Opinie o Nas
Opcje przeglądania
"Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa" 2018, T. 9, z. 1
Publikacja stanowi przejaw potrzeby ciągłej refleksji nad znaczeniem socjologii w zmieniającym się społeczeństwie oraz nad społeczną rolą socjologów. W prezentowanym tomie zestawione zostały cztery kategorie problemów ważnych dla sposobów rozumienia misji społecznej socjologów, rozpoznających sens swojego funkcjonowania na rynku pracy i nauki.
"Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa" 2018, T. 9, z. 1
Nasza cena: 26,99 zł
"Nie" to za mało
Gorąca reakcja na najważniejsze wydarzenia polityczne, przede wszystkim na wybór Donalda Trumpa na prezydenta Stanów Zjednoczonych, oraz na gwałtownie rosnące w innych krajach prawicowy populizm i nacjonalizm. To książka o systemie, w którym ktoś taki jak Trump mógł zostać prezydentem.
"Nie" to za mało
Producent: MUZA
Nasza cena: 29,99 zł
„Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa”. T. 1
Tematem wiodącym pierwszego tomu wznowionej edycji „Górnośląskich Studiów Socjologicznych” jest ukazanie tradycji i stanu badań społecznych na Górnym Śląsku w zakresie wybranych dziedzin, w których dorobek badawczy jest znaczący i udokumentowany. Zbiór został podzielony na pięć działów: Śląsk – problemy społeczno-kulturowe; Kultura i przestrzenie historyczne; Ludzie i kapitał społeczno-kulturowy; Kobieta i rodzina; Grupy zawodowe i system edukacji.
„Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa”. T. 1
Nasza cena: 44,99 zł
„Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa”. T. 2
Drugi tom czasopisma poświęcono problemowi społecznych konsekwencji rozwoju, a obecnie upadku przemysłu na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim. Część artykułów oparta jest na badaniach procesów przemian gospodarczych, społecznych i kulturowych starych regionów Europy.
„Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa”. T. 2
Nasza cena: 29,99 zł
„Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa”. T. 3
Trzeci tom rocznika nawiązuje tematyką do „Górnośląskich Studiów Socjologicznych”, wydawanych niegdyś przez nieistniejący już Śląski Instytut Naukowy, w tym bowiem numerze podjęto problem różnych konfliktów społecznych (etnicznych, związanych z ekologią i gospodarką). Artykuły zostały zgrupowane w trzech częściach tematycznych.
„Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa”. T. 3
Nasza cena: 20,99 zł
„Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa”. T. 4
Tematyka czwartego tomu "Górnośląskich Studiów Socjologicznych. Seria Nowa" nawiązuje do zagadnień poruszanych w "Górnośląskich Studiach Socjologicznych", wydawanych niegdyś przez nieistniejący już Śląski Instytut Naukowy.
„Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa”. T. 4
Nasza cena: 62,99 zł
„Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa”. T. 5
Rocznik „Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa” nawiązuje do wydawanych przez Śląski Instytut Naukowy „Górnośląskich Studiów Socjologicznych”.
„Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa”. T. 5
Nasza cena: 22,99 zł
„Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa”. T. 6
Tom 6. „Górnośląskich Studiów Socjologicznych.
„Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa”. T. 6
Nasza cena: 37,99 zł
„Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa”. T. 7
Rocznik „Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa” nawiązuje do wydawanych przez Śląski Instytut Nauk „Górnośląskich Studiów Socjologicznych”.
„Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa”. T. 7
Nasza cena: 22,99 zł
„Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa”. T. 8
„Przedstawiamy tom 8. „Górnośląskich Studiów Socjologicznych.
„Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa”. T. 8
Nasza cena: 22,99 zł
„Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych”. T. 23, nr 2/2016
Kolejny numer czasopisma Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych (2/2016, tom XXIII) zawiera zbiór tekstów ukazujących metodologiczne i metodyczne zagadnienia interdyscyplinarnych badań nad niepełnosprawnością (osób z niepełnosprawnością oraz uwarunkowaniami ich funkcjonowania). Niepełnosprawność jako kategoria badawcza przyjmuje postać sproblematyzowaną dopiero w zestawieniu z podmiotem nią obarczonym i otaczającymi go warunkami.
„Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych”. T. 23, nr 2/2016
Nasza cena: 22,99 zł
(Nie)moc pomocy. O niektórych formach współczesnej dobroczynności
Praca należy do tego rodzaju przedsięwzięć badawczych, które w wy-raźny sposób łączą refleksję teoretyczną z analizami empirycznymi. (…) Tak więc wypada pozytywnie ocenić zamierzenie Autorki.
(Nie)moc pomocy. O niektórych formach współczesnej dobroczynności
Producent: SCHOLAR
Nasza cena: 19,99 zł
(U)sługi domowe. Przemiany relacji społecznych w płatnej pracy domowej
Książka „(U)sługi domowe” to propozycja spojrzenia na przemiany relacji społecznych we współczesnej Polsce przez pryzmat płatnej pracy domowej. Podsumowuje ponad dziesięcioletni okres badań nad płatną pracą domową w powojennej Polsce, podejmowaną współcześnie przez Polaków za granicą oraz nad historycznymi formami służby domowej.
(U)sługi domowe. Przemiany relacji społecznych w płatnej pracy domowej
Nasza cena: 24,99 zł
20 lat rzeczywistości poradzieckiej
Książka jest interesującym i bogatym empirycznie i teoretycznie opracowaniem dotyczącym zmian społecznych zachodzących w społeczeństwach proradzieckich, a zwłaszcza w społeczeństwie rosyjskich i narodach syberyjskich. Zawarte w niej artykuły podejmują ważne kwestie poszukiwania swojej tożsamości i miejsca w ogromnej "przestrzeni" powstałej po rozpadzie ZSRR.
20 lat rzeczywistości poradzieckiej
Nasza cena: 9,99 zł
Aborcja w dyskursie publicznym Monografia zjawiska
Publikacja dotyczy społecznego postrzegania aborcji w dyskursie publicznym i wpisuje się w krytyczną refleksję na ten temat. Autorka przedstawia różne krzyżujące się pola dyskursu publicznego, dotyczącego aborcji, w szczególności zaś pola dyskursu ideologicznego oraz dyskursu elit symbolicznych (kościelny, naukowy i nienaukowy, artystyczny).
Aborcja w dyskursie publicznym Monografia zjawiska
Nasza cena: 14,99 zł
Agencja towarzyska
W książce zrekonstruowany został mechanizm budowania tożsamości przez kobiety zatrudnione w agencjach towarzyskich. Autorka opowiedziała się za teorią ugruntowaną i wywiadem pogłębionym.
Agencja towarzyska
Producent: NOMOS
Nasza cena: 17,99 zł
Agora czy Hyde Park
Zapraszając badaczy życia społecznego do udziału w prezentowanej publikacji zaproponowałyśmy debatę nad rolą, jaką odgrywa Internet w aktywności grup mniejszościowych – czy jest platformą do artykulacji ich interesów oraz mobilizacji grupy, czy też miejscem, gdzie bez ingerencji cenzury można prezentować różnorodne treści (jakie?), które niekonieczne znalazłyby miejsce w mediach tradycyjnych? […] Dla niektórych grup mniejszościowych Internet jest jedyną płaszczyzną, w której – z powodu ograniczeń narzucanych przez sytuację polityczną i ekonomiczną – mogą istnieć w sferze publicznej. Takie funkcje, jak ułatwienie komunikacji wewnątrzgrupowej i tym samym integrowanie grupy, prezentacja tradycji i kultury, a tym samym transmisja treści kulturowych, tak już istniejących jak i tworzonych na bieżąco, podtrzymywanie i wzmacnianie tożsamości (a niekiedy wręcz jej kreowanie), artykulacja interesów i mobilizacja polityczna, wydają się najważniejszymi korzyściami płynącymi z faktu zaistnienia w Sieci… (Z Wprowadzenia, s.
Agora czy Hyde Park
Producent: NOMOS
Nasza cena: 24,99 zł
Akademia umiejętności interpersonalnych
Książka Katarzyny Bocheńskiej zasługuje na uwagę, gdyż umiejętnie łączy walory popularnonaukowe z poradnikowymi. Znajdziemy tu zatem treści odwołujące się do uznanych wyników badań naukowych z obszaru szeroko rozumianej komunikacji interpersonalnej, dotyczące jej praktycznego znaczenia, jak również doskonalenia umiejętności w jej zakresie.
Akademia umiejętności interpersonalnych
Producent: IMPULS
Nasza cena: 29,99 zł
Aktorzy życia politycznego w świecie opinii dziennikarzy Jacy są a jacy powinni być
Przedmiotem podjętych przez Autorkę badań była problematyka dotycząca nadawcy w procesie komunikowania masowego czyli dziennikarza-publicysty, a przede wszystkim jego opinii, wyobrażeń na temat funkcjonowania w roli polityka zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Podstawę pracy stanowią badania empiryczne przeprowadzone w ramach rozprawy doktorskiej przygotowanej pod kierunkiem Kazimiery Wódz.
Aktorzy życia politycznego w świecie opinii dziennikarzy Jacy są a jacy powinni być
Producent: IMPULS
Nasza cena: 22,99 zł
Almanach antropologiczny. Communicare. Tom 5. Szkoła/Pismo
Tom Szkoła/Pismo jest pierwszą w Polsce autorską propozycją podjęcia problematyki antropologii szkoły oraz szkolnej piśmienności. Są w nim prezentowane przekłady klasycznych bądź najnowszych tekstów oraz wyniki różnorodnych badań terenowych (prowadzonych m.
Almanach antropologiczny. Communicare. Tom 5. Szkoła/Pismo
Nasza cena: 36,99 zł
Alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego w ponowoczesnym świecie
Praca stanowi pionierskie na gruncie polskim studium współcześnie występujących alternatywnych form życia małżeńsko-rodzinnego, w szczególności zaś słabo w naszym kraju zbadanej kohabitacji. Ów pionierski charakter tego studium wynika z wieloaspektowego ujęcia tematu i ukazania go nie tylko w perspektywie teoretycznej, lecz także - co zasługuje na specjalne podkreślenie - dokonania jego analizy w oparciu o dane empiryczne, pochodzące zarówno z dotychczas nie opracowanych pod kątem wyników ostatniego mikrospiu ludności z 1995 roku oraz z badań własnych Autorki nad postawami młodzieży studenckiej wobec kohabitacji.
Alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego w ponowoczesnym świecie
Producent: NOMOS
Nasza cena: 16,99 zł
Analiza danych zastanych. Przewodnik dla studentów
Jest to pierwsza na polskim rynku wydawniczym książka poświęcona wyłącznie metodom oraz technikom badawczym służącym analizie danych zastanych. Z roku na rok analizy tego rodzaju zyskują na znaczeniu w związku z tym, że oferują możliwość przeprowadzania szybkich, niezbyt drogich, a przy tym rzetelnych badań.
Analiza danych zastanych. Przewodnik dla studentów
Producent: SCHOLAR
Nasza cena: 24,99 zł
Analiza dyskursu publicznego
Celem publikacji jest przedstawienie wybranych metod i perspektyw badawczych, stosowanych we współczesnej analizie dyskursu, która od początku była i pozostaje obszarem spotkania wielu dyscyplin: językoznawstwa, socjologii, historii, kulturoznawstwa, politologii, a także pedagogiki i filozofii. To spotkanie powoduje, że analiza dyskursu jawi się jako dziedzina w oczywisty sposób inter- i multidyscyplinarna.
Analiza dyskursu publicznego
Producent: SEDNO
Nasza cena: 33,99 zł
Analiza dyskursu w badaniach szkolnictwa wyższego
Książka przybliża polskim czytelnikom wybrane podejście w badaniach szkolnictwa wyższego, bazujące na teoretyczno-metodologicznych założeniach analizy dyskursu.Przeznaczona jest dla szerokiego grona badaczy.
Analiza dyskursu w badaniach szkolnictwa wyższego
Producent: SEDNO
Nasza cena: 26,99 zł
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium