Opinie o Nas

Encyklopedie, słowniki, leksykony

1600 postaci literackich
„1600 postaci literackich” to zaproszenie do fascynującego świata literatury! Każde hasło przynosi dokładny opis bohatera i jego losów, pozwala zrozumieć znaczenie i rolę postaci w obrębie utworu. Każde hasło zawiera również odsyłacze do opisu pozostałych postaci, co ułatwia efektywne i szybkie korzystanie z informacji.
1600 postaci literackich
Nasza cena: 46,99 zł
A co to takiego? Słownik
To nowa pomoc wizualna do nauczania języka polskiego. Może służyć zarówno dzieciom, jak i dorosłym; tym, którzy naukę rozpoczynają, oraz tym, którzy chcieliby poszerzyć swoją znajomość polskiego słownictwa bądź utrwalić już poznane słowa.
A co to takiego? Słownik
Producent: UNIVERSITAS
Nasza cena: 10,99 zł
A Short Course of Polish Language. - Grammar - Dialogues - Dictionary - Phrasebook
Znacznie więcej niż słownik! Znacznie więcej niż kurs językowy! Opracowanie zawierające słownik i rozmówki dla osób anglojęzycznych, będące również kursem i przewodnikiem językowym. Publikacja przeznaczona jest dla osób początkujących i średnio zaawansowanych uczących się języka polskiego.
A Short Course of Polish Language. - Grammar - Dialogues - Dictionary - Phrasebook
Nasza cena: 29,99 zł
Achim Godej
Książka ta to quasi-komiks: obrazki i dowcipne dialogi godki z polszczyzną. Rodzaj śląsko-polskich rozmówek - rozmów Hanysów (Achima, jego żony Erny, Alojza z małżonką, ich dzieci, kamrata Ecika) z Gorolami ( sąsiadami Achima - państwem Szczebrzeszyńskimi).
Achim Godej
Nasza cena: 36,99 zł
Americanisms. Słownik amerykanizmów
Niniejszy słownik monograficzny poświęcony jest amerykanizmom, czyli wyrażeniom charakterystycznym dla angielszczyzny używanej w USA. Jest to dziś najważniejsza, obok brytyjskiej, odmiana języka angielskiego na świecie.
Americanisms. Słownik amerykanizmów
Nasza cena: 26,99 zł
Angielskie idiomy nieodnotowane w innych słownikach
• Słownik, który nie ma odpowiednika na rynku • Około 300 angielskich idiomów, nieodnotowanych w innych słownikach: sb’s legs turn to custard - mieć nogi jak z waty pull an all-nighter - zarywać noc (przed egzaminem) get aboard the train - ulec powszechnemu trendowi slam on the brakes - mocno ograniczać wydatki • Kontekstowo ujęte hasła wraz z wymową: maths [mæθs] - do the ~ przeliczyć coś, rozważyć ,,za” i ,,przeciw” We haven’t done the maths but early indications are that helpdesk calls have gone down. about [ə’baʊt] - be all ~ składać się na obraz czegoś Do you know what is America all about?Fragment utworu pdf: http://images.
Angielskie idiomy nieodnotowane w innych słownikach
Producent: NetFire
Nasza cena: 29,99 zł
Angielsko-polski słownik fałszywych przyjaciół
• Ponad 4000 najpopularniejszych fałszywych przyjaciół wraz z wymową: advocate [ædvəkət] – orędownik/czka (np. pokoju) vs lawyer [lɔːjə(r)] – adwokat • Pomocne wyjaśnienia: dialogue - dialogi (w filmach) ≠ dialogues - dialogi (w podręcznikach) recruitment - rekrutacja (do pracy) ≠ admissions - rekrutacja (na studia) sb’s studies - studia (gdy mówimy o czyjiś studiach) ≠ degree courses - studia (ogólnie) • Obszerna prezentacja fałszywych przyjaciół w łatwych do zapamiętania, kontrastowych zestawieniach: abstinent - osoba wstrzemięźliwa vs teetotaler - abstynent/ka branch - oddział, filia vs line of business - branża dress - sukienka vs tracksuit - dres • Użycie fałszywych przyjaciół w kontekstach: Yesterday I played golf in my new red turtleneck sweater.
Angielsko-polski słownik fałszywych przyjaciół
Producent: NetFire
Nasza cena: 33,99 zł
Angielsko-polski słownik matematyczny
Słownik zawiera ok. 5000 podstawowych terminów występujących w anglojęzycznej literaturze matematycznej oraz ich odpowiedniki lub objaśnienia w języku polskim.
Angielsko-polski słownik matematyczny
Nasza cena: 26,99 zł
Angielsko-polski słownik suplement. Wyrazy nowe i znane o nieodnotowanych znaczeniach
• Słownik, który nie ma odpowiednika na rynku • Kontekstowo ujęte hasła wraz z wymową, które niedawno weszły do angielszczyzny, np. selfie, smartphone, soundscape, Scrabbler, wikitorial • Najnowsza leksyka polska, np.
Angielsko-polski słownik suplement. Wyrazy nowe i znane o nieodnotowanych znaczeniach
Producent: NetFire
Nasza cena: 44,99 zł
Angielsko-polski słownik wyrazów bliskoznacznych
• Słownik, który nie ma odpowiednika na rynku • Ponad 4000 wyrazów bliskoznacznych, których szczegółowe znaczenia nie podają dostępne słowniki: frankness - szczerość (mówienie tego, co się myśli, i przywiązywanie wagi do odczuć innych ludzi) sincerity - szczerość (mówienie tego, co się myśli, nawet jeśli w ten sposób można kogoś urazić) adviser - doradca/doradczyni (służący/a radą, doradzający/a) advisor - doradca/doradczyni (udzielający/a fachowych/specjalistycznych porad za jakąś opłatą, specjalizujący/a się w jakieś konkretnej dziedzinie) • Kontekstowo ujęte hasła wraz z wymową, podzielone na części mowy: rzeczowniki (canoe vs kayak), przymiotniki (careful vs cautious), czasowniki (finish vs end), przysłówki (concurrently vs simultaneously) • Wyrazy hasłowe zestawione obok siebie, inaczej niż w innych publikacjach słownikowych DJ vs Deejay, safety vs security, envious vs jealous, take a decison vs make a decision • Proste wyjaśnienia znaczeń w języku angielskim: It is always possible to end something without finishing it. When I drive the car, the kids always ride in back.
Angielsko-polski słownik wyrazów bliskoznacznych
Producent: NetFire
Nasza cena: 33,99 zł
Black Lexicon
Jest to pierwsza w Polsce monografia książkowa prezentująca leksykę angielszczyzny tworzonej i używanej przez czarnoskórych Amerykanów. Składają się na nią określenia slangowe i nieformalne, ale też standardowe i oficjalne, charakterystyczne dla kultury afroamerykańskiej.
Black Lexicon
Nasza cena: 23,99 zł
Idiomy języka angielskiego
Idiomy języka angielskiego zawierają wyrażenia idiomatyczne, powiedzenia oraz utarte zwroty w języku angielskim wraz z ich polskimi odpowiednikami. Aby ułatwić Państwu korzystanie ze słownika, każde wyrażenie opatrzyliśmy przykładowym zdaniem w języku angielskim i polskim, które ilustruje poprawne użycie danego zwrotu.
Idiomy języka angielskiego
Producent: Literat
Nasza cena: 2,99 zł
Język angielski w polskiej leksykografii. Słowniki przekładowe lingwistyczne i encyklopedyczne, wydane w latach 1782 - 2012
Publikacja stanowi obszerny, a pod względem rzeczowym wysoce zróżnicowany zbiór 5826 pozycji bibliograficznych, na którego zawartość składają się – usystematyzowane chronologicznie – prace polskich autorów z zakresu szeroko pojmowanej leksykografii polsko-angielskiej: lingwistycznej, filologicznej, edukacyjnej, onomastycznej, ideograficznej, kulturowej, elektronicznej, historycznej, dokumentacyjnej, inwentarzowej, terminograficznej, encyklopedystyki i bio-bibliografistyki. Nadrzędnym celem zbioru jest ukazanie w możliwie pełnym zakresie tematycznego bogactwa polskich publikacji słownikarskich z hasłami angielskimi, a także odnoszącymi się do kultur anglojęzycznych i relacji społeczno-językowych polsko-angielskich.
Język angielski w polskiej leksykografii. Słowniki przekładowe lingwistyczne i encyklopedyczne, wydane w latach 1782 - 2012
Nasza cena: 29,99 zł
Legendy ludów Mandżurii. Tom I
Książka jest jedyną, jak dotąd, w świecie antologią legend Mandżurów i innych ludów, związanych z historyczną Mandżurią. Autor, znany mandżurysta, wykonał ogromną pracę, gromadząc dziesiątki rozproszonych po różnych, zwykle trudno dostępnych źródłach tekstów, tłumacząc je i opatrując niezbędnymi komentarzami.
Legendy ludów Mandżurii. Tom I
Producent: DIALOG
Nasza cena: 21,99 zł
Leksykon dyplomatyczny
Leksykon dyplomatyczny to rodzaj kompendium wiedzy na temat współczesnej dyplomacji, jej historii, instytucji, funkcjonowania, terminologii, sentencji i zwrotów używanych w dyplomacji. W związku z przynależnością Polski do Unii Europejskiej, należna uwaga została poświęcona jej instytucjom i pojęciom, a także innym organizacjom międzynarodowym, zwłaszcza tym, o charakterze powszechnym i regionalnym.
Leksykon dyplomatyczny
Nasza cena: 41,99 zł
Leksykon wiedzy o Turcji
Praca zbiorowa pod redakcją Tadeusza Majdy Leksykon obejmuje okres przedrepublikański i Republiki Tureckiej. Hasła ułożone w porządku alfabetycznym podają wiadomości w sposób syntetyczny i odnoszą się do wszystkich dziedzin życia Turcji współczesnej i czasów dawniejszych, od zagadnień politycznych, ustrojowych na obyczajach i sztuce kulinarnej kończąc.
Leksykon wiedzy o Turcji
Producent: DIALOG
Nasza cena: 29,99 zł
Mały słownik fizjoterapeuty
Opracowanie i wydanie słownika podyktowane zostało potrzebą stworzenia materiałów uzupełniających i ułatwiających opanowanie nomenklatury medycznej używanej w diagnostyce i pracy fizjoterapeuty. Hasła uzupełnione zostały zdjęciami ułatwiającymi interpretację pojęć, co sprzyja przyswojeniu materiału.
Mały słownik fizjoterapeuty
Nasza cena: 8,99 zł
Mówimy po polsku
Mówimy po polsku jest doskonałym interaktywnym narzędziem do nauki języka polskiego dla obcokrajowców mieszkających w Polsce, a także dla dzieci Polaków mieszkających za granicą i uczących się języka polskiego w domu lub w polskich szkołach niedzielnych. Podstawowe słownictwo języka polskiego (łącznie około 1000 słów i zwrotów) oraz czytanki, dialogi i wiersze ilustrujące ich zastosowanie (łącznie około 80 tekstów) zaprezentowane są w tym e-booku w 26 rozdziałach tematycznych.
Mówimy po polsku
Producent: SIEDMIORÓG
Nasza cena: 22,99 zł
Nowy słownik zapożyczeń polskich w języku rosyjskim
Bardzo intensywny w drugiej połowie bieżącego stulecia rozwój badań nad kształtowaniem się słownictwa języka rosyjskiego wzbogacił niezwykle naszą odziedziczoną z poprzedniego okresu wiedzę w tej dziedzinie. Wzbogacił na tyle, iż możemy obecnie, na progu trzeciego tysiąclecia, podejmować poważne już próby daleko idących podsumowań i uogólnień.
Nowy słownik zapożyczeń polskich w języku rosyjskim
Producent: UNIVERSITAS
Nasza cena: 7,99 zł
Polsko-angielski słownik elektryczny z wymową
Słownik zawiera ok. 14 000 podstawowych terminów z zakresu elektryczności, a także z dziedzin z nią powiązanych, takich jak elektrotechnika, elektrochemia, elektroakustyka czy elektronika, z uwzględnieniem ich zastosowań w innych dziedzinach – ciepłownictwie, spawalnictwie, maszynoznawstwie itd.
Polsko-angielski słownik elektryczny z wymową
Nasza cena: 36,99 zł
Polsko-angielski słownik informatyczny z wymową
Słownik zawiera ok. 12 000 polskich terminów z zakresu informatyki, a także z dziedzin z nią powiązanych, takich jak telekomunikacja, elektronika, automatyka.
Polsko-angielski słownik informatyczny z wymową
Nasza cena: 26,99 zł
Polsko-ukraiński słownik frazeologiczny
Pierwszy polsko-ukraiński słownik frazeologiczny zawiera ok. 1200 par jednostek frazeologicznych aktywnych w obu językach.
Polsko-ukraiński słownik frazeologiczny
Nasza cena: 17,99 zł
Powszechny słownik angielsko-polski. Słownik tematyczny
Szanowni Czytelnicy! Pragniemy przedstawić Wam nowy „Powszechny słownik angielsko-polski”. Jest on przeznaczony między innymi dla uczniów zdających maturę z języka angielskiego.
Powszechny słownik angielsko-polski. Słownik tematyczny
Producent: Literat
Nasza cena: 3,99 zł
Powszechny słownik polsko-niemiecki. Słownik tematyczny
Szanowni Czytelnicy! Pragniemy przedstawić Wam nowy Powszechny słownik polsko-niemiecki. Jest on przeznaczony między innymi dla uczniów zdających maturę z języka niemieckiego.
Powszechny słownik polsko-niemiecki. Słownik tematyczny
Producent: Literat
Nasza cena: 3,99 zł
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium