Opinie o Nas
AKTY STANU CYWILNEGO
„Prawo o a aktach stanu cywilnego” broszura – zawiera jednolity tekst ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Poprzez system przypisów publikacja umożliwia studentom i praktykom łatwe śledzenie zmian prawnych.
AKTY STANU CYWILNEGO
Producent: Od.Nowa
Nasza cena: 10,99 zł
APLIKACJE 2018 LAST MINUTE
Zbiór ułatwiający przygotowania do egzaminu testowego na aplikację radcowską i adwokacką. Obejmuje streszczenia wszystkich ustaw obowiązujących na egzaminie wstępnym w 2018 r.
APLIKACJE 2018 LAST MINUTE
Producent: Od.Nowa
Nasza cena: 71,99 zł
ARCHIWUM KRYMINOLOGII TOM XL 2018
ARCHIWUM KRYMINOLOGII periodyk wydawany z Instytutem Nauk Prawnych PAN.Autorzy: OPRACOWANIE ZBIOROWEEAN: 9770066689006AGłębokość: 30.
ARCHIWUM KRYMINOLOGII TOM XL 2018
Producent: SCHOLAR
Nasza cena: 74,99 zł
BEZPIECZEŃSTWO MŁODZIEŻY PORADNIK PRAWNY WYD. 2014
O prawie  w stosunku do młodzieży pisze sędzia Anna Maria Wesołowska, znana m.in.
BEZPIECZEŃSTWO MŁODZIEŻY PORADNIK PRAWNY WYD. 2014
Producent: POLTEXT
Nasza cena: 21,99 zł
BEZPIECZNA WYCIECZKA WYD. 2014
Zapewnienie wszystkim uczestnikom bezpieczeństwa, to obok opracowania dobrego planu i programu wycieczki, podstawowe zadanie opiekunów i organizatorów. Choćby z z tego względu warto zawczasu przygotować się do wiosenno-letniego okresu wyjazdów i pieszych wędrówek.
BEZPIECZNA WYCIECZKA WYD. 2014
Producent: GRUPA IMAGE
Nasza cena: 13,49 zł
DLACZEGO ŚWIADEK SIĘ MYLI KRYMINALISTYCZNE PRAWNE ORAZ PSYCHOLOGICZNE ASPEKTY WYPOWIEDZI ŚWIADKÓW SZCZERYCH
Publikacja Autorki zapełnia istotną lukę w nie tylko polskiej literaturze przedmiotu. Brakowało dotąd kompleksowego, interdyscyplinarnego omówienia czynników wpływających na relacje świadków, którzy nie chcą intencjonalnie wprowadzić w błąd.
DLACZEGO ŚWIADEK SIĘ MYLI KRYMINALISTYCZNE PRAWNE ORAZ PSYCHOLOGICZNE ASPEKTY WYPOWIEDZI ŚWIADKÓW SZCZERYCH
Producent: PETRUS
Nasza cena: 35,99 zł
IDEA SPRAWIEDLIWOŚCI NAPRAWCZEJ A ZASADY KONTYNENTALNEGO PRAWA KARNEGO
Książka Idea sprawiedliwości naprawczej a zasady kontynentalnego prawa karnego składa się z ośmiu opracowań, które "stanowią podsumowanie dorobku dwuletnich studiów pracowników Katedry Prawa Karnego i Kryminologii Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego nad koncepcją prawa karnego naprawczego jako tą, która mogłaby wyznaczyć głowny kierunek dalszego rozwoju polskiego prawa karnego. Tematyka zyskała na aktualności.
IDEA SPRAWIEDLIWOŚCI NAPRAWCZEJ A ZASADY KONTYNENTALNEGO PRAWA KARNEGO
Producent: POLTEXT
Nasza cena: 39,99 zł
KIEROWCA DOSKONAŁY CD
Podręcznik jest elementem kursu on-line „e-Podręcznik Kierowca Doskonały CD” i programu „e-Wykłady Kierowca Doskonały CD”. Można go wykorzystywać oddzielnie, gdyż zawiera całkowity zakres kursu nauki jazdy na kategorię C i D wg nowej podstawy programowej.
KIEROWCA DOSKONAŁY CD
Producent: GRUPA IMAGE
Nasza cena: 26,99 zł
KONTRAKTOWANIE REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ BUDOWLANYCH
Obiegowa opinia głosi, że dobrze zawarta umowa jest podstawą sukcesu podjętego przedsięwzięcia budowlanego tworząc ład w działaniach stron, promując współpracę, a nie konflikt, przynosząc obopólne korzyści. Podstaw sukcesu może być więcej, na pewno jednak umowa wywołuje wiele istotnych następstw o charakterze organizacyjnym i ekonomicznym, z którymi strony muszą się liczyć, składając podpisy pod jej treścią.
KONTRAKTOWANIE REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ BUDOWLANYCH
Producent: PWN
Nasza cena: 64,99 zł
  • nowość
KRYTYKA PRAWA NIEZALEŻNE STUDIA NAD PRAWEM TOM 5
Kolejny, ukazujący się raz w roku, zbiór publikacji Kolegium Prawa Akademii Leona Koź-mińskiego. Książka jest w całości poświęcona prawnym oraz instytucjonalnym aspektom funkcjonowania przedsiębiorstw.
KRYTYKA PRAWA NIEZALEŻNE STUDIA NAD PRAWEM TOM 5
Producent: POLTEXT
Nasza cena: 86,99 zł
ODPOWIEDZIALNOŚĆ DYSCYPLINARNA W SYSTEMIE POLSKIEGO PRAWA REPRESYJNEGO ANALIZA ASPEKTÓW MATERIALNOPRAWNYCH NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH PRAGMATYK ZAWODOWY
PRAWO Celem publikacji jest próba zrekonstruowania podstawowych założeń, zasad i instytucji materialnoprawnych odpowiedzialności dyscyplinarnej w ogólnym znaczeniu tego pojęcia, a także udzielenia odpowiedzi na pytanie o relację materialnego prawa dyscyplinarnego do materialnego prawa karnego. Książka składa się z dwóch części.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ DYSCYPLINARNA W SYSTEMIE POLSKIEGO PRAWA REPRESYJNEGO ANALIZA ASPEKTÓW MATERIALNOPRAWNYCH NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH PRAGMATYK ZAWODOWY
Producent: POLTEXT
Nasza cena: 54,49 zł
  • nowość
OGLĘDZINY ZWŁOK I MIEJSCA ICH ZNALEZIENIA
Pierwszą refleksją, jaka nasuwa się po przeczytaniu Oględzin zwłok i miejsca ich znalezienia, jest to, że książkę tę napisał ktoś, komu nie są obce – i znane tylko z teorii – problemy związane z tak istotną czynnością procesową, jaką są bez wątpienia oględziny zwłok (ludzkich) i miejsca ich znalezienia. Pracę tę, w takiej formie i ujęciu, mógł napisać tylko „praktyk”, który taką czynność wielokrotnie o! sobiście wykonywał, a co więcej – praktyk z rozległą znajomością tematu od strony teoretycznej, który w sposób przystępny wykorzystał tę wiedzę przy omawianiu praktycznych aspektów przeprowadzania oględzin zwłok, tworząc publikację, którą można z całą odpowiedzialnością nazwać „podręcznikiem” dla pracowników organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości.
OGLĘDZINY ZWŁOK I MIEJSCA ICH ZNALEZIENIA
Producent: POLTEXT
Nasza cena: 32,99 zł
ORDYNACJA PODATKOWA WYD. 5
Publikacja - Ordynacja podatkowa stanowi zbiór najistotniejszych przepisów dotyczących postępowania podatkowego, kontroli i odpowiedzialności. Zbiór zawiera ustawę Ordynacja podatkowa wraz z aktami wykonawczymi.
ORDYNACJA PODATKOWA WYD. 5
Producent: Od.Nowa
Nasza cena: 11,99 zł
PODSTAWY PRAWA DLA LICENCJACKICH STUDIÓW EKONOMICZNYCH
Podręcznik przedstawia w zwięzły sposób podstawowe zagadnienia prawa, które są objęte programem nauczania na licencjackich studiach ekonomicznych. Znajomość podstawowych instytucji prawa przez studentów ekonomii jest niezbędna w procesie zdobywania specjalistycznej wiedzy ekonomicznej.
PODSTAWY PRAWA DLA LICENCJACKICH STUDIÓW EKONOMICZNYCH
Producent: POLTEXT
Nasza cena: 28,99 zł
PODSTAWY PRAWA I WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE W PIGUŁCE
Stan prawny: styczeń 2016 r.Książka została przygotowana z myślą o uczniach przystępujących do egzaminu maturalnego z wiedzy o społeczeństwie oraz o studentach kierunków, na których omawiane są podstawy prawa.
PODSTAWY PRAWA I WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE W PIGUŁCE
Producent: C.H.BECK
Nasza cena: 20,99 zł
POSTĘPOWANIE KARNE W PIGUŁCE WYD. 6
Prawo w pigułce: Przejrzyste wykresy, Pomocne tabele, Wyróżnienia informacyjne oręczny Format - 117mm x 170 mmAutorzy: OPRACOWANIE ZBIOROWEEAN: 9788381286459Głębokość: 13.000000ISBN: 978-83-812-8645-9Liczba stron: 352Oprawa: MiękkaRodzaj: KsiążkiRok wydania: 2018seria: PRAWO W PIGUŁCESzerokość: 117Wydanie: 6Wydawnictwo: C.
POSTĘPOWANIE KARNE W PIGUŁCE WYD. 6
Producent: C.H.BECK
Nasza cena: 25,49 zł
PRAWO DO KULTURY
Znakomita praca prof. Anny Młynarskiej-Sobaczewskiej, poświęcona nader ważnej i aktualnej problematyce prawa do kultury, oparta została na rozbudowanej bazie źródłowej, na którą składają się zarówno akty normatywne rangi międzynarodowej, regionalnej (w tym europejskiej) i krajowej, jak również judykaty – Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz sądów krajowych.
PRAWO DO KULTURY
Producent: SCHOLAR
Nasza cena: 33,49 zł
PRAWO GOSPODARCZE PUBLICZNE W PIGUŁCE WYD. 4
W opracowaniu uwzględniono następujące zagadnienia:Działalność gospodarcza:Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczejZasady podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczejRejestrowanie przedsiębiorców – Krajowy Rejestr SądowyRejestrowanie przedsiębiorców – Centralna Ewidencjai Informacja o Działalności GospodarczejKoncesje, zezwoleniaDziałalność regulowanaKontrolaOddziały i przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznychSpółdzielnie, stowarzyszenia, fundacjePrzedsiębiorstwa państwowe – komercjalizacja i prywatyzacjaPrawo konkurencjiPomoc publicznaPrawo zamówień publicznychKoncesje na roboty budowlane i usługiPartnerstwo publiczno-prywatnePrawo energetycznePrawo pocztowePrawo transportowePrawo w pigułce:Przejrzyste wykresy,Pomocne tabele,Wyróżnienia informacyjnePoręczny Format - 117mm x 170 mm Autorzy: OPRACOWANIE ZBIOROWEEAN: 9788381288606Głębokość: 11.000000ISBN: 978-83-812-8860-6Liczba stron: 330Oprawa: MiękkaRodzaj: KsiążkiRok wydania: 2018seria: PRAWO W PIGUŁCESzerokość: 117Wydanie: 4Wydawnictwo: C.
PRAWO GOSPODARCZE PUBLICZNE W PIGUŁCE WYD. 4
Producent: C.H.BECK
Nasza cena: 25,49 zł
PRAWO KONSTYTUCYJNE W PIGUŁCE WYD. 3
Najnowszy stan prawny!W opracowaniu uwzględniono następujące zagadnienia:pojęcie, zasady oraz podstawowe pojęcia prawa konstytucyjnego, wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela i środki ich ochrony, ekstradycja, źródła prawa, władza ustawodawcza: Sejm i Senat, procedura ustawodawcza, referendum, władza wykonawcza: Prezydent RP, Rada Ministrów,samorząd terytorialny, władza sądownicza: Sąd Najwyższy, Naczelny Sąd Administracyjny, Trybunał Stanu, Trybunał Konstytucyjny, Krajowa Rada Sądownictwa, organy kontroli państwowej: Najwyższa Izba Kontroli, Rzecznik Praw Obywatelskich, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji,finanse publiczne i budżet, Narodowy Bank Polski, Rada Polityki Pieniężnej, stany nadzwyczajne. Prawo w pigułce:Przejrzyste wykresy,Pomocne tabele, Wyróżnienia informacyjne Poręczny Format - 117mm x 170 mmAutorzy: OPRACOWANIE ZBIOROWEEAN: 9788381286497Głębokość: 10.
PRAWO KONSTYTUCYJNE W PIGUŁCE WYD. 3
Producent: C.H.BECK
Nasza cena: 20,99 zł
PRAWO O USTROJU SĄDÓW POWSZECHNYCH WYD. 5
Publikacja zawiera aktualne, z uwzględnieniem gruntownych zmian, teksty ustaw:- Prawo o ustroju sądów powszechnych;- ustawę o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz- ustawę o Sądzie Najwyższym, która wejdzie w życie w dniu 3 kwietnia 2018 r. W publikacji zamieszczono również przepisy zmieniające ww.
PRAWO O USTROJU SĄDÓW POWSZECHNYCH WYD. 5
Producent: Od.Nowa
Nasza cena: 10,49 zł
PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE 15.08.2015
Nowa publikacja Wydawnictwa Od.Nowa zawiera tekst jednolity ustawy z dnia 15 maja 2015 r.
PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE 15.08.2015
Producent: Od.Nowa
Nasza cena: 9,49 zł
PRAWO WYBORCZE
Nowa publikacja Wydawnictwa Od.Nowa stanowi kompletny zbiór przepisów na temat zasad i procedur dotyczących wyborów do organów państwowych.
PRAWO WYBORCZE
Producent: Od.Nowa
Nasza cena: 16,99 zł
PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 15.12.2014
Nowa publikacja Wydawnictwa Od.Nowa zawiera ustawę Prawo zamówień publicznych Zamieszczony w tomie akt prawny cieszy się stałym zainteresowaniem osób prowadzących działalność gospodarczą i uczestniczących w przetargach.
PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 15.12.2014
Producent: Od.Nowa
Nasza cena: 9,49 zł
PRZEPISY 2016 ZBIÓR CYWILNY
Publikacja powstała z myślą o praktykach prawa, studentach i aplikantach.Zawiera: Kodeks cywilny, Kodeks postępowania cywilnego, Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Prawo prywatne międzynarodowe, ustawę o księgach wieczystych i hipotece, ustawę o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym, ustawę o własności lokali, ustawę o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, ustawę o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawę o ochronie konkurencji i konsumentów, ustawę o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów oraz ustawę o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.
PRZEPISY 2016 ZBIÓR CYWILNY
Producent: Od.Nowa
Nasza cena: 36,49 zł
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl