Opinie o Nas
"Opus postumum" Immanuela Kanta
Pomimo że "Opus postumum" stanowi bez wątpienia próbę przebudowy wcześniejszej, zwłaszcza przedkrytycznej koncepcji filozoficznej, po części pod wpływem rozwoju nauk, to jednak nie jest „tylko” kompendium wiedzy o późnej Kantowskiej filozofii przyrody. Nie jest więc po prostu łatwym w użyciu zbiorem odpowiedzi na pytania, na które filozof nie zdołał odpowiedzieć w pismach wcześniejszych.
"Opus postumum" Immanuela Kanta
Nasza cena: 32,99 zł
„Philosophy and Canon Law” 2016. Vol. 2
Periodyk „Philosophy and Canon Law” stanowi otwarte interdyscyplinarne forum wymiany myśli filozofów i prawników (kanonistów), nie wyłączając przedstawicieli innych dyscyplin naukowych. Mierzenie się z problemami podejmowanymi w rocznikach tematycznych jest – z samego założenia – próbą odpowiedzi na palące problemy dynamicznie zmieniającego się świata: społeczne, religijne, kulturowe i cywilizacyjne.
„Philosophy and Canon Law” 2016. Vol. 2
Nasza cena: 24,99 zł
(Nad)użycia ciała w kulturze
Czy można mówić o ludziach i wytwarzanej przez nich kulturze, nie mówiąc jednocześnie o ludzkim ciele? Zebrane w tomie „(Nad)użycia ciała w kulturze" artykuły udowadniają, że dyskusja nad współczesną sztuką, literaturą czy kulturą popularną nie może pominąć kategorii cielesności i że to ciało właśnie stwarza miejsce na pisanie o władzy i wiedzy, przyjemności i bólu, autoekspresji i samookaleczeniu, represji i transgresji, kwestionowaniu i umacnianiu kanonów piękna i brzydoty, o „obcych", których cielesna inność umieszcza poza marginesem społeczeństwa.Spis treści:Justyna Wodzik Próba ustalenia statusu ciała w filozofii Simone de Beauvoir / 9 Mateusz Proch Quadrillage - ciało w splocie Władzy i Wiedzy / 29 Andrzej Marzec Obrazoburcze ciało.
(Nad)użycia ciała w kulturze
Nasza cena: 20,99 zł
9 dylematów etycznych
Niniejsza książka to omówienie najważniejszych dylematów etycznych przez znakomitego uczonego o międzynarodowej sławie. Poruszana problematyka dotyczy dylematów współczesnego człowieka, a szczególnie tych związanych z zagrożeniem życia jednostki i całych narodów.
9 dylematów etycznych
Producent: PETRUS
Nasza cena: 18,99 zł
Aborcja
Aborcja to problem tysięcy istnień ludzkich. Każdego dnia.
Aborcja
Producent: PETRUS
Nasza cena: 22,99 zł
Aktualność estetyki Kanta
Książka, pierwsza z nowej serii „Estetyka. Pomiędzy tradycją a współczesnością”, powstała we współpracy dwu środowisk estetycznych: z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i z Uniwersytetu Warszawskiego.
Aktualność estetyki Kanta
Nasza cena: 25,99 zł
Albo - albo
Książka Albo-albo ukazała się w 1843 roku pod pseudonimem Victor Eremita i stała się w historii literatury najbardziej znanym i najczęściej czytanym utworem Kierkegaarda. Już wówczas wzbudziła w Danii olbrzymie zainteresowanie, a jeden z jej rozdziałów – Dziennik uwodziciela – wywoływał wręcz oburzenie i zgorszenie, co także znacząco wpłynęło na popularność książki.
Albo - albo
Nasza cena: 50,99 zł
Alfabet Jana Pawła II
Książka jest kolejnym zaproszeniem do spotkania z myślą Jana Pawła II. Złożył się na nią zestaw 39 pojęć, wokół których na przestrzeni kilkudziesięciu lat konsekwentnie była budowana myśl autora Osoby i czynu oraz Redemptor hominis – filozofa, teologa, poety, duszpasterza, namiestnika Chrystusa na ziemi, w końcu świętego, który przez ponad 27 lat przewodził Kościołowi katolickiemu.
Alfabet Jana Pawła II
Producent: Spatium
Nasza cena: 18,99 zł
Alkifron, czyli pomniejszy filozof w siedmiu dialogach zawierający  apologię chrześcijaństwa przeciwko tym, których zwą wolnomyślicielami
George Berkeley (1685 - 1753). Po ukończeniu studiów teologicznych w Dublinie w roku 1707 przyjął święcenia kapłańskie i został duchownym anglikańskim.
Alkifron, czyli pomniejszy filozof w siedmiu dialogach zawierający apologię chrześcijaństwa przeciwko tym, których zwą wolnomyślicielami
Nasza cena: 24,99 zł
Alvin Plantinga i spory o istnienie Boga
Dominacja empirycyzmu logicznego w połowie XX stulecia nie zapowiadała głębokiej zmiany, która miała nadejść w filozofii analitycznej. W 1980 roku, w jednym z artykułów w amerykańskim tygodniku „Times”, można było przeczytać: „[…] ma miejsce cicha re­wolucja myśli, której jeszcze dwie dekady wcześniej nikt nie mógł przewidzieć: Bóg wraca! Co ciekawsze, nie dzieje się to w kręgu teologów czy zwykłych wiernych […], ale w kołach akademickich filozofów”.
Alvin Plantinga i spory o istnienie Boga
Nasza cena: 19,99 zł
Analiza wrażeń
Najważniejsze filozoficzne dzieło Macha, choć dyskurs tu zastosowany ma charakter zdecydowanie interdyscyplinarny. Opisy eksperymentów i obserwacji z dziedziny fizyki, fizjologii czy psychologii stanowią dużą część dzieła i obudowują teoretyczną koncepcję autora zaskakującymi szczegółami praktycznymi.
Analiza wrażeń
Nasza cena: 36,99 zł
Antonij Chrapownickij
Książka dra Romanowskiego jest znaczącym wkładem do badań nad rosyjską myślą chrześcijańską. Autor z niezwykłą precyzją i filozoficzną logiką zbudował z pojedynczych sądów i wypowiedzi metropolity Antoniego spójny system poglądów teologicznych, zdefiniował go i krytycznie scharakteryzował na tle dokonań ówczesnej myśli i kultury rosyjskiej.
Antonij Chrapownickij
Nasza cena: 3,99 zł
Antropologia filozoficzna - inspiracje biblijne
Jak wiadomo, teksty biblijne czyta się wielorako. Jednym z uprawnionych, aczkolwiek niewykorzystanych sposobów ich lektury jest odczytanie w klu­czu antropologicznym.
Antropologia filozoficzna - inspiracje biblijne
Nasza cena: 22,99 zł
Anty-Lewiatan. Doktryna polityczna i prawna Murraya Newtona Rothbarda
Anty-Lewiatan. Doktryna polityczna i prawna Murraya Newtona Rothbarda autorstwa dr.
Anty-Lewiatan. Doktryna polityczna i prawna Murraya Newtona Rothbarda
Nasza cena: 20,99 zł
Antysemityzm, emancypacja, syjonizm
Syjonizm to idea powrotu Żydów do Ziemi Świętej (Syjonu). Syjonizm ujmuje się w dwóch znaczeniach.
Antysemityzm, emancypacja, syjonizm
Nasza cena: 89,99 zł
Antystrofa dialektyki. Teoria retoryczna Bartłomieja Keckermanna
Głównym celem książki jest rekonstrukcja teorii retorycznej, wyłożonej przez Bartłomieja Keckermanna (1572–1609), profesora filozofii w Gdańskim Gimnazjum Akademickim, w obszernym traktacie pod tytułem System retoryki (Systema rhetoricae, Hanau 1608). Opierając się na przejrzystej metodzie, u której podstaw leżała zasada podziału dychotomicznego, wywiedziona wprost z pism logicznych Arystotelesa (Organonu), Keckermann przeprowadził systematyzację sztuki przemawiania.
Antystrofa dialektyki. Teoria retoryczna Bartłomieja Keckermanna
Nasza cena: 30,99 zł
Archeologia zdarzeń inspirowanych śmiercią. Słowo filozoficzne wobec tego, co nieuniknione
Oryginalny charakter poniższej publikacji wyraża się w tym, iż stanowi ona całość – ze względu na zastosowaną tu metodę, implikującą swoistą postawę wobec filozofowania – złożoną jednakże z tekstów tematycznie samodzielnych, scalanych leitmotivem – powtarzającymi się metodologicznymi wątkami, nieodmiennie towarzyszącymi analizom kardynalnych wyznaczników egzystencji człowieka, takich jak m.in.
Archeologia zdarzeń inspirowanych śmiercią. Słowo filozoficzne wobec tego, co nieuniknione
Nasza cena: 23,99 zł
Architektura zła
Cywilizacja nosi w sobie ranę, którą zadały jej zbrodnie dokonane przez dwudziestowieczne totalitaryzmy. Skutki dokonanego ludobójstwa przytłaczają swoim rozmiarem i pozostają cały czas wyzwaniem dla rozumu.
Architektura zła
Nasza cena: 20,99 zł
Argumentacja, myślenie, działanie
Argumentacja, myślenie, działanie jest pierwszym tomem nowej serii wydawniczej „Bibliotheca Philosophica”, która nawiązuje do tradycji wydawanego przez Instytut Filozofii Uniwersytetu Łódzkiego czasopisma „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Philosophica”.
Argumentacja, myślenie, działanie
Nasza cena: 18,99 zł
Argumenty równi pochyłej
Praca poświęcona jest tzw. argumentom równi pochyłej (slippery slope arguments).
Argumenty równi pochyłej
Nasza cena: 26,99 zł
Arystoteles na nowo odczytany
Książka jest efektem wieloletnich badań dotyczących historii nauki średniowiecznej, mianowicie początków fizyki matematycznej. Można w niej wyodrębnić dwie części: monografię, w której autorka odpowiada na pytanie, czy XIV-wieczna fizyka matematyczna, inspirowana nominalistyczną filozofią Wilhelma Ockhama, doprowadziła do zerwania z jakościową fizyką Arystotelesa już w wieku XIV, oraz – tłumaczenie Kwestii o ruchu Ryszarda Kilvingtona, jednego z twórców szkoły Oksfordzkich Kalkulatorów.
Arystoteles na nowo odczytany
Nasza cena: 22,99 zł
Ateizm
„Nie łudźcie się. Jeśli staniecie się niewierzącymi, to porzucicie bezpieczeństwo dzieciństwa.
Ateizm
Nasza cena: 20,99 zł
Ateizm
Ateizm Juliana Bagginiego został wydany w prestiżowej oksfordzkiej serii Bardzo Krótkich Wprowadzeń, którą tworzą książki pod wieloma względami modelowe. Niewielkich rozmiarów publikacje adresowane do szerokiego grona odbiorców odznaczają się dbałością o jasność wywodu, która jednocześnie nie oznacza rezygnacji z autorskiego podejścia lub z akademickiej dociekliwości.
Ateizm
Nasza cena: 28,99 zł
Ateizm filozoficzny
W niniejszej książce stawiamy przed sobą dwa podstawowe cele. Pierwszym jest wskazanie genezy europejskiej myśli ateistycznej, agnostycznej i krytycznej wobec filozofii kształtowanej w duchu tradycji judeochrześcijańskiej.
Ateizm filozoficzny
Producent: NOMOS
Nasza cena: 26,99 zł
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium