najpopularniejsze i najbardziej charakterystyczne postaci z literatury dziecięcej, takie jak Baba Jaga, smok i krasnal, chociaż nie brak informacji o strzydze, topielcu czy dziwożonie.
"Od potworów do znaków pustych". Ludowe demony w polskiej literaturze dla dzieci
Nasza cena: 26,99 zł
"Père"-versions of the Truth: The Novels of J. M. Coetzee. Wyd. 2 rozszerzone
Książka stawia sobie za zadanie ujęcie twórczości powieściowej J.M.
"Père"-versions of the Truth: The Novels of J. M. Coetzee. Wyd. 2 rozszerzone
Nasza cena: 43,99 zł
"Słowo to cały człowiek"
Publikacja zawiera wybór pisanych na przełomie wieków XX i XXI prac Autora o Mickiewiczu, wyrosłych z przeróżnych inspiracji. Zostały one zgrupowane w pięciu częściach: Filomackie spełnienia i rozczarowania; Motywy, inspiracje, fenomeny; Dopowiedzenia o ideach, relacjach, milczeniu; Z problemów edytorskich i ściśle filologicznych oraz Poliglotyzm wieszcza.
"Słowo to cały człowiek"
Nasza cena: 27,99 zł
"This isthmus of a middle state"
„Ten przesmyk stanu średniego” – już ów cytat, będący częścią tytułu, pozwala rozpoznać, że prezentowana publikacja to studium rozwoju literatury północnoamerykańskich przedmieść przełomu ostatnich stuleci. Autor koncentruje się na powieściach Johna Cheevera, Johna Updike’a i Richarda Forda, których tłem są przemiany społeczne tego okresu, zwłaszcza rozwój amerykańskich miast.
"This isthmus of a middle state"
Nasza cena: 29,99 zł
"Trwam, jestem, czuję cudnej zgody sprzeczność" - o twórczości Maryli Czerkawskiej
Maryla Czerkawska zapisała się w świadomości krytyków jako „poetka pogody”, prostoty, codzienności. Jej życie nie odbiegało zbytnio od tego, o którym pisała w swoich wierszach.
"Trwam, jestem, czuję cudnej zgody sprzeczność" - o twórczości Maryli Czerkawskiej
Nasza cena: 21,99 zł
"Zmieniając siebie - zmieniam świat"
Publikacja jest poświęcona analizie twórczości i filozofii pisarstwa Glorii E. Anzaldúy - znanej amerykańskiej pisarki meksykańskiego pochodzenia.
"Zmieniając siebie - zmieniam świat"
Nasza cena: 18,99 zł
„da die Tränen der Frauen stark genug sein werden…“
Bohaterkami tej książki są kobiety: niemiecka pisarka Ina Seidel oraz wykreowane przez nią wizerunki kobiet. Twórczość pisarki, percypowana do tej pory w kontekście literatury nazistowskich Niemiec, odczytywana jest tym razem inaczej.
„da die Tränen der Frauen stark genug sein werden…“
Nasza cena: 22,99 zł
„Gdzie ziemia się kończy, a morze zaczyna”
Książka to zbiór siedmiu szkiców, które w sposób bardzo zróżnicowany przedstawiają polsko-portugalskie relacje na gruncie literatury, kultury i sztuki. Jest to swoista opowieść o Portugalii wyczytanej z dzieł autorów tworzących w XIX, XX i XXI wieku i oswajanej dzięki odkrywaniu wspólnych odniesień, kontekstów oraz historii.
„Gdzie ziemia się kończy, a morze zaczyna”
Nasza cena: 22,99 zł
„Ja” w przestrzeniach aksjologicznych. Z problematyki podmiotowości w literaturze XIX-XXI wieku
Książka <<„Ja” w przestrzeniach aksjologicznych. Z problematyki podmiotowości w literaturze XIX –XXI wieku>>, jest próbą sformułowania na nowo w świecie nowoczesnym i ponowoczesnym relacji podmiotu ze sferą wartości, próbą w której „ja” i świat mogą odsłonić swe trochę mniej oczywiste rysy.
„Ja” w przestrzeniach aksjologicznych. Z problematyki podmiotowości w literaturze XIX-XXI wieku
Nasza cena: 29,99 zł
„Jonasz w brzuchu wieloryba”. Czesław Miłosz wobec nowoczesności
Starotestamentowa opowieść o proroku Jonaszu połkniętym przez morskiego potwora, do której Czesław Miłosz nawiązywał w Ziemi Ulro, doskonale obrazuje problematyczność jego własnej sytuacji poznawczej – aktywnego uczestnika dziejów nowoczesnych, a zarazem ich świadka czy sędziego. Miłosz to poeta nieustannie skoncentrowany na tym, by wypowiedzieć, nazwać i poddać analizie swe egzystencjalne uwikłanie w nowoczesność, w której na co dzień żyje, która go otacza, a nawet w pewnym sensie atakuje i prowokuje.
„Jonasz w brzuchu wieloryba”. Czesław Miłosz wobec nowoczesności
Nasza cena: 26,99 zł
„Narracje o Zagładzie” 2017, nr 3: Zwierzęta/Zagłada
Dominantą tematyczną nowego numeru „Narracji o Zagładzie” jest kwestia relacji studiów nad Zagładą ze studiami nad zwierzętami – tym zagadnieniom poświęcony został zbiór artykułów: Barbary Czarneckiej, Katarzyny Ebigg, Magdaleny Kokoszki, Bartłomieja Krupy, Mirosława Loby, Darii Nowickiej, Kingi Piotrowiak-Junkiert, Beaty Przymuszały, Lucyny Sadzikowskiej, Patryka Szaja, Marty Tomczok, Moniki Żółkoś. Autorzy i autorki wieloaspektowo odnoszą się do możliwości, jakie stwarza przyjęcie perspektywy nieantropocentrycznej w badaniach humanistycznych, podejmują między innymi problem kontrowersyjnego porównania sytuacji zwierząt w hodowlach przemysłowych do obozów Zagłady i na powrót niuansują sens tej zleksykalizowanej analogii; dalej szeroko analizują charakterystyczne dla antroponormatywnego języka przemocy pejoratywnie nacechowane animalizacje, rozmaicie reinterpretowane w narracjach literackich; wreszcie wydobywają różnorakie strategie przedstawiania zwierzęcych bohaterów uwikłanych w opowieści o losach Żydów lub przeżywających własną wojenną historię.
„Narracje o Zagładzie” 2017, nr 3: Zwierzęta/Zagłada
Nasza cena: 37,99 zł
„Nuż w uhu”? Koncepcje dźwięku w poezji polskiego futuryzmu
Książka prezentuje poezję polskiego futuryzmu na tle europejskiej twórczości awangardowej i polskiej tradycji literackiej, koncentrując się na zagadnieniach historycznej poetyki dźwięku. Jasieński, Czyżewski, Wat, Stern i Młodożeniec uruchomili prawdziwą „fabrykę” brzmień – nigdy wcześniej w literaturze polskiej nie podejmowano na tak wielką skalę działań waloryzujących tkankę dźwiękową wierszy.
„Nuż w uhu”? Koncepcje dźwięku w poezji polskiego futuryzmu
Nasza cena: 35,99 zł
„Przekłady Literatur Słowiańskich” 2016. T. 7. Cz. 1
Tom 7. część 1 czasopisma „Przekłady Literatur Słowiańskich” poświęcony jest refleksji badaczy i tłumaczy nad przekładem w zakresie literatury i kultury polskiej, słowackiej, słoweńskiej w relacji do literatur chorwackiej, polskiej, serbskiej, słowackiej i słoweńskiej oraz literatur niemieckojęzycznych pogranicza austriacko-słoweńskiego i niemiecko-rumuńskiego.
„Przekłady Literatur Słowiańskich” 2016. T. 7. Cz. 1
Nasza cena: 31,99 zł
„Przekłady Literatur Słowiańskich” 2016. T. 7. Cz. 2
Tom 7. część 1 czasopisma „Przekłady Literatur Słowiańskich” poświęcony jest refleksji badaczy i tłumaczy nad przekładem w zakresie literatury i kultury polskiej, słowackiej, słoweńskiej w relacji do literatur chorwackiej, polskiej, serbskiej, słowackiej i słoweńskiej oraz literatur niemieckojęzycznych pogranicza austriacko-słoweńskiego i niemiecko-rumuńskiego.
„Przekłady Literatur Słowiańskich” 2016. T. 7. Cz. 2
Nasza cena: 22,99 zł
„Przekłady Literatur Słowiańskich” 2017. T. 8. Cz. 1: Parateksty w odbiorze przekładu
Tom 8. część 1 czasopisma „Przekłady Literatur Słowiańskich” poświęcony jest refleksji na temat paratekstów towarzyszących przekładom literatur słowiańskich, podzielony został na pięć części problemowych eksponujących inny aspekt refleksji o paratekstach w odbiorze przekładu i dotyczy zwłaszcza literatur: amerykańskiej i bośniacko-hercegowińskiej, chorwackiej, czeskiej, polskiej, serbskiej, słowackiej, słoweńskiej, ale także niemieckiej.
„Przekłady Literatur Słowiańskich” 2017. T. 8. Cz. 1: Parateksty w odbiorze przekładu
Nasza cena: 24,99 zł
„Psalmista szowinizmu” Rudyard Kipling wobec Indii i Indusów
"Celem niniejszej pracy jest rekonstrukcja uwiecznionego w twórczości Rudyarda Kiplinga obrazu Indii i Indusów oraz sprawdzenie, do jakiego stopnia jest on odzwierciedleniem kulturowych stereotypów i uprzedzeń rozpowszechnionych w epoce wiktoriańskiej. Pod względem metodologicznym, monografia stanowi wynik badań historycznoliterackich, zakładających istnienie zależności między wydarzeniami lub procesami historycznymi, a reagującym i odpowiadającym na nie światem literackim.
„Psalmista szowinizmu” Rudyard Kipling wobec Indii i Indusów
Producent: Silva Rerum
Nasza cena: 17,99 zł
„Romanica Silesiana” 2014, No 9: Rites et cérémonies
Sous la rédaction de Aneta Chmiel, textes réunis et établis par Andrzej Rabsztyn, Zuzanna Szatanik, Ewelina Szymoniak Tematem prezentowanego numeru czasopisma jest obserwowany zarówno w sferze sacrum, jak i profanum fenomen rytuału i ceremonii we współczesnych społeczeństwach różnych kultur. Dwadzieścia siedem artykułów, napisanych w języku francuskim, hiszpańskim, włoskim i angielskim, zgrupowano w czterech częściach tematycznych: Rites dans le contexte religieux, Vers les cérémonies profanes, Rites et transitions, Création littéraire et création rituelle.
„Romanica Silesiana” 2014, No 9: Rites et cérémonies
Nasza cena: 33,99 zł
„Romanica Silesiana” 2015, No 10: Insularia
Sous la rédaction de Ewelina Szymoniak, textes réunis et établis par Aneta Chmiel, Andrzej Rabsztyn, Zuzanna Szatanik Kolejny numer czasopisma obejmuje artykuły napisane w języku francuskim, hiszpańskim, włoskim i angielskim. Tematem przewodnim tomu zatytułowanego Insularia jest literatura wysp będących dawnymi koloniami angielskimi, francuskimi i hiszpańskimi.
„Romanica Silesiana” 2015, No 10: Insularia
Nasza cena: 31,99 zł
„Romanica Silesiana” 2016, No 11. T. 1: La Peur
Sous la rédaction de Katarzyna Gadomska, Krzysztof Jarosz Tematem prezentowanego numeru "Romanica Silesiana" jest strach jako motyw wiodący w literaturze fantastycznej i w gatunkach pokrewnych. Ze względu na dużą liczbę zgłoszonych tekstów artykuły zebrano w dwa tomy: pierwszy obejmuje szkice napisane w języku francuskim, drugi – w języku hiszpańskim i angielskim.
„Romanica Silesiana” 2016, No 11. T. 1: La Peur
Nasza cena: 22,99 zł
„Romanica Silesiana” 2017, No 12: Le père / The Father
Powiedzieć, że ojciec nowoczesny, przynajmniej od czasów Freuda, jest problemem politycznym, który dotyczy nas wszystkich, to z pewnością nie powiedzieć nic nowego. Ojciec i jego imię, jego władza i waga.
„Romanica Silesiana” 2017, No 12: Le père / The Father
Nasza cena: 22,99 zł
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium