Opinie o Nas
5th Warsaw School of Statistical Physics
Zbiór materiałów konferencyjnych ze spotkania w Kazimierzu Dolnym, które odbyło się w dniach 22-29.06.
5th Warsaw School of Statistical Physics
Nasza cena: 9,99 zł
6th Warsaw School of Statistical Physics
The 6th Warsaw School of Statistical Physics took place in Sandomierz from June 25 to July 2, 2016. The primary goal of each of our invited speakers was to give a series of lectures which – in a pedagogical way – introduced selected topics in modern statistical physics with the idea of arriving at open problems.
6th Warsaw School of Statistical Physics
Nasza cena: 26,99 zł
Amunicja i jej elaboracja. Praktyczny poradnik
Publikacja ta jest nowym, aktualnym wydaniem bardzo popularnej książki prof. Jerzego A.
Amunicja i jej elaboracja. Praktyczny poradnik
Nasza cena: 42,99 zł
Analiza matematyczna dla fizyków
PRZEDMOWA DO WYDANIA PIĄTEGO W roku 1971 ukazał się podręcznik Krzysztofa Maurina Analiza, cz. 1, wydany przez Państwowe Wydawnictwo Naukowe w Warszawie.
Analiza matematyczna dla fizyków
Nasza cena: 39,99 zł
Badanie stanów izometrycznych Iπ = Kπ = 8- w jądrach trójosiowych metodami spektroskopii elektronów γ
W monografii zaprezentowano badania własności stanu metastabilnego I? = K? = 8- w jądrach 130Ba, 132Ce, 134Nd i 184Pt przy wykorzystaniu techniki pomiarowej bazującej na spektrometrii elektronów konwersji wewnętrznej oraz gamma stosowanych w Środowiskowym Laboratorium Ciężkich Jonów Uniwersytetu Warszawskiego. Występowanie stanów metastabilnych w jądrach atomowych jest dosyć powszechnym zjawiskiem.
Badanie stanów izometrycznych Iπ = Kπ = 8- w jądrach trójosiowych metodami spektroskopii elektronów γ
Nasza cena: 22,99 zł
Biofizyka. 500 pytań testowych
„Biofizyka. 500 pytań testowych” to książka adresowana do studentów medycyny i stomatologii.
Biofizyka. 500 pytań testowych
Producent: PZWL
Nasza cena: 28,99 zł
Boska natura Wszechświata bez początku i końca
Na podstawie treści zawartych w książce w zadowalający sposób można między innymi odpowiedzieć na następujące fundamentalne pytania: Czy istnieje otaczająca zewsząd przestrzeń (próżnia), czy jest tylko iluzją? Czym jest źródło wszelkiej energii we Wszechświecie? W jaki sposób tworzą się najmniejsze cząstki materii? Czym jest elementarna grawitacja, która scala i wiąże materię? Z czego wynika masa, siła i pęd? Dlaczego wszystko istnieje w ciągłym wiecznym ruchu? Dlaczego istnieje graniczna prędkość materii i światła? Czym jest czas i czy musi upływać tylko w jedną stronę? Jaki cel i sens ma życie człowieka? Dlaczego ludzie cierpią i czy to jest korzystne? Czy istnieje wolna wola? Czym jest świadomość? Czy w życiu istnieje indywidualna odpowiedzialność? W jaki sposób tworzy się nasza pamięć oraz co ją utrzymuje? Na czym polega postrzeganie otaczającej nas natury? Czy istnieje Bóg, a jeśli tak, to w jakiej formie (postaci)? Dlaczego informacja nigdy nie ginie? W jaki sposób zarządzany jest cały materialny Wszechświat? Dlaczego przyroda musi stale się rozwijać?Fragment utworu epub: http://images.iformat.
Boska natura Wszechświata bez początku i końca
Producent: Rozpisani.pl
Nasza cena: 22,99 zł
Charakteryzacja materiałów metodami optyki nieliniowej. Wybrane zagadnienia - efekty trzeciorzędowe
Książka poświęcona jest wybranym nieliniowym zjawiskom optycznym trzeciego rzędu oraz związanym z nimi mechanizmom. Jest ona oparta na licznych badaniach własnych i bogatych doświadczeniach zebranych przez autorkę w czasie swojej pracy naukowej.
Charakteryzacja materiałów metodami optyki nieliniowej. Wybrane zagadnienia - efekty trzeciorzędowe
Nasza cena: 21,99 zł
Cienkie warstwy i nanostruktury cienkowarstwowe - eksperymentalne metody wytwarzania i badania właściwości
Książka zawiera ogólną charakterystykę strukturalnych i optycznych właściwości nanostruktur cienkowarstwowych nieorganicznych związków tlenkowych oraz organicznych związków kompleksowych, a także różnorodnych procesów fizyko-chemicznych w nich zachodzących. Przygotowuje czytelnika do zrozumienia zależności pomiędzy strukturą wewnętrzną materiałów a ich liniowymi i nieliniowymi własnościami optycznymi.
Cienkie warstwy i nanostruktury cienkowarstwowe - eksperymentalne metody wytwarzania i badania właściwości
Nasza cena: 65,99 zł
Czy wszechświat się rozszerza? Wyd. 2
Książka jest oryginalnym wprowadzeniem w historię kosmologii relatywistycznej lat dwudziestych i trzydziestych XX wieku, w dzieje modeli wszechświata, opracowanych przez Einsteina, de Sittera, Friedmana i Lemaître'a. Głównym bohaterem tych rozważań czyni Eddington stałą kosmologiczną, która dość nieoczekiwanie odzyskała swoją pozycję w kosmologii początków XXI stulecia.
Czy wszechświat się rozszerza? Wyd. 2
Nasza cena: 9,99 zł
Ćwiczenia z podstaw astrofizyki
W podręczniku zamieszczono opisy kilkunastu ćwiczeń z podstaw astrofizyki. Przedstawiono zagadnienia do rozwiązania z zastosowaniem obrotowej mapy nieba, odzwierciedlającej na sferze niebieskiej ruchy Ziemi – obrotowy i okołosłoneczny, i przyrządów do obserwacji wizualnych.
Ćwiczenia z podstaw astrofizyki
Nasza cena: 29,99 zł
Direct Measurement of the Gluon Polarisation in the Nucleon Using the All-pT Method at the COMPASS Experiment at CERN
Monografia dokumentująca nowatorską metodę wyznaczania polaryzacji gluonów w nukleonie oraz prezentująca uzyskane za jej pomocą wyniki w ramach doświadczenia COMPASS prowadzonego w CERN z udziałem Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Publikacja dotyczy tzw.
Direct Measurement of the Gluon Polarisation in the Nucleon Using the All-pT Method at the COMPASS Experiment at CERN
Nasza cena: 25,99 zł
Dźwięk i jego percepcja
Czym jest zjawisko dźwięku? Jak powstaje wrażenie słuchowe? Jakie są istotne cechy tego wrażenia? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdują się w niniejszym całościowym opracowaniu zagadnienia fizycznych i psychoakustycznych aspektów dźwięku związanych z percepcją słuchową. Część pierwsza obejmuje ogólną fizyczną charakterystykę dźwięku, opisuje zjawiska związane z rozchodzeniem się fal dźwiękowych oraz podaje zasady analizy i przekształceń sygnałów dźwiękowych.
Dźwięk i jego percepcja
Nasza cena: 57,99 zł
Fizyka - krótki kurs
UWAGA! e-book jest skanem zapisanym w formacie PDF. Książka zawiera zwięzły wykład z: • mechaniki • ruchu drgającego i falowego • termodynamiki • elektromagnetyzmu • optyki • fizyki ciała stałego • fizyki atomu i jądra atomowego • fizyki plazmy oraz kosmologii.
Fizyka - krótki kurs
Nasza cena: 44,99 zł
Fizyka 1. Zbiór zadań. Stara wersja
Zadania dla wszystkich!Zbiór zawiera zadania z działów: Siły, Ruch, Energia, omówionych w pierwszej części podręcznika Fizyka z plusem. Można go używać z dowolnym podręcznikiem do nauczania fizyki w gimnazjum.
Fizyka 1. Zbiór zadań. Stara wersja
Nasza cena: 14,99 zł
Fizyka 2. Zbiór zadań. Stara wersja
Zadania dla wszystkich!Zbiór zawiera zadania z działów: Grawitacja, Struktura materii, Ciecze i gazy oraz Ciepło, omówionych w drugiej części podręcznika Fizyka z plusem. Można go używać z dowolnym podręcznikiem do nauczania fizyki w gimnazjum.
Fizyka 2. Zbiór zadań. Stara wersja
Nasza cena: 14,99 zł
Fizykochemiczne metody badawcze w nano- i biotechnologii
Jednymi z najbardziej dynamicznie rozwijających się dziedzin nauki i przemysłu są nanotechnologia i biotechnologia. Możliwość wzięcia udziału w rozwoju tych dziedzin zależy od umiejętności wyboru i stosowania najnowszych technik spektroskopowych i mikroskopowych.
Fizykochemiczne metody badawcze w nano- i biotechnologii
Nasza cena: 18,99 zł
Forward Physics - a new window on high energy interactions
Publikacja stanowi przegląd i szczegółowe omówienie wyników eksperymentu Compact Muon Solenoid (CMS) zbierającego dane w kompleksie Wielkiego Zderzacza Hadronów w laboratorium CERN dotyczące wysokich pospieszności (forward physics). Autor koncentruje się na pomiarach underlying event, strumieni cząstek (dżetów), przypadków dyfrakcyjnych i ekskluzywnych.
Forward Physics - a new window on high energy interactions
Nasza cena: 29,99 zł
Granice kosmosu i kosmologii
Książka ta opowiada porywającą historię narodzin kosmologii współczesnej i jej rozwoju w XX wieku To w tym stuleciu człowiek zrozumiał zależność między geometrią kosmosu a wypełniającą go materią, odkrył ucieczkę galaktyk, pojął, w jaki sposób powstały pierwiastki chemiczne, i odtworzył ewolucję Wszechświata począwszy od ułamków sekundy po jego zdumiewającym wyłonieniu się z Wielkiego Wybuchu. Autor, wybitny kosmolog i popularyzator nauki, przedstawia tę niezwykłą przygodę ludzkości, nie pomijając teorii, które odeszły już do lamusa, ukazując zmagania astronomów z materiałem obserwacyjnym, szkicując subtelną kreską portrety takich wybitnych uczonych, jak Lemaitre, Friedman, Hubble, Eddington, Gamow, Hoyle, Hawking czy Penrose.
Granice kosmosu i kosmologii
Producent: SCHOLAR
Nasza cena: 29,99 zł
Grawitacja
Podręcznik teorii względności dla wszystkich studentów fizyki i astronomii, którzy zamierzają używać ogólnej teorii względności jako narzędzia badań bez specjalizowania się w tej dziedzinie. Wykład jest bardzo prosty, przejrzysty, skoncentrowany na zastosowaniach teorii, ale nie pozbawiony matematycznej ścisłości i całego nowoczesnego aparatu teorii.
Grawitacja
Nasza cena: 9,99 zł
Historia astronomii
Książka pod redakcją Michaela Hoskina z Uniwersytetu w Cambridge jest doskonałym nowoczesnym zarysem dziejów nauki o Wszechświecie. Obejmuje okres od pozbawionych źródeł pisanych czasów prehistorycznych (astronomia megalityczna) po drugą połowę XX wieku (z uwzględnieniem badań kosmicznych).
Historia astronomii
Nasza cena: 9,99 zł
Koncepcja apokatastazy w dziejach myśli filozoficznej i współczesnej kosmologii
Fragment monografii: "Każdy z nas często zastanawiał się nad faktem, czy świat, który jest nam dany, jest jedyny w swoim rodzaju. Czy możliwe jest, iż istnieje nieskończona ilość takich samych światów? Możliwe, że tuż obok nas istnieje zupełnie alternatywna rzeczywistość, świat, w którym zdanie to nigdy nie powstało.
Koncepcja apokatastazy w dziejach myśli filozoficznej i współczesnej kosmologii
Nasza cena: 7,99 zł
Kontakt. Sygnały radiowe od obcej cywilizacji
„Zawsze tak jest, że ci, którzy stoją wyżej w rozwoju, odkrywają tych bardziej prymitywnych, bo mają ku temu więcej sposobów i możliwości. Podobnie jest z nami.
Kontakt. Sygnały radiowe od obcej cywilizacji
Producent: FREL
Nasza cena: 32,99 zł
Korelacje nieklasyczne. Kwantowe splątanie i dyskord
Od końca lat osiemdziesiątych XX wieku wiadomo, że w przełomowych zastosowaniach informatyki kwantowej zmierzających do zbudowania komputera kwantowego, kluczową role odgrywają korelacji nieklasyczne pomiędzy mikroskopowymi obiektami. Korelacji te dopiero uczymy się klasyfikować i mierzyć.
Korelacje nieklasyczne. Kwantowe splątanie i dyskord
Nasza cena: 28,99 zł
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium