Opinie o Nas
Opcje przeglądania
Producent
Promocja

Historia i archeologia

"Jestem Żydem, chcę wejść" Hotel Polski w Warszawie, 1943
W maju 1943 roku rozchodzi się po Warszawie wiadomość, że w niepozornym budynku przy ul. Długiej 29 sprzedawane są dokumenty państw południowoamerykańskich, gwarantujące Żydom ukrywającym się wówczas po stronie aryjskiej bezpieczny wyjazd z Generalnego Gubernatorstwa do specjalnych obozów we Francji, gdzie mają czekać na wymianę na jeńców niemieckich internowanych przez aliantów.
"Jestem Żydem, chcę wejść" Hotel Polski w Warszawie, 1943
Nasza cena: 17,99 zł
"Miasto ma mieszkańców, wieś obywateli". Kajetana Koźmiana koncepcje wspólnoty politycznej (do 1830 roku)
Tematem książki jest myśl polityczna Kajetana Koźmiana w okresie, kiedy był czynnym politykiem, a więc do 1830 roku. Zagadnieniem dominującym w omawianych tekstach poety jest kształt przyszłej wspólnoty politycznej wyłaniającej się po katastrofie rozbiorów.
"Miasto ma mieszkańców, wieś obywateli". Kajetana Koźmiana koncepcje wspólnoty politycznej (do 1830 roku)
Nasza cena: 26,99 zł
"Pedagodzy socjalizmu" czy "wrogowie klasowi"? Pisarze z NRD wobec powstania czerwcowego 1953 oraz budowy i upadku muru berlińskiego 1961-1989
Po wykonaniu wstępnych badań stwierdzono już, że historia politycznego zaangażowania pisarzy NRD jest raczej ich historią poparcia dla władzy, najczęściej w opozycji do woli ogółu społeczeństwa. Teza ta jednak jest zbyt uproszczona.
"Pedagodzy socjalizmu" czy "wrogowie klasowi"? Pisarze z NRD wobec powstania czerwcowego 1953 oraz budowy i upadku muru berlińskiego 1961-1989
Producent: ATUT
Nasza cena: 27,99 zł
"Peter von Danzig". Dzieje wielkiej karaweli 1462-1475
Książka dotyczy jednego ze słynniejszych „gdańskich” statków – wielkiej karaweli „Peter von Danzig”. Kiedy latem 1462 r.
"Peter von Danzig". Dzieje wielkiej karaweli 1462-1475
Nasza cena: 37,99 zł
"Szanowny panie gistapo". Donosy do władz niemieckich w Warszawie i okolicach w latach 1940- 1941
W zespole "Der Kommandeur der Sicherheitspolizei und des SD fur den Distrikt Warschau" w Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie znajduje się teczka zawierająca dwieście pięćdziesiąt pięć anonimowych donosów do władz niemieckich 1940-1941. Teczka ta, jeszcze nieuporządkowana, została przekazana do Instytutu Pamięci Narodowej z byłego Centralnego Archiwum Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.
"Szanowny panie gistapo". Donosy do władz niemieckich w Warszawie i okolicach w latach 1940- 1941
Nasza cena: 17,99 zł
"Średniowiecze Polskie i Powszechne". T. 1 (5)
Kolejny tom „Średniowiecza Polskiego i Powszechnego”, podobnie jak wcześniejsze, przynosi przegląd badań mediewistycznych prowadzonych nie tylko w ośrodku górnośląskim, ale także w innych centrach krajowych i zagranicznych. Część Artykuły i rozprawy otwiera tekst Jakuba Morawca na temat króla Norwegii Olafa Tryggvasona.
"Średniowiecze Polskie i Powszechne". T. 1 (5)
Nasza cena: 41,99 zł
"Średniowiecze Polskie i Powszechne". T. 2 (6)
Kolejny tom „Średniowiecza Polskiego i Powszechnego” stanowi przegląd badań mediewistycznych prowadzonych w ośrodkach krajowych i zagranicznych. Artykuły Autorów polskich, ukraińskich i czeskich dotyczą: dziejów plemion wschodniosłowiańskich – Dulebów, Wołynian, Burzan i Lędzian; procesu identyfikacji i lokalizacji plemion słowiańskich i ich stolic; przyczyn intensyfikacji kontaktów społeczeństw basenu Morza Bałtyckiego z Europą Zachodnią w IX wieku; obrazu Polaków na podstawie Latopisu halicko-wołyńskiego; problemu powołania metropolii moskiewskiej; kwestii mieszczan raciborskich w Krakowie; zjazdu Władysława Jagiełły z możnowładztwem i rycerstwem polskim w Łęczycy w 1430 roku; obrazu dworu królowej Zofii Holszańskiej; badań nad rodziną Melsztyńskich herbu Leliwa; poprawki w genealogii książąt górnośląskich; analizy rządów Zygmunta Starego w księstwach: głogowskim i opawskim.
"Średniowiecze Polskie i Powszechne". T. 2 (6)
Nasza cena: 26,99 zł
"Średniowiecze Polskie i Powszechne". T. 3 (7)
Prezentowany tom „Średniowiecza Polskiego i Powszechnego” tym razem jest pokłosiem międzynarodowej konferencji pt. „Pogranicza Europy Środkowo-Wschodniej - ludzie pogranicza i elity regionalne”.
"Średniowiecze Polskie i Powszechne". T. 3 (7)
Nasza cena: 29,99 zł
"Średniowiecze Polskie i Powszechne". T. 4 (8)
„Średniowiecze Polskie i Powszechne” jest jednym z niewielu w Polsce czasopism prezentujących teksty poświęcone tylko tej epoce, za to w bardzo szerokiej formie, obejmującej zarówno historię średniowieczną Polski, jak i powszechną. Na jego łamach publikują mediewiści z prawie wszystkich ośrodków naukowych w kraju, a także z zagranicy (Czechy, Ukraina, Niemcy), dzięki czemu potencjalny czytelnik ma możliwość zapoznania się z przeglądem badań i różnorodną tematyką, ograniczoną jednak do interesującej go epoki.
"Średniowiecze Polskie i Powszechne". T. 4 (8)
Nasza cena: 31,99 zł
"Średniowiecze Polskie i Powszechne". T. 5 (9)
„Średniowiecze Polskie i Powszechne” jest jednym z niewielu w Polsce czasopism prezentujących teksty poświęcone tylko tej epoce, za to w bardzo szerokiej formie, obejmującej zarówno historię średniowieczną Polski, jak i powszechną. Na jego łamach publikują mediewiści z prawie wszystkich ośrodków naukowych w kraju, a także z zagranicy (Czechy, Ukraina, Niemcy), dzięki czemu potencjalny czytelnik ma możliwość zapoznania się z przeglądem badań i różnorodną tematyką, ograniczoną jednak do interesującej go epoki.
"Średniowiecze Polskie i Powszechne". T. 5 (9)
Nasza cena: 35,99 zł
"Średniowiecze Polskie i Powszechne". T. 6 (10)
„Średniowiecze Polskie i Powszechne” jest jednym z niewielu w Polsce czasopism prezentujących teksty poświęcone tylko tej epoce, za to w bardzo szerokiej formie, obejmującej zarówno historię średniowieczną Polski, jak i powszechną. Na jego łamach publikują mediewiści z prawie wszystkich ośrodków naukowych w kraju oraz z zagranicy (Czechy, Ukraina, Niemcy), a także doktoranci, których świeże spojrzenie na poszczególne problemy pozwala niejednokrotnie ukazać je w całkiem innym świetle.
"Średniowiecze Polskie i Powszechne". T. 6 (10)
Nasza cena: 46,99 zł
„Czystość” (1905-1909) Augustyna Wróblewskiego albo iluzja etycznej krucjaty
Prezentowana książka dotyczy działalności prasowo-wydawniczej, dziennikarskiej i redakcyjnej Augustyna Wróblewskiego, wybitnego chemika i biochemika, docenta Uniwersytetu Jagiellońskiego. W styczniu 1905 r.
„Czystość” (1905-1909) Augustyna Wróblewskiego albo iluzja etycznej krucjaty
Nasza cena: 9,99 zł
„Kwestia niemiecka" w publicystyce Bolesława Prusa
Autorka w publikacji podejmuje jeden z trzech "prądów wewnętrznych" w publicystyce Bolesława Prusa, jakim obok "kwestii chłopskiej" i "kwestii żydowskiej" była "kwestia niemiecka". Na podstawie analizy drukowanych przez niego tekstów publicystycznych autorka dokonuje rozróżnienia między Niemcami a Prusakami, pisze o stereotypie Niemca i myśli politycznej Prusa.
„Kwestia niemiecka" w publicystyce Bolesława Prusa
Nasza cena: 35,99 zł
„Między Wisłą a Pilicą. Studia i materiały historyczne”, t. 17
Oddany do rąk czytelników tom niniejszego czasopisma zawiera artykuły o zróżnicowanej tematyce związanej z historią regionu. W części pierwszej czasopisma zawarto artykuły, dalsza część to kronika naukowa.
„Między Wisłą a Pilicą. Studia i materiały historyczne”, t. 17
Nasza cena: 10,99 zł
„Narracje o Zagładzie” 2015, nr 1: Kanon Zagłady
„Narracje o Zagładzie” są rocznikiem naukowym poświęconym interdyscyplinarnym studiom nad Holokaustem, uwzględniającym w szczególności refleksję literaturoznawczą, filmoznawczą i historyczną. Oprócz wznowień i tłumaczeń literatury dokumentu osobistego prezentowane są w nim najnowsze narracje o Zagładzie oraz ich omówienia krytyczne.
„Narracje o Zagładzie” 2015, nr 1: Kanon Zagłady
Nasza cena: 37,99 zł
„Narracje o Zagładzie” 2016
Redaktor naczelna Marta Tomczok, redaktor numeru Paweł Wolski W bieżącym numerze prezentujemy cykl artykułów, które rozwijają projekt topiki Zagłady, autorstwa: Jagody Budzik, Sławomira Buryły, Justyny Kowalskiej-Leder, Katarzyny Kuczyńskiej-Koschany, Marty Tomczok i Pawła Wolskiego. Autorzy zastanawiają się nad teorią i nowoczesnością toposu, pokazują topikę Zagłady jako narzędzie nadające się do subtelnej analizy zarówno literatury dokumentu osobistego, jak i popkultury, wskazują także na zwiększanie się liczby toposów w ostatnich latach oraz ich zróżnicowane występowanie (nie tylko w literaturze polskiej, ale też na przykład hebrajskiej).
„Narracje o Zagładzie” 2016
Nasza cena: 33,99 zł
„Officium a rationibus”. Studium z dziejów administracji rzymskiej w okresie pryncypatu
Fenomen istnienia wielkich imperiów, w tym Cesarstwa Rzymskiego, cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem uczonych. Do dziś nie do końca rozpoznane pozostaje zagadnienie funkcjonowania administracji rzymskiej w okresie pryncypatu.
„Officium a rationibus”. Studium z dziejów administracji rzymskiej w okresie pryncypatu
Nasza cena: 26,99 zł
„Wieki Stare i Nowe”. T. 12 (17)
Tom 12 (17) periodyku „Wieki Stare i Nowe” cechuje różnorodność zagadnień osadzonych w kilku epokach historycznych. W bieżącym tomie znalazły się prace badaczy, którzy reprezentują kilka ośrodków naukowych, mieszczących się – poza Katowicami – we Lwowie, w Opolu, Poznaniu, Pradze oraz Warszawie.
„Wieki Stare i Nowe”. T. 12 (17)
Nasza cena: 21,99 zł
(Mis)Reading America
Since the initial arrival of Spanish, French and English explorers, North America has stirred controversies, discussions and conflicting interpretations. A source of fascination for explorers, settlers and those in the Old World, the continent has, not surprisingly, generated many myths, fictions and stereotypes.
(Mis)Reading America
Producent: UNIVERSITAS
Nasza cena: 10,99 zł
(Re)konstrukcje narodu
O świecie, w którym przyszło nam żyć, opowiada się w najrozmaitszy sposób. Wśród różnych konkurencyjnych opowieści o naszym jednostkowym i zbiorowym losie jedną z najważniejszych jest ta, która dotyczy naszej tożsamości.
(Re)konstrukcje narodu
Nasza cena: 29,99 zł
11 września Przyczyny i konsekwencje w opiniach intelektualistów
Książka 11 września. Przyczyny i konsekwencje w opiniach intelektualistów pod redakcją Phila Scratona to praca pełna zaangażowania, w pewnym sensie filozoficzna, prezentuje bowiem filozofię i światopogląd określonego, opiniotwórczego środowiska skupiającego naukowców, dziennikarzy i działaczy społecznych, słowem intelektualistów.
11 września Przyczyny i konsekwencje w opiniach intelektualistów
Producent: DIALOG
Nasza cena: 19,99 zł
1956 Rok rewolty
Jest rok 1956. Świat powoli otrząsa się z powojennych traum.
1956 Rok rewolty
Producent: Poznańskie
Nasza cena: 37,99 zł
64 niewyjaśnione sekrety starożytności
„64 niewyjaśnione sekrety starożytności”- 64 Secrets Still Ahead of Us Jonathana Graya - czy wiedza i technologie naszych przodków wydają się być lepsze od współczesnej? Nie są to jedynie starożytne sekrety ale wiedza znacznie przewyższająca naukę XXI wieku. Poznasz tajemne formuły, które mogłyby zrewolucjonizować współczesne lotnictwo, budownictwo i medycynę – zaawansowaną sekretną mądrość, którą ludzkość posiadła lecz o niej zapomniała.
64 niewyjaśnione sekrety starożytności
Producent: Psychoskok
Nasza cena: 12,99 zł
70 lat Uniwersytetu Łódzkiego w przestrzeni miejskiej Łodzi (1945-2015)
W pierwszej opracowania można znaleźć zarys dziejów Uniwersytetu, uwzględniający jego rolę w tworzeniu przestrzeni miasta w ciągu ostatniego siedemdziesięciolecia, natomiast w drugiej – zestawienie kilkudziesięciu budynków, które Uniwersytet przez krótszy lub dłuższy czas w tym okresie użytkował. Nie są to wszystkie budynki, należące do uczelni – taki rejestr musiałby obejmować około stu obiektów.
70 lat Uniwersytetu Łódzkiego w przestrzeni miejskiej Łodzi (1945-2015)
Nasza cena: 19,99 zł
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl