Opinie o Nas
Acta Geographica Lodziensia t. 100/2012
Oddawany do rąk Czytelników setny tom Acta Geogrphica Lodziensia, który jest wyjątkowym z dwóch powodów – z uwagi na „okrągły” numer, ale i okoliczność, z którą wiąże się jego powstanie. Prezentowany tom zawiera bowiem zbiór artykułów będących pokłosiem ogólnopolskiej Konferencji „Czynniki różnicowania rzeźby Niżu Polskiego”, która odbyła się w Uniejowie w czerwcu 2012 roku dla uczczenia jubileuszu urodzin Profesor Krystyny Turkowskiej – Redaktora serii Acta Geogrphica Lodziensia w ostatnim piętnastoleciu (1998–2012).
Acta Geographica Lodziensia t. 100/2012
Nasza cena: 25,99 zł
Acta Geographica Lodziensia t. 101/2013
7 czerwca bieżącego roku minęło czterdzieści lat od śmierci Profesora Jana Dylika: założyciela i organizatora łódzkiego ośrodka geograficznego, Dyrektora Instytutu Geografii UŁ (1958–1973), inicjatora i kierownika badań geomorfologicznych w regionie (1945–1973), założyciela i wieloletniego redaktora serii naukowych, m.in.
Acta Geographica Lodziensia t. 101/2013
Nasza cena: 25,99 zł
Acta Geographica Lodziensia t. 102/2014
Prekursorką badań interdyscyplinarnych w łódzkim ośrodku geomorfologicznym była Profesor Anna Dylikowa. Współpraca badaczy reprezentujących różne obszary nauki została nawiązana pod-czas archeologicznych badań obozowisk ludności późnopaleolitycznej, które stwierdzono na po-wszechnie znanym stanowisku w Witowie, także w Skaratkach oraz w innych miejscach położonych w pradolinie warszawsko-berlińskiej.
Acta Geographica Lodziensia t. 102/2014
Nasza cena: 25,99 zł
Acta Geographica Lodziensia t. 103
103 tom Acta Geographica Lodziensia zawiera sześć artykułów, z których pięć − uzupełnionych wspólnym załącznikiem na końcu tomu − przedstawia metody i wyniki specjalistycznych analiz mających na celu weryfikację hipotezy o dotarciu lądolodu warty do linii Radomsko− Przedbórz w obszarze na południowy wschód od Łodzi, zarówno w formie lobu Widawki jak i Pilicy-Luciąży. Wyniki badań w regionie łódzkim porównano z nowym spojrzeniem na strefę marginalną lądolodu warty na międzyrzeczu Krzny i Bugu.
Acta Geographica Lodziensia t. 103
Nasza cena: 25,99 zł
Acta Geographica Lodziensia t. 95/2009
ZARYS TREŚCI Praca dotyczy analizy paleogeograficznej fragmentów Pojezierza Suwalskiego, Pojezierza Dobrzyńskiego, Wysoczyzny Drohickiej i wybranych dolin Tatr Wysokich w czasie ostatniego zlodowacenia. Rozważania oparto na analizie geomorfologicznej, geologicznej, badaniach geoelektrycznych i datowaniach osadów, głównie metodą kosmogenicznego chloru-36.
Acta Geographica Lodziensia t. 95/2009
Nasza cena: 25,99 zł
Acta Geographica Lodziensia t. 96/2010
ZARYS TREŚCI Praca dotyczy dynamiki lądolodu oraz wieku i chronologii zdarzeń glacjalnych w lobie płockim podczas vistulianu. Rozważania nad obecnością ostatniego lądolodu skandynawskiego w rejonie Kotliny Płockiej mają długą historię, lecz dotychczas brak jest zgodności co do liczby, rangi i wieku nasunięć lądolodu, jak i charakteru glacjacji.
Acta Geographica Lodziensia t. 96/2010
Nasza cena: 25,99 zł
Acta Geographica Lodziensia t. 97/2011
ZARYS TREŚCI Przedstawiono wyniki badań nad zmiennością zasobów wód podziemnych zgromadzonych w płytkich poziomach wodonośnych województwa łódzkiego i terenów z nim sąsiadujących. W sensie hydrologicznym obszar ten obejmuje zlewnie drugiego rzędu: Bzury, Skrwy (lewej), Jeziorki, Pilicy, Warty po Poznań oraz niewielkie fragmenty zlewni sąsiednich.
Acta Geographica Lodziensia t. 97/2011
Nasza cena: 25,99 zł
Acta Geographica Lodziensia t. 98/2011
ZARYS TREŚCI Praca dotyczy analizy intensywności procesów rzeźbotwórczych oraz zmian morfologicznych w młodszym dryasie w regionie łódzkim (środkowa Polska). Jako tło przedstawiono aktualny stan wiedzy na temat tego nagłego i krótkotrwałego w skali geologicznej ochłodzenia, a w szczególności problemy dotyczące jego przyczyn, parametrów klimatycznych oraz przegląd zagadnień chronostratygraficznych.
Acta Geographica Lodziensia t. 98/2011
Nasza cena: 25,99 zł
Acta Geographica Lodziensia t. 99/2012
ZARYS TREŚCI W pracy przedstawiono charakterystykę geologiczną i geomorfologiczną wybranych torfowisk regionu łódzkiego oraz zebrano wyniki badań osadów biogenicznych udokumentowanych w ich misach. Szczegółowymi badaniami objęto szesnaście obiektów.
Acta Geographica Lodziensia t. 99/2012
Nasza cena: 25,99 zł
Antropogeniczne przekształcenia pokrywy glebowej Brodnickiego Parku Krajobrazowego
Antropogeniczne przekształcenia pokrywy glebowej Brodnickiego Parku Krajobrazowego.ISBN: 978-83-231-3280-6Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja KopernikaRedaktorzy: Marcin Świtoniak, Michał Jankowski, Renata BednarekRok wydania: 2014Miejscowość: ToruńTyp publikacji: ebookIlość stron: 175Języki publikacji: polskiTematyka: Geografia.
Antropogeniczne przekształcenia pokrywy glebowej Brodnickiego Parku Krajobrazowego
Nasza cena: 53,99 zł
Bezpośrednie promieniowanie słoneczne w Polsce w latach 1966-2010
Niniejsza książka jest efektem kilkuletniej pracy autorki nad bezpośrednim promieniowaniem słonecznym w Polsce. Natężenie promieniowania słonecznego mierzone przy powierzchni Ziemi zmienia się w czasie i przestrzeni.
Bezpośrednie promieniowanie słoneczne w Polsce w latach 1966-2010
Nasza cena: 43,99 zł
  • nowość
Blizny historii
Odpowiedzi na pytanie o sens i rolę granic politycznych szukają różne dziedziny nauki: historia, geografia, prawo, politologia. Każda z dziedzin bada ich różne cechy.
Blizny historii
Producent: DIALOG
Nasza cena: 19,99 zł
Bursztyn w Polsce i na świecie
Dwujęzyczna, kolorowa publikacja prezentująca urodę, dzieje i szczególne właściwości bursztynu, uwzględniająca najnowszą literaturę przedmiotu. Dzięki bogactwie informacji książka ta może służyć jako podręcznik dla studentów oraz pracowników naukowych wydziałów nauk o ziemi na uniwersytetach oraz wyższych uczelniach technicznych.
Bursztyn w Polsce i na świecie
Nasza cena: 50,99 zł
Chromitites from the Sudetic ophiolite : origin and alteration
Publikacja poświęcona petrologii oraz zmienności składu chemicznego chromitytów o wysokiej zawartości glinu związanych ze zserpentynizowanymi skałami ultramaficznymi pochodzenia płaszczowego występujących w masywach Jordanów Śląski-Gogołów i Braszowice-Brzeźnica (Sudety). W pracy tej przedstawiono również procesy metamorficzne, którym podlegały spinele chromowe oraz towarzyszące im minerały krzemianowe.
Chromitites from the Sudetic ophiolite : origin and alteration
Nasza cena: 9,99 zł
Ciągłość miasta
Transdyscyplinarne studium o mieście w kontekście ciągłości historycznej, przestrzennej, formalnej, urbanistycznej itd. Łączy rozmaite perspektywy poznawcze geografów, urbanistów, socjologów, historyków, planistów czy archeologów, a w pewnych kwestiach (np.
Ciągłość miasta
Nasza cena: 40,99 zł
Cień ponurego Wschodu. Za kulisami życia rosyjskiego
Ze wstępu, w którym autor sam chyba najlepiej zaprezentuje tę książkę: „Nie piszę bynajmniej historycznych szkiców o Rosji, ani carskiej, ani sowieckiej. Podaję tylko szereg rysów i cieniów z życia i psychologii tego narodu, a mianowicie takich, które pozostawały poza kulisami rzeczywistości.
Cień ponurego Wschodu. Za kulisami życia rosyjskiego
Producent: Armoryka
Nasza cena: 9,99 zł
Co słychać na Podhalu
Książka jest poświęcona obecności tradycji w życiu współczesnych górali na Podhalu. Młodzi etnolodzy postanowili sprawdzić, jak ten zmityzowany obraz Podtatrza, tradycyjnie rozumianych podhalańskich zajęć, obyczajów i światopoglądów koresponduje z realiami życia współczesnych górali.
Co słychać na Podhalu
Nasza cena: 9,99 zł
Cyberprzestrzeń w geograficznych badaniach środowiska człowieka
Zgodnie z przyjętą ewolucjonistyczną koncepcją A. Kroebera cyberprzestrzeń wywodzi się bezpośrednio z kultury, stanowiąc rezultat urzeczywistnienia wartości kulturowych reprezentowanych przez jej twórców.
Cyberprzestrzeń w geograficznych badaniach środowiska człowieka
Nasza cena: 17,99 zł
Cyklady przez Okno Apollina
Przewodnik Zbigniewa Klimczaka "Cyklady przez Okno Apollina" poprowadzi czytelnika drogą największej wyspy i miasta o tej samej nazwie - Naxos. Znajdziemy też opis malutkiej wyspy Paletia, której atrakcją turystyczną jest oglądanie zachodu słońca przez "Okno Apollina".
Cyklady przez Okno Apollina
Producent: Psychoskok
Nasza cena: 16,99 zł
Czarny czarownik. Relacja z wyprawy do Afryki 1926 r.
Ze stepu: „Gdy w r. 1924-ym podróżowaliśmy z moją żoną po północy Afryki, potem wylądowywaliśmy także dwa razy — w Senegalu i w Gwinei, a wszędzie Afryka spotykała nas z zaciekłą nienawiścią — nie ludzie, lecz natura sama — potężna, zdradliwa, nielitościwa.
Czarny czarownik. Relacja z wyprawy do Afryki 1926 r.
Producent: Armoryka
Nasza cena: 7,99 zł
Czas w przestrzeni miasta
W publikacji autorka zajęła się czasem wyznaczającym specyficzny rytm, ciągłość i przemijanie kolejnych pokoleń, ich relacji społecznych odłożonych w przestrzeni. Zawarte w książce analizy pozwalają lepiej zrozumieć nie tylko jej mieszkańców, tożsamość struktury miejskiej, ale także czynniki kształtujące wyobrażenia osób o danym miejscu, w tym wypadku Łodzi.
Czas w przestrzeni miasta
Nasza cena: 18,99 zł
Dwa wieki nauk mineralogicznych na Uniwersytecie Warszawskim
Pierwsze monograficzne opracowanie historii nauk mineralogicznych na Uniwersytecie Warszawskim. Na tle burzliwych dziejów stołecznej uczelni Autor przedstawia najważniejsze wydarzenia, placówki i sylwetki uczonych uprawiających tę dziedzinę wiedzy.
Dwa wieki nauk mineralogicznych na Uniwersytecie Warszawskim
Nasza cena: 35,99 zł
Eratyki fennoskandzkie w osadach glacjalnych Polski i ich znaczenie badawcze
W monografii zostały przedstawione wyniki wieloletnich badań skał narzutowych w Polsce na tle światowych osiągnięć w tej dziedzinie. Przeanalizowano szereg zagadnień z geologii glacjalnej, mających bezpośredni lub pośredni wpływ na skład materiału morenowego.
Eratyki fennoskandzkie w osadach glacjalnych Polski i ich znaczenie badawcze
Nasza cena: 31,99 zł
Fenomen „korytarza” terytorialnego w stosunkach międzynarodowych na wybranych przykładach
Badana przeze mnie idea „korytarza” ma swoje dwa oblicza, które są niczym dwie strony tej samej monety: znacząco się od siebie różnią, jednak tylko razem mogą utworzyć całość. Po pierwsze, to zwyczajne występowanie wąskiego, niewielkiego pasa ziemi, który należy do jednego państwa i pełni funkcję łącznika, jednak „wbija się” jak klin, w terytorium innego państwa.
Fenomen „korytarza” terytorialnego w stosunkach międzynarodowych na wybranych przykładach
Nasza cena: 7,99 zł
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium