Opinie o Nas
Opcje przeglądania
Producent
Nasza cena
  • od
    do
Nowość
Promocja
EKONOMETRIA
Ekonometria to podręcznik prezentujący szeroki wachlarz metod ekonometrycznych. Zawiera opis zarówno tradycyjnych metod estymacji, testów i procedur, jak i najnowszych osiągnięć.
EKONOMETRIA
Producent: PWE
Nasza cena: 58,49 zł
EUROPEJSKI MODEL SPOŁECZNY
Przedmiotem pracy są zagadnienia modernizacji instytucjonalnej tzw. Europejskiego Modelu Społecznego (EMS), rozumianego – przynajmniej w swej genezie doktrynalnej – jako specyficzny wariant modelu państwa dobrobytu.
EUROPEJSKI MODEL SPOŁECZNY
Producent: PWE
Nasza cena: 40,99 zł
IMPORT KAPITAŁU A SFERA REALNA POLSKIEJ GOSPODARKI
Międzynarodowe przepływy kapitałów to jeden z głównych problemów współczesnych finansów międzynarodowych. Od intensywności, kierunków i charakteru transferów finansowych zależą stabilność krajowych rynków kapitałowych i sprawność globalnego systemu finansowego.
IMPORT KAPITAŁU A SFERA REALNA POLSKIEJ GOSPODARKI
Producent: PWE
Nasza cena: 46,99 zł
KONSUMPCJA W INNOWACYJNEJ GOSPODARCE
Książka jest poświęcona aktualnym problemom społeczno-gospodarczym, relatywnie mało zbadanym, koncentrującym się na obustronnych zależnościach pomiędzy rozwojem innowacyjnej gospodarki i konsumpcji. Jej treści tworzą: teoretyczne rozważania na temat innowacyjnej gospodarki konsumpcji (część pierwsza) oraz prezentacja, analiza i ocena wyników badania empirycznego (część druga).
KONSUMPCJA W INNOWACYJNEJ GOSPODARCE
Producent: PWE
Nasza cena: 44,99 zł
LIBERALIZACJA RYNKU USŁUG UNII EUROPEJSKIEJ A INNOWACYJNOŚĆ I KONKURENCYJNOŚĆ POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW USŁUGOWYCH
Praca naukowa pod redakcją Anny Dąbrowskiej pt. Liberalizacja rynku usług UE a innowacyjność i konkurencyjność polskich przedsiębiorstw usługowych przedstawia aktualne podejście do problematyki powstawania, funkcjonowania i rozwoju firm świadczących usługi na rynku unijnym, w kontekście skutków wynikających z implementacji dyrektywy usługowej i najnowszych aktów prawnych związanych z liberalizacją gospodarki Unii Europejskiej.
LIBERALIZACJA RYNKU USŁUG UNII EUROPEJSKIEJ A INNOWACYJNOŚĆ I KONKURENCYJNOŚĆ POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW USŁUGOWYCH
Producent: PWE
Nasza cena: 50,49 zł
PARADYGMAT DEFICYTÓW BLIŹNIACZYCH A DOŚWIADCZENIA KRAJÓW EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ
„Podjęty przez autorkę temat badawczy jest ważny i interesujący, a ponadto nowatorski z punktu widzenia polskiego i międzynarodowego piśmiennictwa ekonomicznego. Zagadnienie hipotezy deficytów bliźniaczych jest ważne naukowo – kontrowersyjne.
PARADYGMAT DEFICYTÓW BLIŹNIACZYCH A DOŚWIADCZENIA KRAJÓW EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ
Producent: PWE
Nasza cena: 48,99 zł
PŁACA MINIMALNA
Książka jest przeznaczona głównie dla pracowników naukowych, studentów, praktyków gospodarczych, polityków oraz działaczy związkowych, a także dla tych osób, które chcą lepiej poznać oraz zrozumieć tak ważne dla wszystkich obywateli problemy dotyczące ich dochodów z pracy, zabezpieczenia na starość i możliwości godnego życia.Autorzy: ANNA KRAJEWSKAEAN: 9788320823103Głębokość: 10.
PŁACA MINIMALNA
Producent: PWE
Nasza cena: 44,99 zł
POLITYKA STABILIZACJI CEN A PRZECIWDZIAŁANIE RECESJI DYLEMATY WSPÓŁCZESNEJ MAKROEKONOMII
Głównym celem książki jest weryfikacja ukształtowanego w latach 60. XX w.
POLITYKA STABILIZACJI CEN A PRZECIWDZIAŁANIE RECESJI DYLEMATY WSPÓŁCZESNEJ MAKROEKONOMII
Producent: PWE
Nasza cena: 44,99 zł
POLITYKA WSPARCIA KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARKI WYBRANE ASPEKTY
Książka jest poświęcona czynnikom kształtującym zdolność konkurencyjną gospodarek narodowych. Autorzy przedstawili: istotę konkurencyjności gospodarki i polityki na rzecz konkurencyjności, ekonomię rozwoju i politykę wsparcia konkurencyjności w krajach rozwijających się, problemy konkurencyjności na rynku pracy, kapitał ludzki wobec konkurencyjności, rolę państwa w stymulowaniu rozwoju i konkurencyjności gospodarki, konkurencyjność regionów i metropolii, znaczenie przedsiębiorczości i innowacyjności, dizajn jako sektor przemysłów kreatywnych i determinanta konkurencyjności przedsiębiorstw.
POLITYKA WSPARCIA KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARKI WYBRANE ASPEKTY
Producent: PWE
Nasza cena: 48,99 zł
POLSKA W EUROPIE ZARYS GEOGRAFICZNO-EKONOMICZNY
W książce Autorzy:· przedstawili poziom, dynamikę i zróżnicowanie przestrzenne rozwoju społeczno-ekonomicznego Polski;· przeanalizowali wymienione zagadnienia na tle osiągnięć i przemian zachodzących w tym zakresie w innych państwach Europy;· opisali stan badanych zjawisk, przyczyny ich określonego kształtowania się oraz towarzyszące im następstwa społeczno­-ekonomiczne, a w określonych sytuacjach przyrodnicze;· przeanalizowali również czynniki wpływające na sytuację demograficzną, poziom rozwoju i strukturę gospodarki.Autorzy: IRENA FIRELAEAN: 9788320819151Głębokość: 19.
POLSKA W EUROPIE ZARYS GEOGRAFICZNO-EKONOMICZNY
Producent: PWE
Nasza cena: 52,99 zł
POSZUKIWANIE INNOWACYJNYCH ROZWIĄZAŃ
Współczesne przedsiębiorstwa są szczególnie zainteresowane wdrażaniem innowacyjnych procesów i produktów. Fundamentem takiego wdrożenia jest zawsze posiadanie optymalnego rozwiązania innowacyjnego.
POSZUKIWANIE INNOWACYJNYCH ROZWIĄZAŃ
Producent: PWE
Nasza cena: 50,49 zł
ROZLICZENIA W PRAKTYCE HANDLU ZAGRANICZNEGO
Publikacja przedstawia: organizację bankowej obsługi handlu zagranicznego; współpracę banków w Polsce z bankami zagranicznymi w celu realizacji dyspozycji płatniczych klientów, szczególnie w ramach organizacji i komunikacji SWIFT; metody i sposoby realizacji płatności, że szczególnym uwzględnieniem ich specyfiki w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego; dokumentowe formy zapłaty, ze szczególnym uwzględnieniem akredytywy oraz sposoby zabezpieczania płatności; instrumenty i techniki finansowania handlu zagranicznego oraz ich wykorzystanie do zarządzania kapitałem obrotowym w przedsiębiorstwie.Autorzy: DANUTA MARCINIAK-NEIDER,ALEKSANDRA STAŃCZYKEAN: 9788320822731Głębokość: 18.
ROZLICZENIA W PRAKTYCE HANDLU ZAGRANICZNEGO
Producent: PWE
Nasza cena: 48,99 zł
RYNEK USŁUG TRANSPORTOWYCH TEORIA I PRAKTYKA
Rynek usług transportowych w Polsce odgrywa bardzo ważną rolę w całej gospodarce i szybko się zmienia, dostosowując się do przemian na otwartym rynku europejskim i światowym. Autorzy książki: - określili podstawowe, teoretyczne problemy badawcze z uwzględnieniem gałęziowych rynków transportowych i wybranych segmentów wyodrębnionych struktur; - wskazali na najważniejsze determinanty przemian na rynku usług transportowych i bieżące problemy jego funkcjonowania;- zaprezentowali strategiczne kierunki jego rozwoju z uwzględnieniem uwarunkowań w XXI w.
RYNEK USŁUG TRANSPORTOWYCH TEORIA I PRAKTYKA
Producent: PWE
Nasza cena: 48,99 zł
SPOŁECZNE ASPEKTY GLOBALIZACJI
Rodząca się cywilizacja globalna niesie wiele szans, ale towarzyszą jej także różnorakie zagrożenia. Przegląd zjawisk skorelowanych z globalizacją stał się punktem wyjścia rozważań podjętych w niniejszej monografii.
SPOŁECZNE ASPEKTY GLOBALIZACJI
Producent: PWE
Nasza cena: 42,99 zł
SYSTEMY WSPOMAGANIA DECYZJI
Celem podręcznika jest zarys problematyki systemów wspomagania decyzji (SWD) zarówno w zakresie teoretycznych podstaw konstrukcji i budowy, jak i praktycznych aspektów metod ich wdrażania oraz użytkowania. Utrwaleniu wiedzy służą pytania i zadania kontrolne na końcu każdego rozdziału.
SYSTEMY WSPOMAGANIA DECYZJI
Producent: PWE
Nasza cena: 48,99 zł
TRANSFER WIEDZY W WARUNKACH EKSPATRIACJI PERSPEKTYWA FILII ZAGRANICZNYCH PRZEDSIĘBIORSTW MIĘDZYNARODOWYCH
We współczesnej gospodarce światowej przedsiębiorstwa dążą do zdobycia i utrzymania przewagi konkurencyjnej, wykorzystując różne mechanizmy łączące zasoby wiedzy i zdolności na wielu rynkach. Ponieważ przepływ wiedzy napotyka wiele trudności, coraz większego znaczenia nabierają takie jego metody, które umożliwiają bezpośredni kontakt między ludźmi, w tym wzajemną obserwację, dialogi i współdziałanie.
TRANSFER WIEDZY W WARUNKACH EKSPATRIACJI PERSPEKTYWA FILII ZAGRANICZNYCH PRZEDSIĘBIORSTW MIĘDZYNARODOWYCH
Producent: PWE
Nasza cena: 48,99 zł
WSPÓŁCZESNA POLITYKA TRANSPORTOWA
Transport należy do najważniejszych sektorów gospodarki. Znacząco przyczynia się do wzrostu gospodarczego, a także zapewnia wiele miejsc pracy.
WSPÓŁCZESNA POLITYKA TRANSPORTOWA
Producent: PWE
Nasza cena: 48,99 zł
ZARZĄDZANIE DOKONANIAMI W ORGANIZACJACH
Współczesne organizacje są ukierunkowane na osiąganie celów gospodarczych. Wymaga to wykazania się odpowiednimi dokonaniami w procesie wdrażania i realizacji przyjętej strategii.
ZARZĄDZANIE DOKONANIAMI W ORGANIZACJACH
Producent: PWE
Nasza cena: 40,99 zł
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium