Opinie o Nas
Opcje przeglądania
Producent
Promocja

Naukowe i popularnonaukowe

...I nigdy nie chodziłem do szkoły
Książka "…I nigdy nie chodziłem do szkoły" André Sterna opowiada o szczęśliwym dzieciństwie, przepełnionym zaufaniem, wolnym od rywalizacji i ocen. To opowieść o dziecku, dla którego entuzjazm i zachwyt stanowiły naturalne i niewyczerpalne źródło inspiracji oraz motywacji do działania.
...I nigdy nie chodziłem do szkoły
Producent: Element
Nasza cena: 13,99 zł
"Annales Mathematicae Silesianae". T. 28 (2014)
„Annales Mathematicae Silesianae” publikuje znaczące prace naukowe i przeglądowe ze wszystkich działów matematyki teoretycznej i stosowanej, jak również sprawozdania z konferencji i sympozjów naukowych. Preferowane są artykuły opisujące ważne matematyczne rezultaty oraz ich uogólnienia.
"Annales Mathematicae Silesianae". T. 28 (2014)
Nasza cena: 22,99 zł
"Chłopaki z dzielnicy". Studium społeczno-pedagogiczne z perspektywy interakcyjnej
Badanie nastoletnich chłopców w miejscu zamieszkania, przeprowadzane przez badacza-sąsiada towarzyszącego im w codzienności, było pogłębiającym się wglądem w kolejne wymiary ich rzeczywistości. Było to badanie, które wykorzystując oryginalność mojego usytuowania w świecie Badanych – wewnątrz opisywanych zdarzeń – jak i zaangażowaną, społeczno-pedagogiczną postawę badawczą, dotarło do odpodmiotowej rekonstrukcji sposobu teoretyzowania podmiotów na temat współtworzonych przez nich zjawisk, które we wstępnej fazie badania były jedynie delikatnie, intuicyjnie przeze mnie odczuwalne.
"Chłopaki z dzielnicy". Studium społeczno-pedagogiczne z perspektywy interakcyjnej
Nasza cena: 23,99 zł
"Chowanna" 2009, R. 52 (65), Tom jubileuszowy: Modalne aspekty treści kształcenia
Jubileuszowy tom, ukazujący się w 80 lat od daty publikacji pierwszego zeszytu „Chowanny”, poświęcony został problematyce modalnych aspektów kształcenia. Zbiór otwiera artykuł okolicznościowy, którego autor omawia dzieło filozofa i pedagoga Bronisława F.
"Chowanna" 2009, R. 52 (65), Tom jubileuszowy: Modalne aspekty treści kształcenia
Nasza cena: 33,99 zł
"Chowanna" 2010, R. 53 (66), T. 2 (35): Psychologiczne uwarunkowania innowacyjności
W niniejszym tomie „Chowanny” autorzy artykułów podejmują problematykę innowacyjności, niezwykle istotnej we współczesnej gospodarce. Omawiane są psychologiczne uwarunkowania innowacyjności, ważne dla praktyki gospodarczej, ekonomii jako nauki, jak również dla sfery edukacji oraz związanej z nią roli technologii i przepływu informacji we współczesnym świecie.
"Chowanna" 2010, R. 53 (66), T. 2 (35): Psychologiczne uwarunkowania innowacyjności
Nasza cena: 33,99 zł
"Forum Lingwistyczne" 2017, nr 4
Kolejny – czwarty – numer „Forum Lingwistycznego” charakteryzuje różnorodność zarówno w tematyce podejmowanych badań, jak i w stosowanych metodach badawczych: analizom materiałowym towarzyszą rozważania metalingwistyczne, refleksjom synchronicznym – dociekania diachroniczne, a prezentacji wyników aktualnie prowadzanych badań – polemiczne prezentacje nowości wydawniczych oraz relacje z wydarzeń skupiających szeroko pojęte środowisko językoznawcze. Stanowi to odbicie zainteresowań naukowych Autorów, lecz także świadczy o zróżnicowaniu szkół badawczych, z których się wywodzą.
"Forum Lingwistyczne" 2017, nr 4
Nasza cena: 22,99 zł
"Gdybym znał dobrze język polski..."
Podręcznik rekomendowany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego w przygotowaniach do egzaminu certyfikatowego na poziomie B1. Praca jest kolejną, zmienioną i poprawioną, wersją podręcznika z lat dziewięćdziesiątych minionego stulecia, przeznaczonego głównie dla słuchaczy początkujących i średnio zaawansowanych.
"Gdybym znał dobrze język polski..."
Nasza cena: 29,99 zł
"Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa" 2018, T. 9, z. 1
Publikacja stanowi przejaw potrzeby ciągłej refleksji nad znaczeniem socjologii w zmieniającym się społeczeństwie oraz nad społeczną rolą socjologów. W prezentowanym tomie zestawione zostały cztery kategorie problemów ważnych dla sposobów rozumienia misji społecznej socjologów, rozpoznających sens swojego funkcjonowania na rynku pracy i nauki.
"Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa" 2018, T. 9, z. 1
Nasza cena: 26,99 zł
"Gramatyka języka polskiego większa" Antoniego Małeckiego na tle dziewiętnastowiecznych podręczników gramatycznych i ówczesnej polszczyzny
Celem monografii jest przedstawienie poglądów Antoniego Małeckiego na wybrane zagadnienia językowe, jakie autor ten zawarł w pierwszym (i najprawdopodobniej najlepszym) ze swoich podręczników – Gramatyce języka polskiego większej (Lwów, 1863). Zadaniem pracy, w szerszej perspektywie, jest pogłębienie, choćby w niewielkim stopniu, wiedzy na temat dziewiętnastowiecznych gramatyk i obecnych w nich koncepcji opisu języka.
"Gramatyka języka polskiego większa" Antoniego Małeckiego na tle dziewiętnastowiecznych podręczników gramatycznych i ówczesnej polszczyzny
Nasza cena: 39,99 zł
"Ja" Świetlickiego
Publikacja zapisuje związki pomiędzy utworami Marcina Świetlickiego skupione wokół trzech kręgów tematycznych: autentyczności, romantyczności, (nie)religijności. W pierwszym z nich zostały zamknięte poszczególne edycje Zimnych krajów.
"Ja" Świetlickiego
Nasza cena: 22,99 zł
"Jestem Żydem, chcę wejść" Hotel Polski w Warszawie, 1943
W maju 1943 roku rozchodzi się po Warszawie wiadomość, że w niepozornym budynku przy ul. Długiej 29 sprzedawane są dokumenty państw południowoamerykańskich, gwarantujące Żydom ukrywającym się wówczas po stronie aryjskiej bezpieczny wyjazd z Generalnego Gubernatorstwa do specjalnych obozów we Francji, gdzie mają czekać na wymianę na jeńców niemieckich internowanych przez aliantów.
"Jestem Żydem, chcę wejść" Hotel Polski w Warszawie, 1943
Nasza cena: 17,99 zł
"Język Artystyczny". T. 15: Język(i) kultury popularnej
Pomieszczone w niniejszym wydawnictwie teksty stanowią różne głosy w dyskusji nad miejscem i rolą kultury popularnej w dzisiejszym świecie. Sięgnięto do zróżnicowanych gatunkowo tekstów, sformułowano rozmaite tezy, a wszystko po to, by opisać jeden z fenomenów współczesności.
"Język Artystyczny". T. 15: Język(i) kultury popularnej
Nasza cena: 24,99 zł
"Korona polska" Kaspra Niesieckiego
Pierwsze monograficzne opracowanie jednego z najważniejszych staropolskich herbarzy i przypomnienie postaci jezuity księdza Kaspra Niesieckiego. W pracy scharakteryzowano bogaty warsztat naukowy Niesieckiego, historię druku „Korony polskiej”, oraz odniesiono się do treści heraldyczno-genealogicznych.
"Korona polska" Kaspra Niesieckiego
Producent: DiG
Nasza cena: 29,99 zł
"Literatura środka"
Publikowane w zbiorze teksty są wynikiem rozważań literaturoznawców, teatrologów, medioznawców, badaczy różnych kultur słowiańskich: rosyjskiej, polskiej, ukraińskiej, chorwackiej, czeskiej, białoruskiej. Kategoria „literatura środka” porządkuje wielość i różnorodność problematyki badawczej, daje obraz skomplikowanej materii zjawiska tzw.
"Literatura środka"
Nasza cena: 27,99 zł
"Miasto ma mieszkańców, wieś obywateli". Kajetana Koźmiana koncepcje wspólnoty politycznej (do 1830 roku)
Tematem książki jest myśl polityczna Kajetana Koźmiana w okresie, kiedy był czynnym politykiem, a więc do 1830 roku. Zagadnieniem dominującym w omawianych tekstach poety jest kształt przyszłej wspólnoty politycznej wyłaniającej się po katastrofie rozbiorów.
"Miasto ma mieszkańców, wieś obywateli". Kajetana Koźmiana koncepcje wspólnoty politycznej (do 1830 roku)
Nasza cena: 26,99 zł
"Nie" to za mało
Gorąca reakcja na najważniejsze wydarzenia polityczne, przede wszystkim na wybór Donalda Trumpa na prezydenta Stanów Zjednoczonych, oraz na gwałtownie rosnące w innych krajach prawicowy populizm i nacjonalizm. To książka o systemie, w którym ktoś taki jak Trump mógł zostać prezydentem.
"Nie" to za mało
Producent: MUZA
Nasza cena: 29,99 zł
"Nikt za nas tego nie zrobi". Praktyki językowe i kulturowe młodych aktywistów mniejszości językowych Europy
Książka przedstawia portret młodych ludzi angażujących się na rzecz mniejszości językowych Europy: Kaszubów (w Polsce), Górnołużyczan (w Niemczech), Bretończyków (we Francji) i Walijczyków. Odgrywają oni rolę przewodników po swoich kulturach, wskazują na problemy, trudności i wyzwania, z jakimi się spotykają w codziennym życiu i działaniu.
"Nikt za nas tego nie zrobi". Praktyki językowe i kulturowe młodych aktywistów mniejszości językowych Europy
Nasza cena: 27,99 zł
"Od potworów do znaków pustych". Ludowe demony w polskiej literaturze dla dzieci
Książka poświęcona jest postaciom demonicznym w twórczości pisarzy polskich XIX-XXI wieku. Jej bohaterami są najpopularniejsze i najbardziej charakterystyczne postaci z literatury dziecięcej, takie jak Baba Jaga, smok i krasnal, chociaż nie brak informacji o strzydze, topielcu czy dziwożonie.
"Od potworów do znaków pustych". Ludowe demony w polskiej literaturze dla dzieci
Nasza cena: 26,99 zł
"Opus postumum" Immanuela Kanta
Pomimo że "Opus postumum" stanowi bez wątpienia próbę przebudowy wcześniejszej, zwłaszcza przedkrytycznej koncepcji filozoficznej, po części pod wpływem rozwoju nauk, to jednak nie jest „tylko” kompendium wiedzy o późnej Kantowskiej filozofii przyrody. Nie jest więc po prostu łatwym w użyciu zbiorem odpowiedzi na pytania, na które filozof nie zdołał odpowiedzieć w pismach wcześniejszych.
"Opus postumum" Immanuela Kanta
Nasza cena: 32,99 zł
"Państwo" we wczesnej filozofii konfucjańskiej
Książka jest próbą przybliżenia polskiemu czytelnikowi najważniejszych koncepcji dotyczących istoty i roli państwa, jakie stworzył dominujący w Chinach, a także w innych krajach Dalekiego Wschodu, nurt myśli filozoficznej - konfucjanizm. Idee, jakie uformowały się w nim w epoce dynastii Zhou, legły u podstaw całej chińskiej kultury politycznej i do dziś obecne są w świadomości społecznej oraz w działaniach elit rządzących.
"Państwo" we wczesnej filozofii konfucjańskiej
Nasza cena: 8,99 zł
"Pedagodzy socjalizmu" czy "wrogowie klasowi"? Pisarze z NRD wobec powstania czerwcowego 1953 oraz budowy i upadku muru berlińskiego 1961-1989
Po wykonaniu wstępnych badań stwierdzono już, że historia politycznego zaangażowania pisarzy NRD jest raczej ich historią poparcia dla władzy, najczęściej w opozycji do woli ogółu społeczeństwa. Teza ta jednak jest zbyt uproszczona.
"Pedagodzy socjalizmu" czy "wrogowie klasowi"? Pisarze z NRD wobec powstania czerwcowego 1953 oraz budowy i upadku muru berlińskiego 1961-1989
Producent: ATUT
Nasza cena: 27,99 zł
"Père"-versions of the Truth: The Novels of J. M. Coetzee. Wyd. 2 rozszerzone
Książka stawia sobie za zadanie ujęcie twórczości powieściowej J.M.
"Père"-versions of the Truth: The Novels of J. M. Coetzee. Wyd. 2 rozszerzone
Nasza cena: 43,99 zł
"Peter von Danzig". Dzieje wielkiej karaweli 1462-1475
Książka dotyczy jednego ze słynniejszych „gdańskich” statków – wielkiej karaweli „Peter von Danzig”. Kiedy latem 1462 r.
"Peter von Danzig". Dzieje wielkiej karaweli 1462-1475
Nasza cena: 37,99 zł
"Polski atlas etnograficzny". Historia, osiągnięcia, perspektywy badawcze
Książka stanowi pokłosie kilkuletnich badań prowadzonych w ramach projektu badawczego pt. Polski Atlas Etnograficzny – opracowanie naukowe, elektroniczny katalog danych, publikacja zasobów w sieci Internet, etap I, realizowanego na cieszyńskim Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego.
"Polski atlas etnograficzny". Historia, osiągnięcia, perspektywy badawcze
Nasza cena: 64,99 zł
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium