Opinie o Nas
CZWARTA REWOLUCJA PRZEMYSŁOWA
"Czwarta rewolucja przemysłowa musi się dokonać przede wszystkim w naszych głowach".Marek Metrycki, Partner Zarządzający Deloitte Polska Maszyna parowa, żarówka, komputer – symbole trzech rewolucji przemysłowych.
CZWARTA REWOLUCJA PRZEMYSŁOWA
Producent: Studio Emka
Nasza cena: 28,99 zł
DLACZEGO PILOCI KAMIKADZE ZAKŁADALI HEŁMY CZYLI EKONOMIA BEZ TAJEMNIC WYD. 2
PrzEKONaj się cO decyduje zaMIAst Ciebie. Codzienne absurdy okiem profesora ekonomii z Uniwersytetu Cornella i jego studentów.
DLACZEGO PILOCI KAMIKADZE ZAKŁADALI HEŁMY CZYLI EKONOMIA BEZ TAJEMNIC WYD. 2
Nasza cena: 26,99 zł
  • nowość
ELASTYCZNE FORMY ZATRUDNIENIA TELEPRACA ZARZĄDZANIE PRACĄ ZDALNĄ
Telepraca jest ciekawym osiągnięciem  XXI wieku, jako elastyczna forma zatrudnienia wykonawcy, który może dowolnie kształtować miejsce i rodzaj swojego stanowiska pracy oraz komunikować się z pracodawcą, wykorzystując techniki informatyczne i telekomunikacyjne. Książka przygotowuje Czytelnika do zmiany poglądów i sposobów myślenia, aby lepiej znaleźć się w nowej rzeczywistości rynku pracy.
ELASTYCZNE FORMY ZATRUDNIENIA TELEPRACA ZARZĄDZANIE PRACĄ ZDALNĄ
Producent: POLTEXT
Nasza cena: 26,99 zł
GLOBALIZACJA KRYZYS I CO DALEJ
Czy światowy kryzys musiał się zdarzyć? Jaką rolę odegrał w nim neoliberalizm, a jaką interwencjonizm państwowy? Czy kryzys ma charakter systemowy? Czy realizowana polityka gospodarcza była właściwa? Jak zmieni się układ sił w świecie? Czy trzeba zmienić dotychczasowe modele wzrostu? Kiedy i dlaczego zdarzy się nowy kryzys? Czy strefa euro przetrwa? Jak szybko będzie się rozwijać polska gospodarka? Odpowiedzi na te pytania udzieli grupa kilkunastu czołowych polskich ekonomistów. Redaktorem naukowym książki jest prof.
GLOBALIZACJA KRYZYS I CO DALEJ
Producent: POLTEXT
Nasza cena: 32,99 zł
GRASZ SWOIMI PIENIĘDZMI CZY PIENIĄDZE GRAJĄ TOBĄ
Autor w 15 niedługich i wypełnionych konkretnymi przykładami rozdziałach radzi - często z dużym poczuciem humoru - jak nie tylko chronić, ale także pomnażać swój majątek. Poradnik zawiera wiele szczegółowych - i często zaskakujących - wyliczeń, które łączy napisana ze swadą narracja autora, dzielącego się z czytelnikami bogatym doświadczeniem nabytym w trakcie licznych prowadzonych przez siebie szkoleń z dziedziny finansów osobistych.
GRASZ SWOIMI PIENIĘDZMI CZY PIENIĄDZE GRAJĄ TOBĄ
Producent: POLTEXT
Nasza cena: 22,99 zł
GRUPY KAPITAŁOWE NA WSPÓŁCZESNYM RYNKU UBEZPIECZENIOWYM
W książce przedstawione są przesłanki tworzenia grup kapitałowych, źródła ich siły oraz znaczenie na współczesnych rynkach ubezpieczeniowych. Autor analizuje powiązania kapitałowe, organizacyjne, informacyjne, majątkowe, kontraktowe i personalne w grupach kapitałowych.
GRUPY KAPITAŁOWE NA WSPÓŁCZESNYM RYNKU UBEZPIECZENIOWYM
Producent: POLTEXT
Nasza cena: 32,99 zł
JAK NAPISAĆ BIZNESPLAN GWARANTUJĄCY SUKCES
Skuteczne biznesplany precyzują najważniejsze kwestie dotyczące przygotowanego przez Ciebie biznesu – zawierają odpowiedzi na pytania rozpoczynające się od słów: kto, co, kiedy, dlaczego i gdzie. Czytając tę książkę, zostaniesz przeprowadzony przez cały proces tworzenia skutecznego biznesplanu, począwszy od wizji Twojego biznesu, a skończywszy na biznesplanie, który zagwarantuje Ci sukces.
JAK NAPISAĆ BIZNESPLAN GWARANTUJĄCY SUKCES
Nasza cena: 31,99 zł
JAK UPADAJĄ GIGANCI I DLACZEGO NIEKTÓRE FIRMY NIGDY SIĘ NIE PODDAJĄ
Upadku można uniknąć. Upadek można przewidzieć.
JAK UPADAJĄ GIGANCI I DLACZEGO NIEKTÓRE FIRMY NIGDY SIĘ NIE PODDAJĄ
Producent: MT Biznes
Nasza cena: 29,99 zł
KONSUMPCJA W INNOWACYJNEJ GOSPODARCE
Książka jest poświęcona aktualnym problemom społeczno-gospodarczym, relatywnie mało zbadanym, koncentrującym się na obustronnych zależnościach pomiędzy rozwojem innowacyjnej gospodarki i konsumpcji. Jej treści tworzą: teoretyczne rozważania na temat innowacyjnej gospodarki konsumpcji (część pierwsza) oraz prezentacja, analiza i ocena wyników badania empirycznego (część druga).
KONSUMPCJA W INNOWACYJNEJ GOSPODARCE
Producent: PWE
Nasza cena: 44,99 zł
KWADRANT PRZEPŁYWU PIENIĘDZY
Przewodnik bogatego ojca prowadzący do finansowej wolności.Poznaj cztery kwadranty przepływu pieniędzy, a dzięki temu zrozumiesz najważniejsze mechanizmy tworzenia dobrobytu.
KWADRANT PRZEPŁYWU PIENIĘDZY
Nasza cena: 31,99 zł
LANDLORD JAK OSIĄGNĄĆ WOLNOŚĆ FINANSOWĄ INWESTUJĄC W NIERUCHOMOŚCI
Inwestowanie w nieruchomości to w dużej mierze praca z ludźmi. Nawet bardziej z ludźmi niż z pieniędzmi.
LANDLORD JAK OSIĄGNĄĆ WOLNOŚĆ FINANSOWĄ INWESTUJĄC W NIERUCHOMOŚCI
Producent: one press
Nasza cena: 22,99 zł
LEAN W BIURZE I USŁUGACH
Autor książki Lean w biurze i usługach, stawiając sobie za cel objaśnienie zastosowania metod Lean, wychodzi poza opis podstawowych narzędzi i skupia się na szczegółowym wyjaśnieniu kluczowych koncepcji szczupłego zarządzania w środowisku biurowym i usługowym. Książka zaczyna się od analizy zarządzania strumieniem wartości, a następnie przechodzi do takich zagadnień jak: praca standardowa, przepływ, zrównoważony system ssący oraz zarządzanie wizualne.
LEAN W BIURZE I USŁUGACH
Producent: MT Biznes
Nasza cena: 32,99 zł
MAKSIMUM OSIĄGNIĘĆ DEKALOG SKUTECZNOŚCI
Maksimum osiągnięć Briana Tracyego przetłumaczono dotychczas na 18 języków. Z czego wynika niezwykły sukces książki Od wczesnej młodości - pisze Autor - chciałem wiedzieć dlaczego niektórzy osiągają sukces łatwiej niż inni.
MAKSIMUM OSIĄGNIĘĆ DEKALOG SKUTECZNOŚCI
Producent: MUZA
Nasza cena: 25,99 zł
MODELOWANIE KAPITAŁU LUDZKIEGO W GOSPODARCE OPARTEJ NA WIEDZY
Monografię cechuje kompleksowość oraz nowatorstwo, wyrażające się przede wszystkim w przedstawieniu własnej koncepcji modelowania współzależności między wzrostem gospodarczym a kapitałem ludzkim. Godne podkreślenia są przy tym walory empiryczne monografii, jej aktualność i waga podjętej tematyki, a także niedostatek publikacji na ten temat w Polsce.
MODELOWANIE KAPITAŁU LUDZKIEGO W GOSPODARCE OPARTEJ NA WIEDZY
Producent: PWN
Nasza cena: 47,99 zł
NEGOCJOWANIE BIBLIOTEKA SUKCESU BRIANA TRACY
Negocjacje stanowią ważny element prawie wszystkich naszych relacji - osobistych i zawodowych. Krótko mówiąc, osoby, które nie potrafią dobrze negocjować, ryzykują, że staną się ofiarami dobrych negocjatorów.
NEGOCJOWANIE BIBLIOTEKA SUKCESU BRIANA TRACY
Producent: MT Biznes
Nasza cena: 16,99 zł
NEGOCJOWANIE I ZAWIERANIE UMÓW HANDLOWYCH UWARUNKOWANIA RYZYKA PUŁAPKI ZABEZPIECZENIA
Celem książki jest pokazanie, jak skomplikowanym procesem jest zawarcie dobrej umowy, jak unikać niebezpieczeństw i pułapek, jak negocjować, aby zabezpieczyć swoje interesy. Autor koncentruje się na umowach sprzedaży i dostawy, zawieranych z partnerami krajowymi i zagranicznymi, analizując je zarówno z punktu widzenia sprzedającego, jak i kupującego.
NEGOCJOWANIE I ZAWIERANIE UMÓW HANDLOWYCH UWARUNKOWANIA RYZYKA PUŁAPKI ZABEZPIECZENIA
Producent: POLTEXT
Nasza cena: 26,99 zł
NIEOGRANICZONY SUKCES W SPRZEDAŻY JAK SPRZEDAWAĆ WIĘCEJ NIŻ KIEDYKOLWIEK MÓGŁBYŚ SĄDZIĆ, ŻE TO MOŻLIWE
Milion wymówek powstrzymuje cię przed osiągnięciem twoich własnych celów sprzedażowych i dochodowych. Trudne czasy w gospodarce, internetowa walka cenowa, sceptycznie nastawieni klienci.
NIEOGRANICZONY SUKCES W SPRZEDAŻY JAK SPRZEDAWAĆ WIĘCEJ NIŻ KIEDYKOLWIEK MÓGŁBYŚ SĄDZIĆ, ŻE TO MOŻLIWE
Producent: MT Biznes
Nasza cena: 29,99 zł
O WARTOŚCI ZAUFANIA KOMUNIKACJA I BUDOWA ZAUFANIA A RYNKOWA WARTOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA
Czy wzajemne zaufanie między uczestnikami rynków finansowych wpływa na wycenę wartości firm? Czy używanie słowa "zaufanie" ma w ogóle sens w odniesieniu do "finansowych graczy"? Książka w zaskakujący dla wielu sposób udowadnia, że tak, zaufanie ma znaczenie na rynkach finansowych. Autorka wspiera to stwierdzenie wynikami badań, przeprowadzonych na polskim rynku kapitałowym.
O WARTOŚCI ZAUFANIA KOMUNIKACJA I BUDOWA ZAUFANIA A RYNKOWA WARTOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA
Producent: POLTEXT
Nasza cena: 35,99 zł
OUTSOURCING W PRAKTYCE
Redaktorzy tej publikacji postawili sobie za cel zwrócenie uwagi menedżerów na różnorodność szans i wyzwań związanych z wdrożeniem outsourcingu w organizacji. Jest to powód, dla którego tematyka przedstawiona w niniejszej publikacji dotyczy najróżniejszych kwestii związanych z zarządzaniem outsourcingiem począwszy od zarządzania strategicznego, finansów, aspektów prawnych, a skończywszy na zagadnieniach psychologicznych.
OUTSOURCING W PRAKTYCE
Producent: POLTEXT
Nasza cena: 26,99 zł
PARADYGMAT DEFICYTÓW BLIŹNIACZYCH A DOŚWIADCZENIA KRAJÓW EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ
„Podjęty przez autorkę temat badawczy jest ważny i interesujący, a ponadto nowatorski z punktu widzenia polskiego i międzynarodowego piśmiennictwa ekonomicznego. Zagadnienie hipotezy deficytów bliźniaczych jest ważne naukowo – kontrowersyjne.
PARADYGMAT DEFICYTÓW BLIŹNIACZYCH A DOŚWIADCZENIA KRAJÓW EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ
Producent: PWE
Nasza cena: 48,99 zł
PEŁNĄ PARĄ
Odkryj ogromne pokłady energii w każdym pracowniku.Twoje zadanie jako menedżera polega na tym, by osiągnąć jak najwyższy zwrot z fizycznych, emocjonalnych i intelektualnych wysiłków swoich ludzi.
PEŁNĄ PARĄ
Producent: MT Biznes
Nasza cena: 29,99 zł
PLUSY DODATNIE I UJEMNE CZYLI POLSKI KAPITALIZM BEZ SOLIDARNOŚCI
Uczestnik i świadek tamtych wydarzeń sprzed 25 lat, wówczas jedna z wiodących postaci Solidarności i aktywny polityk, a obecnie profesor ekonomii, Ryszard Bugaj dokonuje, jak sam to określa, próby bilansu polskiej transformacji. Traktując wydarzenia z przełomu 1989/1990 jako kolejną - w perspektywie historycznej - wielką próbę modernizacji Polski oraz polskiej gospodarki, autor kreśli szeroką panoramę tych historycznych przemian i analizuje ich dzisiejsze skutki.
PLUSY DODATNIE I UJEMNE CZYLI POLSKI KAPITALIZM BEZ SOLIDARNOŚCI
Producent: POLTEXT
Nasza cena: 26,99 zł
PŁACA MINIMALNA
Książka jest przeznaczona głównie dla pracowników naukowych, studentów, praktyków gospodarczych, polityków oraz działaczy związkowych, a także dla tych osób, które chcą lepiej poznać oraz zrozumieć tak ważne dla wszystkich obywateli problemy dotyczące ich dochodów z pracy, zabezpieczenia na starość i możliwości godnego życia.Autorzy: ANNA KRAJEWSKAEAN: 9788320823103Głębokość: 10.
PŁACA MINIMALNA
Producent: PWE
Nasza cena: 44,99 zł
PŁACA ZA PRACĘ JAK SPRAWIĆ BY LUDZIE ZNÓW ZACZĘLI UCZESTNICZYĆ W SYSTEMIE WOLNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ZARABIAĆ NA SWOJE UTRZYMANIE
Jak rozwiązać problem bezrobocia? Zaufać wolnemu rynkowi, że stworzy właściwą liczbę miejsc pracy a może wręcz przeciwnie – stworzyć i wprowadzić w życie ideę powszechnie gwarantowanego, nie związanego z pracą dochodu? Profesor Edmund S. Phelps po latach badań doszedł do innego wniosku.
PŁACA ZA PRACĘ JAK SPRAWIĆ BY LUDZIE ZNÓW ZACZĘLI UCZESTNICZYĆ W SYSTEMIE WOLNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ZARABIAĆ NA SWOJE UTRZYMANIE
Nasza cena: 23,99 zł
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium