Opinie o Nas
AKTY STANU CYWILNEGO
„Prawo o a aktach stanu cywilnego” broszura – zawiera jednolity tekst ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Poprzez system przypisów publikacja umożliwia studentom i praktykom łatwe śledzenie zmian prawnych.
AKTY STANU CYWILNEGO
Producent: Od.Nowa
Nasza cena: 10,99 zł
ARCHIWUM KRYMINOLOGII TOM XL 2018
ARCHIWUM KRYMINOLOGII periodyk wydawany z Instytutem Nauk Prawnych PAN.Autorzy: OPRACOWANIE ZBIOROWEEAN: 9770066689006AGłębokość: 30.
ARCHIWUM KRYMINOLOGII TOM XL 2018
Producent: SCHOLAR
Nasza cena: 69,99 zł
BEZPIECZNA WYCIECZKA WYD. 2014
Zapewnienie wszystkim uczestnikom bezpieczeństwa, to obok opracowania dobrego planu i programu wycieczki, podstawowe zadanie opiekunów i organizatorów. Choćby z z tego względu warto zawczasu przygotować się do wiosenno-letniego okresu wyjazdów i pieszych wędrówek.
BEZPIECZNA WYCIECZKA WYD. 2014
Producent: GRUPA IMAGE
Nasza cena: 12,99 zł
DLACZEGO ŚWIADEK SIĘ MYLI KRYMINALISTYCZNE PRAWNE ORAZ PSYCHOLOGICZNE ASPEKTY WYPOWIEDZI ŚWIADKÓW SZCZERYCH
Publikacja Autorki zapełnia istotną lukę w nie tylko polskiej literaturze przedmiotu. Brakowało dotąd kompleksowego, interdyscyplinarnego omówienia czynników wpływających na relacje świadków, którzy nie chcą intencjonalnie wprowadzić w błąd.
DLACZEGO ŚWIADEK SIĘ MYLI KRYMINALISTYCZNE PRAWNE ORAZ PSYCHOLOGICZNE ASPEKTY WYPOWIEDZI ŚWIADKÓW SZCZERYCH
Producent: PETRUS
Nasza cena: 34,99 zł
IDEA SPRAWIEDLIWOŚCI NAPRAWCZEJ A ZASADY KONTYNENTALNEGO PRAWA KARNEGO
Książka Idea sprawiedliwości naprawczej a zasady kontynentalnego prawa karnego składa się z ośmiu opracowań, które "stanowią podsumowanie dorobku dwuletnich studiów pracowników Katedry Prawa Karnego i Kryminologii Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego nad koncepcją prawa karnego naprawczego jako tą, która mogłaby wyznaczyć głowny kierunek dalszego rozwoju polskiego prawa karnego. Tematyka zyskała na aktualności.
IDEA SPRAWIEDLIWOŚCI NAPRAWCZEJ A ZASADY KONTYNENTALNEGO PRAWA KARNEGO
Producent: POLTEXT
Nasza cena: 35,99 zł
IMPERIUM TEKSTU PRAWO JAKO POSTULOWANIE I URZECZYWISTNIANIE ŚWIATA MOŻLIWEGO
Ta książka dowodzi, że o trudnych problemach można pisać w sposób jasny i komunikatywny. W połączeniu z rozległą wiedzą Autora, nie tylko teoretycznoprawną, ale również filozoficzną, oraz polemicznymi inklinacjami daje to pracę wielowątkową, i choć problemowo niełatwą, to jednak taką, którą z satysfakcją się czyta – która swoją dyskursywnością i oryginalnością formułowanych poglądów po prostu czytającego wciąga.
IMPERIUM TEKSTU PRAWO JAKO POSTULOWANIE I URZECZYWISTNIANIE ŚWIATA MOŻLIWEGO
Producent: SCHOLAR
Nasza cena: 45,99 zł
KARTA ROWEROWA
„Karta rowerowa” to pozycja niezbędna dla wszystkich tych, którzy ulegając czarowi roweru, już „śmigają” po drogach i ulicach miast, ale i dla tych, którzy dopiero na rowery wsiadają. Szczególnie dla młodych adeptów rowerowego szaleństwa, starających się o uzyskanie pierwszego prawa jazdy – karty rowerowej Znajdziecie tu omówienie przepisów ruchu drogowego (te trzeba po prostu trzeba znać!), ale i podpowiedzi, jak z nich korzystać, by czuć się pewnie wśród innych uczestników ruchu.
KARTA ROWEROWA
Producent: GRUPA IMAGE
Nasza cena: 9,99 zł
KIEROWCA DOSKONAŁY B WYD. 2019
Kultowy podręcznik, wg. znanego i cenionego autora Pana Henryka Próchniewicza składa się z lekcji, ułożonych zgodnie z działami i tematami ustalonymi w programie szkolenia kandydatów na kierowców (wg rozporządzenia w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami).
KIEROWCA DOSKONAŁY B WYD. 2019
Producent: GRUPA IMAGE
Nasza cena: 23,99 zł
KIEROWCA DOSKONAŁY CD
Podręcznik jest elementem kursu on-line „e-Podręcznik Kierowca Doskonały CD” i programu „e-Wykłady Kierowca Doskonały CD”. Można go wykorzystywać oddzielnie, gdyż zawiera całkowity zakres kursu nauki jazdy na kategorię C i D wg nowej podstawy programowej.
KIEROWCA DOSKONAŁY CD
Producent: GRUPA IMAGE
Nasza cena: 25,99 zł
KODEKS POSTĘPOWANIA KARNEGO WYD. 14
Najnowsza aktualizacja Kodeksu postępowania karnego, uwzględniająca zmiany prawne wynikające z uchwalenia ustawy o Sądzie Najwyższym. Poprzez system przypisów tom umożliwia studentom i praktykom łatwe śledzenie zmian prawnych.
KODEKS POSTĘPOWANIA KARNEGO WYD. 14
Producent: Od.Nowa
Nasza cena: 10,99 zł
KODEKS PRACY WYD. 14
Publikacja zawiera najnowszy tekst jednolity ustawy wraz ze zmianami przeniesionymi oraz przepisy wprowadzające. Zaletą książki jest jej praktyczny, poręczny format, przejrzysty układ graficzny i niska cena.
KODEKS PRACY WYD. 14
Producent: Od.Nowa
Nasza cena: 8,99 zł
KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Zbiór podstawowych praw dla państwa polskiego z 2 kwietnia 1997 roku. Stan na 7 listopada 2006 roku (Ustawa z dnia 8 września 2006 roku o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej).
KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Producent: SKRZAT
Nasza cena: 2,99 zł
KONTRAKTOWANIE REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ BUDOWLANYCH
Obiegowa opinia głosi, że dobrze zawarta umowa jest podstawą sukcesu podjętego przedsięwzięcia budowlanego tworząc ład w działaniach stron, promując współpracę, a nie konflikt, przynosząc obopólne korzyści. Podstaw sukcesu może być więcej, na pewno jednak umowa wywołuje wiele istotnych następstw o charakterze organizacyjnym i ekonomicznym, z którymi strony muszą się liczyć, składając podpisy pod jej treścią.
KONTRAKTOWANIE REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ BUDOWLANYCH
Producent: PWN
Nasza cena: 57,99 zł
KRYTYKA PRAWA NIEZALEŻNE STUDIA NAD PRAWEM TOM 5
Kolejny, ukazujący się raz w roku, zbiór publikacji Kolegium Prawa Akademii Leona Koź-mińskiego. Książka jest w całości poświęcona prawnym oraz instytucjonalnym aspektom funkcjonowania przedsiębiorstw.
KRYTYKA PRAWA NIEZALEŻNE STUDIA NAD PRAWEM TOM 5
Producent: POLTEXT
Nasza cena: 77,99 zł
ODPOWIEDZIALNOŚĆ DYSCYPLINARNA W SYSTEMIE POLSKIEGO PRAWA REPRESYJNEGO ANALIZA ASPEKTÓW MATERIALNOPRAWNYCH NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH PRAGMATYK ZAWODOWY
PRAWO Celem publikacji jest próba zrekonstruowania podstawowych założeń, zasad i instytucji materialnoprawnych odpowiedzialności dyscyplinarnej w ogólnym znaczeniu tego pojęcia, a także udzielenia odpowiedzi na pytanie o relację materialnego prawa dyscyplinarnego do materialnego prawa karnego. Książka składa się z dwóch części.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ DYSCYPLINARNA W SYSTEMIE POLSKIEGO PRAWA REPRESYJNEGO ANALIZA ASPEKTÓW MATERIALNOPRAWNYCH NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH PRAGMATYK ZAWODOWY
Producent: POLTEXT
Nasza cena: 48,99 zł
ORDYNACJA PODATKOWA 2019 WYD. 6
Publikacja - Ordynacja podatkowa stanowi zbiór najistotniejszych przepisów dotyczących postępowania podatkowego, kontroli i odpowiedzialności. Zbiór zawiera ustawę Ordynacja podatkowa wraz z aktami wykonawczymi.
ORDYNACJA PODATKOWA 2019 WYD. 6
Producent: Od.Nowa
Nasza cena: 13,99 zł
  • nowość
ORDYNACJA PODATKOWA WYD. 5
Publikacja - Ordynacja podatkowa stanowi zbiór najistotniejszych przepisów dotyczących postępowania podatkowego, kontroli i odpowiedzialności. Zbiór zawiera ustawę Ordynacja podatkowa wraz z aktami wykonawczymi.
ORDYNACJA PODATKOWA WYD. 5
Producent: Od.Nowa
Nasza cena: 10,99 zł
PODATKI 2017
Kompleksowy zbiór podatkowych aktów prawnych.W książce zamieszczono następujące ustawy podatkowe:Ordynację podatkową,ustawę o kontroli skarbowej,ustawę o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników,ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych,ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych,ustawę o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,.
PODATKI 2017
Producent: C.H.BECK
Nasza cena: 77,99 zł
PRACODAWCA JAKO PODMIOT OCHRONY W STOSUNKU PRACY
Książki z dziedziny prawa pracy z reguły dotyczą ochrony praw pracowniczych. Jest to zrozumiałe, ponieważ w relacji pracownik-pracodawca to ten pierwszy jest w słabszej pozycji i wymaga szczególnej ochrony.
PRACODAWCA JAKO PODMIOT OCHRONY W STOSUNKU PRACY
Producent: POLTEXT
Nasza cena: 32,99 zł
PRAWO ADMINISTRACYJNE PRZEPISY 2019
Przepisy 2019 Prawo administracyjne.IV wydanie Prawa administracyjnego to zbiór przepisów dotyczących materialnego i formalnego prawa administracyjnego.
PRAWO ADMINISTRACYJNE PRZEPISY 2019
Producent: Od.Nowa
Nasza cena: 30,99 zł
  • nowość
PRAWO BUDOWLANE WARUNKI TECHNICZNE BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY DROGI PUBLICZNE WYD. 2
Publikacja "Prawo budowlane" to kompendium wiedzy prawnej przeznaczone dla architektów, projektantów budowlanych, studentów oraz organów administracji publicznej działających w ww. dziedzinach.
PRAWO BUDOWLANE WARUNKI TECHNICZNE BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY DROGI PUBLICZNE WYD. 2
Producent: Od.Nowa
Nasza cena: 20,99 zł
PRAWO DO KULTURY
Znakomita praca prof. Anny Młynarskiej-Sobaczewskiej, poświęcona nader ważnej i aktualnej problematyce prawa do kultury, oparta została na rozbudowanej bazie źródłowej, na którą składają się zarówno akty normatywne rangi międzynarodowej, regionalnej (w tym europejskiej) i krajowej, jak również judykaty – Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz sądów krajowych.
PRAWO DO KULTURY
Producent: SCHOLAR
Nasza cena: 31,99 zł
PRAWO GOSPODARCZE PRZEPISY 2019
„Przepisy 2019” Prawo gospodarcze – zawiera jednolite teksty ustaw: – Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych– Ustawy z dnia 6 marca 2018 r.
PRAWO GOSPODARCZE PRZEPISY 2019
Producent: Od.Nowa
Nasza cena: 30,99 zł
  • nowość
PRAWO GOSPODARCZE PUBLICZNE W PIGUŁCE WYD. 4
W opracowaniu uwzględniono następujące zagadnienia:Działalność gospodarcza:Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczejZasady podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczejRejestrowanie przedsiębiorców – Krajowy Rejestr SądowyRejestrowanie przedsiębiorców – Centralna Ewidencjai Informacja o Działalności GospodarczejKoncesje, zezwoleniaDziałalność regulowanaKontrolaOddziały i przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznychSpółdzielnie, stowarzyszenia, fundacjePrzedsiębiorstwa państwowe – komercjalizacja i prywatyzacjaPrawo konkurencjiPomoc publicznaPrawo zamówień publicznychKoncesje na roboty budowlane i usługiPartnerstwo publiczno-prywatnePrawo energetycznePrawo pocztowePrawo transportowePrawo w pigułce:Przejrzyste wykresy,Pomocne tabele,Wyróżnienia informacyjnePoręczny Format - 117mm x 170 mm Autorzy: OPRACOWANIE ZBIOROWEEAN: 9788381288606Głębokość: 11.000000ISBN: 978-83-812-8860-6Liczba stron: 330Oprawa: MiękkaRodzaj: KsiążkiRok wydania: 2018seria: PRAWO W PIGUŁCESzerokość: 117Wydanie: 4Wydawnictwo: C.
PRAWO GOSPODARCZE PUBLICZNE W PIGUŁCE WYD. 4
Producent: C.H.BECK
Nasza cena: 23,99 zł
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl