Opinie o Nas
"Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego". T. 21
Kolejny tom wydawnictwa ciągłego „Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego” został podzielony (już tradycyjnie) na trzy części. Część I nosi tytuł: Edukacja literacka i kulturowa, część II: Edukacja językowa i część ostatnia zawiera trzy recenzje dotyczące prac, które niedawno ukazały się na rynku wydawniczym, a dotyczą szeroko rozumianej dydaktyki.
"Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego". T. 21
Nasza cena: 17,99 zł
"Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego". T. 22
W tomie zamieszczono kilkanaście artykułów z zakresu edukacji literackiej i kulturowej oraz językowej, a ponadto – 7 recenzji najnowszych prac o profilu dydaktycznym. Autorzy podejmują istotne kwestie dydaktyczne, przedstawiają wzorcowe analizy tekstów literackich (w tym najnowszych tomików poetyckich mniej znanych a godnych uwagi twórców); proponują nowe sposoby interpretowania postaw bohaterów literatury dziecięcej.
"Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego". T. 22
Nasza cena: 29,99 zł
"Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego". T. 23
Kolejny tom wydawnictwa ciągłego adresowany jest do polonistów, studentów polonistyki, dydaktyków języka ojczystego i literatury oraz do pedagogów. Zamieszczone w nim artykuły uwzględniają problemy kształcenia polonistycznego we współczesnej szkole, takie jak m.
"Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego". T. 23
Nasza cena: 26,99 zł
„Chowanna” 2016. T. 2 (47)
Red. naczelna Ewa Syrek, redaktor części monograficznej Ewa Szadzińska W części monograficznej niniejszego tomu skoncentrowano uwagę na zagadnieniu związku natury i kultury z perspektywy dydaktyki.
„Chowanna” 2016. T. 2 (47)
Nasza cena: 40,99 zł
„Nowa Biblioteka. New Library. Usługi, technologie informacyjne i media” 2016, nr 1 (20): Międzynarodowe aspekty bibliotekarstwa
Recenzowany kwartalnik naukowy „Nowa Biblioteka. Usługi, Technologie Informacyjne i Media”, publikowany przez Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, zawiera artykuły, komunikaty, materiały, sprawozdania oraz recenzje i omówienia publikacji z zakresu szeroko pojętej bibliologii i informatologii.
„Nowa Biblioteka. New Library. Usługi, technologie informacyjne i media” 2016, nr 1 (20): Międzynarodowe aspekty bibliotekarstwa
Nasza cena: 11,99 zł
„Nowa Biblioteka. New Library. Usługi, technologie informacyjne i media” 2016, nr 2 (21): Współczesne biblioteki na świecie
Prezentowany numer kwartalnika naukowego „Nowa Biblioteka. Usługi, Technologie Informacyjne i Media” (2/2016) pod redakcją Jolanty Szulc, zatytułowano „Współczesne biblioteki na świecie”.
„Nowa Biblioteka. New Library. Usługi, technologie informacyjne i media” 2016, nr 2 (21): Współczesne biblioteki na świecie
Nasza cena: 17,99 zł
„Nowa Biblioteka. New Library. Usługi, technologie informacyjne i media” 2016, nr 3 (22)
Praca stanowi dwudziesty drugi numer – ukazującego się od 1998 roku – czasopisma „Nowa Biblioteka. Zeszyty Monograficzne Koła Naukowego Bibliotekoznawców Uniwersytetu Śląskiego”.
„Nowa Biblioteka. New Library. Usługi, technologie informacyjne i media” 2016, nr 3 (22)
Nasza cena: 17,99 zł
„Nowa Biblioteka. New Library. Usługi, Technologie Informacyjne i Media” 2016, nr 4 (23)
Ostatni w roku 2016 numer „Nowej Biblioteki” (czwarty, kolejny 23) pod redakcją Ireny Sochy poświęcony jest różnorodnym zagadnieniom historii książki dla dzieci i młodzieży od połowy wieku XIX po współczesność. Uzupełnia pewną lukę dotychczasowych badań poświęconych w większości dziejom książki literackiej dla młodego odbiorcy.
„Nowa Biblioteka. New Library. Usługi, Technologie Informacyjne i Media” 2016, nr 4 (23)
Nasza cena: 17,99 zł
„Nowa Biblioteka. New Library. Usługi, Technologie Informacyjne i Media” 2017, nr 3 (26): Interesariusze komunikacji naukowej
Recenzowany kwartalnik naukowy „Nowa Biblioteka. Usługi, Technologie Informacyjne i Media”, redagowany w Instytucie Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, zawiera publikacje z zakresu szeroko pojętej bibliologii i informatologii.
„Nowa Biblioteka. New Library. Usługi, Technologie Informacyjne i Media” 2017, nr 3 (26): Interesariusze komunikacji naukowej
Nasza cena: 17,99 zł
„Nowa Biblioteka. New Library. Usługi, Technologie Informacyjne i Media” 2017, nr 4 (27): Narzędzia i systemy komunikacji naukowej
Publikowany numer czasopisma „Nowa Biblioteka. Usługi, Technologie Informacyjne i Media” poświęcony jest systemom i narzędziom komunikacji naukowej – problematyce, która znalazła już swoje miejsce w obszarze badań humanistycznych i społecznych.
„Nowa Biblioteka. New Library. Usługi, Technologie Informacyjne i Media” 2017, nr 4 (27): Narzędzia i systemy komunikacji naukowej
Nasza cena: 17,99 zł
„Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych”. T. 18, nr 1/2014: Niepełnosprawność w rodzinie jako wyzwanie edukacyjne
Tematem przewodnim pierwszego numeru czasopisma „Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych” (tom 18, 1/2014) jest Niepełnosprawność w rodzinie jako wyzwanie edukacyjne. Zachodzące w świecie przemiany w podejściu do osób niepełnosprawnych sprawiają, że zmienia się ich postrzeganie m.
„Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych”. T. 18, nr 1/2014: Niepełnosprawność w rodzinie jako wyzwanie edukacyjne
Nasza cena: 24,99 zł
„Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych”. T. 19, nr 2/2014: Konstruowanie świata osób niepełnosprawnych - różne aspekt
Kolejny numer czasopisma „Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych” (tom 19, 2/2014), którego temat przewodni: Konstruowanie świata osób niepełnosprawnych – różne aspekty rzeczywistości, wpisuje się w szeroko podejmowaną problematykę codzienności osób niepełnosprawnych, społecznych działań na rzecz poprawy ich sytuacji w różnych obszarach. Żyjemy w czasach bardzo dynamicznych zmian zachodzących prawie w każdej dziedzinie naszego życia.
„Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych”. T. 19, nr 2/2014: Konstruowanie świata osób niepełnosprawnych - różne aspekt
Nasza cena: 24,99 zł
„Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych”. T. 20, nr 1/2015: Osoba niepełnosprawna w środowisku lokalnym i instytucjona
W niniejszym numerze czasopisma „Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych” (1/2015, tom 20) zebrane i zaprezentowane zostały teksty podejmujące i uszczegóławiające jego temat przewodni – "Osoba niepełnosprawna w środowisku lokalnym i instytucjonalnym". Środowisko lokalne jest naturalnym obszarem funkcjonowania osób z niepełnosprawnością i ich rodzin.
„Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych”. T. 20, nr 1/2015: Osoba niepełnosprawna w środowisku lokalnym i instytucjona
Nasza cena: 22,99 zł
„Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych”. T. 22, nr 1/2016
Prezentowane na łamach 22. tomu „Problemów Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niełnosprawnych” zagadnienia dotyczą przede wszystkim edukacji dzieci i młodzieży z orzeczoną potrzebą kształcenia specjalnego, kontekstowo nawiązując także do wielu innych grup marginalizowanych społecznie.
„Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych”. T. 22, nr 1/2016
Nasza cena: 22,99 zł
„Rocznik Bibliologiczno-Prasoznawczy”, t. 8/19
Prezentowany, 19. numer „Rocznika” zawartością odbiega od swoich poprzedników.
„Rocznik Bibliologiczno-Prasoznawczy”, t. 8/19
Nasza cena: 19,99 zł
„Romanica Silesiana” 2016, No 11
W drugim tomie numeru Romanica Silesiana poświęconemu zagadnieniu strachu zebrano teksty, w których podjęta tematyka ukazana została na tle literatury oraz kinematografii iberoamerykańskiej. Wśród analizowanych w szkicach twórców znaleźli się: Amado Nervo, Emilia Pardo Bazan, Hector Abad Faciolonce, Jorge Diaz, Francisco Nieva, Pablo De Santis, Jaume Balaguero, Amando Ossorio.
„Romanica Silesiana” 2016, No 11
Nasza cena: 22,99 zł
„Technika i Nauka” – elitarne czasopismo Stowarzyszenia Techników Polskich w Wielkiej Brytanii
Środowisko polskich inżynierów i techników na obczyźnie zawsze dążyło do stworzenia ogólnego pisma, które promowałoby ich myśl naukowo-techniczną na arenie międzynarodowej, a jednocześnie było łącznikiem kulturowym pomiędzy rodakami na emigracji i w kraju. Temu celowi służyły biuletyny techniczne poszczególnych stowarzyszeń technicznych począwszy od wydawnictwa najstarszego, podjętego przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Polskich we Francji, poprzez „Biuletyn” największego skupiska technicznego na emigracji, Stowarzyszenia Techników Polskich w Wielkiej Brytanii; „Biuletyny” Stowarzyszenia Techników Polskich w Kanadzie, Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Polskich w Argentynie, Koła Techników Polskich w Australii oraz „Komunikaty” takich skupisk technicznych, jak Stowarzyszenia Techników Polskich w Stanach Zjednoczonych, w Szwajcarii, Włoszech, Belgii, Południowej Afryce, Hiszpanii i w Niemczech, podejmowały próby rozszerzenia swego zasięgu i dotarcia do możliwie największej liczby techników polskich poza krajem.
„Technika i Nauka” – elitarne czasopismo Stowarzyszenia Techników Polskich w Wielkiej Brytanii
Nasza cena: 16,99 zł
„Theory and Practice of Second Language Acquisition” 2015. Vol. 1 (1)
"Theory and Practice of Second Language Acquisition", Issue 1 to pierwszy numer nowopowstałego czasopisma (półrocznik) poświęconego pracom teoretycznym oraz badaniom empirycznym zajmującym się przyswajaniem języka drugiego oraz uczeniem się języka obcego. Jest czasopismem o zasięgu międzynarodowym gromadzi bowiem Autorów z wielu środowisk akademickich poza Polską.
„Theory and Practice of Second Language Acquisition” 2015. Vol. 1 (1)
Nasza cena: 22,99 zł
„Theory and Practice of Second Language Acquisition” 2016. Vol. 2 (1)
"Theory and Practice of Second Language Acquisition", Volume 2, Issue 1 to drugi numer nowopowstałego czasopisma (półrocznik) poświęconego pracom teoretycznym oraz badaniom empirycznym zajmującym się przyswajaniem języka drugiego oraz uczeniem się języka obcego. Jest czasopismem o zasięgu międzynarodowym gromadzi bowiem Autorów z wielu środowisk akademickich poza Polską.
„Theory and Practice of Second Language Acquisition” 2016. Vol. 2 (1)
Nasza cena: 22,99 zł
10 anielskich przesłań
Czy wiesz, co powiedziałyby ci anioły, gdybyś mógł je usłyszeć? Anioły to boscy posłańcy, którzy są łącznikiem między niebem a ziemią. Wsłuchaj się w to, co mają ci do powiedzenia, a otrzymasz cenne wskazówki, które pomogą ci w trudnych chwilach.
10 anielskich przesłań
Producent: illuminatio
Nasza cena: 16,99 zł
A jeśli już jesteś w Niebie
Niebo to nie miejsce a stan i każdy z nas może go osiągnąć już za życia. Autorka podejmuje udaną próbę obalenia mitów, które nie pozwalają nam żyć w pełni.
A jeśli już jesteś w Niebie
Nasza cena: 22,99 zł
Administrator 1/2013
ADMINISTRATOR to miesięcznik ukazujący się od 1990 roku, adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m. in.
Administrator 1/2013
Producent: MEDIUM
Nasza cena: 9,99 zł
Administrator 2/2013
ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in.
Administrator 2/2013
Producent: MEDIUM
Nasza cena: 9,99 zł
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium