Opinie o Nas
Opcje przeglądania
Producent
Promocja

Historia i archeologia

"Jestem Żydem, chcę wejść" Hotel Polski w Warszawie, 1943
W maju 1943 roku rozchodzi się po Warszawie wiadomość, że w niepozornym budynku przy ul. Długiej 29 sprzedawane są dokumenty państw południowoamerykańskich, gwarantujące Żydom ukrywającym się wówczas po stronie aryjskiej bezpieczny wyjazd z Generalnego Gubernatorstwa do specjalnych obozów we Francji, gdzie mają czekać na wymianę na jeńców niemieckich internowanych przez aliantów.
"Jestem Żydem, chcę wejść" Hotel Polski w Warszawie, 1943
Nasza cena: 17,99 zł
"Miasto ma mieszkańców, wieś obywateli". Kajetana Koźmiana koncepcje wspólnoty politycznej (do 1830 roku)
Tematem książki jest myśl polityczna Kajetana Koźmiana w okresie, kiedy był czynnym politykiem, a więc do 1830 roku. Zagadnieniem dominującym w omawianych tekstach poety jest kształt przyszłej wspólnoty politycznej wyłaniającej się po katastrofie rozbiorów.
"Miasto ma mieszkańców, wieś obywateli". Kajetana Koźmiana koncepcje wspólnoty politycznej (do 1830 roku)
Nasza cena: 26,99 zł
"Pedagodzy socjalizmu" czy "wrogowie klasowi"? Pisarze z NRD wobec powstania czerwcowego 1953 oraz budowy i upadku muru berlińskiego 1961-1989
Po wykonaniu wstępnych badań stwierdzono już, że historia politycznego zaangażowania pisarzy NRD jest raczej ich historią poparcia dla władzy, najczęściej w opozycji do woli ogółu społeczeństwa. Teza ta jednak jest zbyt uproszczona.
"Pedagodzy socjalizmu" czy "wrogowie klasowi"? Pisarze z NRD wobec powstania czerwcowego 1953 oraz budowy i upadku muru berlińskiego 1961-1989
Producent: ATUT
Nasza cena: 27,99 zł
"Peter von Danzig". Dzieje wielkiej karaweli 1462-1475
Książka dotyczy jednego ze słynniejszych „gdańskich” statków – wielkiej karaweli „Peter von Danzig”. Kiedy latem 1462 r.
"Peter von Danzig". Dzieje wielkiej karaweli 1462-1475
Nasza cena: 37,99 zł
"Szanowny panie gistapo". Donosy do władz niemieckich w Warszawie i okolicach w latach 1940- 1941
W zespole "Der Kommandeur der Sicherheitspolizei und des SD fur den Distrikt Warschau" w Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie znajduje się teczka zawierająca dwieście pięćdziesiąt pięć anonimowych donosów do władz niemieckich 1940-1941. Teczka ta, jeszcze nieuporządkowana, została przekazana do Instytutu Pamięci Narodowej z byłego Centralnego Archiwum Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.
"Szanowny panie gistapo". Donosy do władz niemieckich w Warszawie i okolicach w latach 1940- 1941
Nasza cena: 17,99 zł
"Średniowiecze Polskie i Powszechne". T. 1 (5)
Kolejny tom „Średniowiecza Polskiego i Powszechnego”, podobnie jak wcześniejsze, przynosi przegląd badań mediewistycznych prowadzonych nie tylko w ośrodku górnośląskim, ale także w innych centrach krajowych i zagranicznych. Część Artykuły i rozprawy otwiera tekst Jakuba Morawca na temat króla Norwegii Olafa Tryggvasona.
"Średniowiecze Polskie i Powszechne". T. 1 (5)
Nasza cena: 41,99 zł
"Średniowiecze Polskie i Powszechne". T. 2 (6)
Kolejny tom „Średniowiecza Polskiego i Powszechnego” stanowi przegląd badań mediewistycznych prowadzonych w ośrodkach krajowych i zagranicznych. Artykuły Autorów polskich, ukraińskich i czeskich dotyczą: dziejów plemion wschodniosłowiańskich – Dulebów, Wołynian, Burzan i Lędzian; procesu identyfikacji i lokalizacji plemion słowiańskich i ich stolic; przyczyn intensyfikacji kontaktów społeczeństw basenu Morza Bałtyckiego z Europą Zachodnią w IX wieku; obrazu Polaków na podstawie Latopisu halicko-wołyńskiego; problemu powołania metropolii moskiewskiej; kwestii mieszczan raciborskich w Krakowie; zjazdu Władysława Jagiełły z możnowładztwem i rycerstwem polskim w Łęczycy w 1430 roku; obrazu dworu królowej Zofii Holszańskiej; badań nad rodziną Melsztyńskich herbu Leliwa; poprawki w genealogii książąt górnośląskich; analizy rządów Zygmunta Starego w księstwach: głogowskim i opawskim.
"Średniowiecze Polskie i Powszechne". T. 2 (6)
Nasza cena: 26,99 zł
"Średniowiecze Polskie i Powszechne". T. 3 (7)
Prezentowany tom „Średniowiecza Polskiego i Powszechnego” tym razem jest pokłosiem międzynarodowej konferencji pt. „Pogranicza Europy Środkowo-Wschodniej - ludzie pogranicza i elity regionalne”.
"Średniowiecze Polskie i Powszechne". T. 3 (7)
Nasza cena: 29,99 zł
"Średniowiecze Polskie i Powszechne". T. 4 (8)
„Średniowiecze Polskie i Powszechne” jest jednym z niewielu w Polsce czasopism prezentujących teksty poświęcone tylko tej epoce, za to w bardzo szerokiej formie, obejmującej zarówno historię średniowieczną Polski, jak i powszechną. Na jego łamach publikują mediewiści z prawie wszystkich ośrodków naukowych w kraju, a także z zagranicy (Czechy, Ukraina, Niemcy), dzięki czemu potencjalny czytelnik ma możliwość zapoznania się z przeglądem badań i różnorodną tematyką, ograniczoną jednak do interesującej go epoki.
"Średniowiecze Polskie i Powszechne". T. 4 (8)
Nasza cena: 31,99 zł
"Średniowiecze Polskie i Powszechne". T. 5 (9)
„Średniowiecze Polskie i Powszechne” jest jednym z niewielu w Polsce czasopism prezentujących teksty poświęcone tylko tej epoce, za to w bardzo szerokiej formie, obejmującej zarówno historię średniowieczną Polski, jak i powszechną. Na jego łamach publikują mediewiści z prawie wszystkich ośrodków naukowych w kraju, a także z zagranicy (Czechy, Ukraina, Niemcy), dzięki czemu potencjalny czytelnik ma możliwość zapoznania się z przeglądem badań i różnorodną tematyką, ograniczoną jednak do interesującej go epoki.
"Średniowiecze Polskie i Powszechne". T. 5 (9)
Nasza cena: 35,99 zł
"Średniowiecze Polskie i Powszechne". T. 6 (10)
„Średniowiecze Polskie i Powszechne” jest jednym z niewielu w Polsce czasopism prezentujących teksty poświęcone tylko tej epoce, za to w bardzo szerokiej formie, obejmującej zarówno historię średniowieczną Polski, jak i powszechną. Na jego łamach publikują mediewiści z prawie wszystkich ośrodków naukowych w kraju oraz z zagranicy (Czechy, Ukraina, Niemcy), a także doktoranci, których świeże spojrzenie na poszczególne problemy pozwala niejednokrotnie ukazać je w całkiem innym świetle.
"Średniowiecze Polskie i Powszechne". T. 6 (10)
Nasza cena: 46,99 zł
„Czystość” (1905-1909) Augustyna Wróblewskiego albo iluzja etycznej krucjaty
Prezentowana książka dotyczy działalności prasowo-wydawniczej, dziennikarskiej i redakcyjnej Augustyna Wróblewskiego, wybitnego chemika i biochemika, docenta Uniwersytetu Jagiellońskiego. W styczniu 1905 r.
„Czystość” (1905-1909) Augustyna Wróblewskiego albo iluzja etycznej krucjaty
Nasza cena: 9,99 zł
„Kwestia niemiecka" w publicystyce Bolesława Prusa
Autorka w publikacji podejmuje jeden z trzech "prądów wewnętrznych" w publicystyce Bolesława Prusa, jakim obok "kwestii chłopskiej" i "kwestii żydowskiej" była "kwestia niemiecka". Na podstawie analizy drukowanych przez niego tekstów publicystycznych autorka dokonuje rozróżnienia między Niemcami a Prusakami, pisze o stereotypie Niemca i myśli politycznej Prusa.
„Kwestia niemiecka" w publicystyce Bolesława Prusa
Nasza cena: 35,99 zł
„Między Wisłą a Pilicą. Studia i materiały historyczne”, t. 17
Oddany do rąk czytelników tom niniejszego czasopisma zawiera artykuły o zróżnicowanej tematyce związanej z historią regionu. W części pierwszej czasopisma zawarto artykuły, dalsza część to kronika naukowa.
„Między Wisłą a Pilicą. Studia i materiały historyczne”, t. 17
Nasza cena: 10,99 zł
„Narracje o Zagładzie” 2015, nr 1: Kanon Zagłady
„Narracje o Zagładzie” są rocznikiem naukowym poświęconym interdyscyplinarnym studiom nad Holokaustem, uwzględniającym w szczególności refleksję literaturoznawczą, filmoznawczą i historyczną. Oprócz wznowień i tłumaczeń literatury dokumentu osobistego prezentowane są w nim najnowsze narracje o Zagładzie oraz ich omówienia krytyczne.
„Narracje o Zagładzie” 2015, nr 1: Kanon Zagłady
Nasza cena: 37,99 zł
„Narracje o Zagładzie” 2016
Redaktor naczelna Marta Tomczok, redaktor numeru Paweł Wolski W bieżącym numerze prezentujemy cykl artykułów, które rozwijają projekt topiki Zagłady, autorstwa: Jagody Budzik, Sławomira Buryły, Justyny Kowalskiej-Leder, Katarzyny Kuczyńskiej-Koschany, Marty Tomczok i Pawła Wolskiego. Autorzy zastanawiają się nad teorią i nowoczesnością toposu, pokazują topikę Zagłady jako narzędzie nadające się do subtelnej analizy zarówno literatury dokumentu osobistego, jak i popkultury, wskazują także na zwiększanie się liczby toposów w ostatnich latach oraz ich zróżnicowane występowanie (nie tylko w literaturze polskiej, ale też na przykład hebrajskiej).
„Narracje o Zagładzie” 2016
Nasza cena: 33,99 zł
„Officium a rationibus”. Studium z dziejów administracji rzymskiej w okresie pryncypatu
Fenomen istnienia wielkich imperiów, w tym Cesarstwa Rzymskiego, cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem uczonych. Do dziś nie do końca rozpoznane pozostaje zagadnienie funkcjonowania administracji rzymskiej w okresie pryncypatu.
„Officium a rationibus”. Studium z dziejów administracji rzymskiej w okresie pryncypatu
Nasza cena: 26,99 zł
„Wieki Stare i Nowe”. T. 12 (17)
Tom 12 (17) periodyku „Wieki Stare i Nowe” cechuje różnorodność zagadnień osadzonych w kilku epokach historycznych. W bieżącym tomie znalazły się prace badaczy, którzy reprezentują kilka ośrodków naukowych, mieszczących się – poza Katowicami – we Lwowie, w Opolu, Poznaniu, Pradze oraz Warszawie.
„Wieki Stare i Nowe”. T. 12 (17)
Nasza cena: 21,99 zł
(Mis)Reading America
Since the initial arrival of Spanish, French and English explorers, North America has stirred controversies, discussions and conflicting interpretations. A source of fascination for explorers, settlers and those in the Old World, the continent has, not surprisingly, generated many myths, fictions and stereotypes.
(Mis)Reading America
Producent: UNIVERSITAS
Nasza cena: 10,99 zł
(Re)konstrukcje narodu
O świecie, w którym przyszło nam żyć, opowiada się w najrozmaitszy sposób. Wśród różnych konkurencyjnych opowieści o naszym jednostkowym i zbiorowym losie jedną z najważniejszych jest ta, która dotyczy naszej tożsamości.
(Re)konstrukcje narodu
Nasza cena: 29,99 zł
11 września Przyczyny i konsekwencje w opiniach intelektualistów
Książka 11 września. Przyczyny i konsekwencje w opiniach intelektualistów pod redakcją Phila Scratona to praca pełna zaangażowania, w pewnym sensie filozoficzna, prezentuje bowiem filozofię i światopogląd określonego, opiniotwórczego środowiska skupiającego naukowców, dziennikarzy i działaczy społecznych, słowem intelektualistów.
11 września Przyczyny i konsekwencje w opiniach intelektualistów
Producent: DIALOG
Nasza cena: 19,99 zł
1956 Rok rewolty
Jest rok 1956. Świat powoli otrząsa się z powojennych traum.
1956 Rok rewolty
Producent: Poznańskie
Nasza cena: 37,99 zł
2 pułk artylerii lekkiej Legionów w kampanii wrześniowej 1939 roku
Celem niniejszej pracy jest jak najpełniejsze ukazanie i jak najbardziej dokładne opisanie uczestnictwa w działaniach bojowych we wrześniu 1939 r. 2.
2 pułk artylerii lekkiej Legionów w kampanii wrześniowej 1939 roku
Nasza cena: 21,99 zł
2008 rok Wojna rosyjsko-gruzińska
Niniejsza książka przedstawia konflikt z sierpnia 2008 r. między siłami zbrojnymi Rosji, do których dołączyły siły separatystyczne regionów Gruzji: Abchazji i Osetii Południowej, a siłami zbrojnymi Gruzji.
2008 rok Wojna rosyjsko-gruzińska
Producent: Napoleon V
Nasza cena: 43,99 zł
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium