Opinie o Nas
A special element in its surroundings
This monograph came about based on papers presented by participants in the first KRAJart 2011 artistic-scientific conference entitled "Specific element in the environment" and a broad discussion conducted during meetings held on 13-16 September, 2011, which were organized by the Architecture Department of the School of Ecology and Management. Architects, interior architects, urbanists and landscape architects, as well as ecologists, gardeners and other specialists in the field of conservation and landscaping, representing agriculture and forestry, took part in the discussions.
A special element in its surroundings
Nasza cena: 7,99 zł
Aktualne problemy budownictwa. Architektura, projektowanie, technologia
Publikacja jest zbiorem prac naukowych pracowników katedry budownictwa PWSZ w koninie. Poszczególne artykuły dotyczą wybranych zagadnień z tej dziedziny, m.
Aktualne problemy budownictwa. Architektura, projektowanie, technologia
Nasza cena: 18,99 zł
Analiza uwarunkowań środowiskowych w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym gminy Cegłów
Tom II serii Monografii Naukowych Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej „Gospodarka Przestrzenna”. W ostatnich latach obserwujemy dynamiczne zmiany w zagospodarowaniu przestrzeni obszarów wiejskich.
Analiza uwarunkowań środowiskowych w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym gminy Cegłów
Nasza cena: 22,99 zł
Architektura mieszkaniowa lat siedemdziesiątych w Rzeszowie na przykładzie wybranych osiedli
Architektura lat siedemdziesiątych XX wieku budzi wiele interesujących dyskusji. Ten stosunkowo nowy kierunek badań coraz częściej postrzegany jest w różnych aspektach.
Architektura mieszkaniowa lat siedemdziesiątych w Rzeszowie na przykładzie wybranych osiedli
Nasza cena: 21,99 zł
Architektura Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu powołano 24 VIII 1945 r., wieńcząc ponad 500-letnie starania o wszechnicę na Pomorzu.
Architektura Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Nasza cena: 30,99 zł
Architektura Urbanistyka Nauka
Niniejsze opracowanie jest wspólnym dziełem autorów, będących członkami Komitetu Architektury i Urbanistyki PAN. Jest swoistym podręcznikiem pisania tekstów naukowych.
Architektura Urbanistyka Nauka
Nasza cena: 43,99 zł
Budowanie na obcej ziemi
Obecność obcych architektów i budowniczych na ziemiach polskich ma tak długą historię, jak sama architektura w Polsce, natomiast wyjazdy z ojczystej ziemi w poszukiwaniu pracy czy szansa na zrealizowanie za granicą projektu stały się udziałem polskich architektów dopiero po połowie XIX w. Budowanie na obcej ziemi to przede wszystkim szansa na zderzenie dwóch różnych – architekta i zleceniodawcy – doświadczeń architektonicznych, nawyków i upodobań, a przynajmniej na konfrontację wizji architekta (często skorygowanej już przez zleceniodawcę) z zastanym krajobrazem architektonicznym tworzonym w innej tradycji.
Budowanie na obcej ziemi
Producent: UNIVERSITAS
Nasza cena: 12,99 zł
Budownictwo a środowisko wybrane zagadnienia
Na przełomie XVIII i XIX wieku rozpoczęła się rewolucja przemysłowa, która oprócz zmian społecznych, politycznych oraz oczywiście ekonomicznych, przyczyniła się do, początkowo niekontrolowanej, ingerencji w środowisko naturalne na niespotykaną dotąd skalę. W odpowiedzi na dynamiczny proces industrializacji oraz wzrastające zanieczyszczenie powietrza i wody w drugiej połowie XIX wieku powstała idea ochrony środowiska.
Budownictwo a środowisko wybrane zagadnienia
Nasza cena: 8,99 zł
Dobór przewodów i kabli elektrycznych niskiego napięcia
Od autorów Przewody elektryczne stanowią podstawowy element każdej instalacji elektrycznej stanowiącej wyposażenie budynku. Od poprawnego doboru przewodów zależy również bezpieczeństwo osób użytkujących instalację oraz bezpieczeństwo pożarowe budynku.
Dobór przewodów i kabli elektrycznych niskiego napięcia
Producent: MEDIUM
Nasza cena: 18,99 zł
Dom Partii
Autor przedstawia szczegółowo genezę oraz etapy realizacji niezwykłej inwestycji, jaką z architektoniczno-urbanistycznego, a także organizacyjnego punktu widzenia była budowa warszawskiego Domu Partii. Inwestycji szczególnej, gdyż właśnie w jej przebiegu w sposób jaskrawy ogniskowała się specyficzna sytuacja Warszawy w pierwszej powojennej dekadzie.
Dom Partii
Producent: NERITON
Nasza cena: 18,99 zł
Dzieje obiektów sportowych w Europie. Historia architektury sportowej od czasów starożytnych do współczesności
W każdej z rozwiniętych cywilizacji europejskiej, krzewienie kultury fizycznej łączyło się z budową obiektów i urządzeń sportowych. Ponieważ dla najdawniejszych z tych społeczności sprawność fizyczna i współzawodnictwo sportowe były równie istotne jak religia i nauka, budowle sportowe, oświaty i religijne były ze sobą formalnie i funkcjonalnie przeplatane (w kulturze helleńskiej na przykład Olimpia i Delfy – malowniczo wkomponowane w otaczający krajobraz).
Dzieje obiektów sportowych w Europie. Historia architektury sportowej od czasów starożytnych do współczesności
Producent: AWF Warszawa
Nasza cena: 22,99 zł
Estetyczne aspekty japońskiej przestrzeni miejskiej
NAGRODA im. STEFANA MORAWSKIEGO Niniejsza książka poświęcona jest japońskiej przestrzeni miejskiej, która już na pierwszy rzut oka znacząco różni się od tego, co spotykamy w Europie, w Paryżu, Berlinie czy Pradze.
Estetyczne aspekty japońskiej przestrzeni miejskiej
Producent: UNIVERSITAS
Nasza cena: 10,99 zł
Fasady fotowoltaiczne technologia PV w architekturze
Temat badawczy niniejszego projektu łączy się z problematyką kształtowania fasad słonecznych. Mianem tym można określić ścianę zewnętrzną budynku przystosowaną do optymalnego wykorzystywania energii słonecznej na jego potrzeby użytkowe.
Fasady fotowoltaiczne technologia PV w architekturze
Nasza cena: 10,99 zł
Gdańsk Kazimierza Macura
Niniejsza publikacja oprócz życiorysu, kalendarium, wykazu oraz omówienia niektórych projektów ojca, zawiera jego wspomnienia o miasteczku Łuczaj, gdzie się urodził i spędził swoje dzieciństwo, o pracach konserwatorskich prowadzonych na zamku w Trokach, o największym swoim dziele – rekonstrukcji hełmu na wieży Ratusza Głównego Miasta w Gdańsku, także o tym jak bardzo przeżywał pominięcie jego osoby w Akcie Erekcyjnym odbudowy pieca w Dworze Artusa. Zamieściłem również kilka fragmentów korespondencji ojca, z której możemy dowiedzieć się o tym, że był aktywny zawodowo do ostatnich lat swojego życia.
Gdańsk Kazimierza Macura
Nasza cena: 29,99 zł
Konstruowanie umysłowej reprezentacji świata
Pedagogika specjalna w swoich poszukiwaniach ma szacunek dla dorobku poprzedników. Poczucie ciągłości ważnych zadań przejawia się w uznawaniu roli tradycji w teraźniejszości i docenianiu znaczenia przeszłości dla przyszłości.
Konstruowanie umysłowej reprezentacji świata
Producent: IMPULS
Nasza cena: 29,99 zł
Kościoły Krakowa
Niniejsza praca jest próbą naukowego opisu kościołów rzymskokatolickich Krakowa zbudowanych w latach 1945–19891. Jej ramy czasowe wyznaczają wydarzenia historyczne od zakończenia II wojny światowej aż po powstanie III Rzeczypospolitej.
Kościoły Krakowa
Producent: AWF Kraków
Nasza cena: 52,99 zł
Krajobraz w planowaniu przestrzennym
W monografii przedstawiono problematykę dotyczącą związku planowania przestrzennego ze środowiskiem naturalnym, w tym elementami przyrodniczymi objętymi planami zagospodarowania przestrzennego. Omówiono m.
Krajobraz w planowaniu przestrzennym
Nasza cena: 24,99 zł
Kraków. Wyzwania rozwojowe polityki przestrzennej
Tom I serii Monografii Naukowych Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej „Gospodarka Przestrzenna” Monografia jest poświęcona polityce przestrzennej miasta, przedstawionej na tle doświadczeń autorów przy opracowaniu projektu „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa”. W pracy wyjaśniono umocowanie Studium w systemie planowania przestrzennego w Polsce oraz dylematy towarzyszące realizacji polityki przestrzennej.
Kraków. Wyzwania rozwojowe polityki przestrzennej
Nasza cena: 35,99 zł
Łódzkie wille fabrykanckie
WSTĘP (fragment) Rezydencje przemysłowców tworzą ważny element zabytkowej spuścizny Łodzi z okresu przemysłowego rozwoju w XIX i pierwszych dziesięcioleciach XX wieku. Były świadectwem bogactwa i pozycji społecznej ich właścicieli, widomym znakiem ekonomicznego sukcesu i awansu ludzi, którzy swoją karierę zaczynali często od kilku warsztatów tkackich, by w ciągu dziesiątek lat wytężonej pracy dorobić się znacznych majątków.
Łódzkie wille fabrykanckie
Nasza cena: 80,99 zł
Mała przestrzeń, duży komfort
Fundamentem rzeczy większych jest to, co małe i niepozorne. Skupianie się na konkrecie bywa ucieczką od spraw ogólnych, ale i zaangażowanie w sprawy ogólne bywa równie często ucieczką od konkretu.
Mała przestrzeń, duży komfort
Nasza cena: 14,99 zł
Materiały budowlane Tom 1
Pierwszy rozdział zawiera podstawowe informacje uzasadniające tytuł podręcznika, oraz o polskich i europejskich przepisach dotyczących materiałów budowlanych. Drugi rozdział poświęcony jest nazwom i definicjom podstawowych właściwości technicznych tych materiałów.
Materiały budowlane Tom 1
Nasza cena: 15,99 zł
Materiały budowlane Tom II
Pierwszy rozdział zawiera podstawowe informacje uzasadniające tytuł podręcznika, oraz o polskich i europejskich przepisach dotyczących materiałów budowlanych. Drugi rozdział poświęcony jest nazwom i definicjom podstawowych właściwości technicznych tych materiałów.
Materiały budowlane Tom II
Nasza cena: 10,99 zł
Materiały do izolacji cieplnej w budownictwie
Niniejszy podręcznik adresuję do studentów Wydziału Architektury z kierunku Budownictwo, specjalność: Energooszczędne technologie w budownictwie w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie. Podręcznik ten będzie również przydatny dla architektów oraz inżynierów budownictwa, projektujących i realizujących budownictwo kubaturowe.
Materiały do izolacji cieplnej w budownictwie
Nasza cena: 12,99 zł
Metody i narzędzia modelowania nadwodnych przestrzeni publicznych na przykładzie Bulwarów Nadwarciańskich w Koninie
Wśród wielu czynników miastotwórczych i kulturotwórczych, które mają wpływ na kształtowanie przestrzeni i interakcji miejskich oraz aktywizację gospodarczą miast i regionów warto wymienić lokację nad brzegami rzek, jezior i mórz. Tak położone siedliska mają walory ekologiczne, estetyczne i kompozycyjne, które wynikają z sąsiedztwa z terenami wodnymi.
Metody i narzędzia modelowania nadwodnych przestrzeni publicznych na przykładzie Bulwarów Nadwarciańskich w Koninie
Nasza cena: 49,99 zł
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium