Opinie o Nas
10 KSIĄŻEK KTÓRE KAŻDY KONSERWATYSTA POWINIEN PRZECZYTAĆ ORAZ CZTERY NIE DO POMINIĘCIA I JEDNA UZURPATORSKA
10 książek, które każdy konserwatysta powinien przeczytać oraz cztery nie do pominięcia i jedna uzurpatorska. Arystoteles – Polityka, G.
10 KSIĄŻEK KTÓRE KAŻDY KONSERWATYSTA POWINIEN PRZECZYTAĆ ORAZ CZTERY NIE DO POMINIĘCIA I JEDNA UZURPATORSKA
Producent: FRONDA
Nasza cena: 29,99 zł
  • nowość
500 ZDAŃ POLSKICH
Od "Daj, ać ja pobruszę..
500 ZDAŃ POLSKICH
Producent: AGORA
Nasza cena: 38,99 zł
ALBUM ALBRECHTA
„Album Albrechta” to silva rerum. Chór tekstów tu pomieszczonych głosi pochwałę aktywności, pracowitości, intelektualnej przenikliwości, literackiego smaku i przymiotów charakteru Albrechta Lemppa (1953-1912), człowieka-orkiestry: menadżera kultury, aktywnego uczestnika dialogu polsko-niemieckiego, tłumacza i propagatora literatury polskiej.
ALBUM ALBRECHTA
Nasza cena: 23,99 zł
ALFABETYCZNOŚĆ TEKSTY O LITERATURZE I ŻYCIU
Henryk Bereza (1926-2012) był jednym z najważniejszych krytyków literackich w Polsce w XX wieku. Towarzyszył – też dosłownie, będąc blisko wielu twórców – pisarzom od lat 50.
ALFABETYCZNOŚĆ TEKSTY O LITERATURZE I ŻYCIU
Producent: PIW
Nasza cena: 40,99 zł
BEAT GENERATIO SACRUM I PROFANUM
Autor zakłada, że w twórczości bitników osią centralną jest sfera święta. Pisarze ci czerpali inspiracje z róznorodnych źródeł: judaizmu, katolicyzmu, hinduizmu, buddyzmu czy nawet scjentologii i wierzeń indiańskich; nierzadko łącząc ze sobą te różnorodne wpływy.
BEAT GENERATIO SACRUM I PROFANUM
Producent: Officyna
Nasza cena: 22,99 zł
BRUNO SCHULZ I KRYTYCY
Święte szukanie i rekord wcielonej poezji czy traktaty pięknoducha i literatura maligny? Arcydzieło zbudowane z odpadków czy przereklamowana książka? Wirtuoz słowa i mitolog czy ferdydurkista i choromaniak? Pierwsi czytelnicy prozy Brunona Schulza nie byli gotowi na przyjęcie objawienia. Jego opowiadania wydawały się niezrozumiałe, chore, dziwaczne, napisane zdeformowaną polszczyzną, a na dodatek pozbawione jakichkolwiek użytecznych treści.
BRUNO SCHULZ I KRYTYCY
Nasza cena: 36,99 zł
CONRADIANA
W książce po raz pierwszy przedrukowano cały zachowany dorobek conradowski wybitnego krytyka i myśliciela Rafała Marcelego Blütha (1891-1939), dotychczas w dużej części rozproszony w prasie międzywojennej. Blüth pytał o psychologiczne powody młodzieńczej decyzji opuszczenia kraju przez przyszłego pisarza, tropił związki jego biografii z twórczością, analizował pesymistyczny, choć wolny od rozpaczy światopogląd Conrada.
CONRADIANA
Nasza cena: 26,99 zł
CZY BĘDZIESZ WIEDZIAŁ CO PRZEŻYŁEŚ
Legendarna książka Marii Janion, zawierająca m.in.
CZY BĘDZIESZ WIEDZIAŁ CO PRZEŻYŁEŚ
Producent: Sic
Nasza cena: 22,99 zł
DYSKURSYWIZOWANIE BIAŁOSZEWSKIEGO
Książka podejmuje temat dobrze znany literaturoznawstwu – temat recepcji twórczości danego pisarza – ale w nowym ujęciu metodologicznym. Przenosi akcent z recepcji na dyskursywizowanie, a tym samym wykracza poza ramy literaturoznawstwa w stronę kulturoznawstwa oraz filozofii nauki.
DYSKURSYWIZOWANIE BIAŁOSZEWSKIEGO
Nasza cena: 35,99 zł
DZIECKO W LITERATURZE
Autor prezentuje ideę książki, w której będzie się on zajmowała nie literaturą dziecięcą, nie literaturą dla dzieci, ale dzieckiem w literaturze. Jego rozważania mają prowadzić do odpowiedzi na pytanie, jaką funkcję pełni dziecko w życiu duchowym dorosłych, dlaczego oni tak chętnie projektują na nie własne życie psychiczne, własne oczekiwania, lęki, niepokoje czy idee.
DZIECKO W LITERATURZE
Producent: SFINKS
Nasza cena: 32,99 zł
DZIEJE GRZECHU DYSKURS PORNOGRAFICZNY W POLSKIEJ PROZIE XX WIEKU NA WYBRANYCH PRZYKŁADACH
Procesy przeciw pornografii literackiej, a później również filmowej i artystycznej, które rozpoczęły się od słynnej sprawy Pani Bovary i trwały przez prawie cały wiek XX, dotykają problemu prawnych, formalnych i gatunkowych wyznaczników pornografii. Czy dzieła pornograficzne mają jakąś wspólną cechę? Pomimo rozlicznych problemów definicyjnych można wyodrębnić jedną – pornografia nie jest i nie była nigdy formą seksualności spotykaną w naturze.
DZIEJE GRZECHU DYSKURS PORNOGRAFICZNY W POLSKIEJ PROZIE XX WIEKU NA WYBRANYCH PRZYKŁADACH
Nasza cena: 28,99 zł
I CIEŃ I ŚWIATŁO O TWÓRCZOŚCI ADAMA ZAGAJEWSKIEGO
Dwujęzyczna antologia tekstów poświęconych twórczości Adama Zagajewskiego, jednego z najważniejszych polskich twórców, wydana z okazji siedemdziesiątych urodzin Poety. Ta wyjątkowa książka, zredagowana przez prof.
I CIEŃ I ŚWIATŁO O TWÓRCZOŚCI ADAMA ZAGAJEWSKIEGO
Producent: A5
Nasza cena: 22,99 zł
JEST PEWIEN UKOS ŚWIATŁA
Podobno tłumacz musi się zakochać w umyśle poety, aby poświęcić ogrom czasu jego emocjom i myślom. I przełożyć je na własny język możliwie najżarliwiej.
JEST PEWIEN UKOS ŚWIATŁA
Producent: Officyna
Nasza cena: 25,99 zł
  • nowość
JĘZYK NARZĘDZIE KULTURY
Jak powstał język? Jak to się dzieje, że przyswaja go każdy człowiek? Skąd wzięło się tyle podobieństw między językami, skoro każdy z nich powstał na potrzeby innej kultury? Od lat panuje przekonanie, że język jest zakodowany w naszych genach i że istnieje w każdym z nas jako wrodzony i instynktowny byt. Daniel Everett otwarcie kontestuje ten pogląd, dowodząc, że język to narzędzie wynalezione przez człowieka, które można stworzyć na nowo lub dać mu popaść w zapomnienie, tak jak dzieje się to z każdym innym narzędziem.
JĘZYK NARZĘDZIE KULTURY
Nasza cena: 44,99 zł
KRYTYKA I KLINIKA
Ten zbiór tekstów, z których jedne nie zostały wydane, a inne już się ukazały, został zorganizowany wokół pewnych problemów. Problemu pisania: pisarz, jak mówi Proust, wynajduje w języku nowy język, swego rodzaju język obcy.
KRYTYKA I KLINIKA
Producent: Officyna
Nasza cena: 22,99 zł
MISTRZ RYSZARD PRZYBYLSKI 1928-2016 IN MEMORIAM
Czternaście tekstów składających się na niniejszą książkę prezentuje w sposób niezwykle zajmujący i wieloaspektowy dzieło Przybylskiego, niektórzy autorzy koncentrują się na jednej pozycji (czasem jej fragmencie), inni dążą do szerszych diagnoz i rozpoznań, posługując się kryterium genologicznym bądź problemowym, lub prezentują nieznane dotąd wymiary i konteksty tej twórczości (np. korespondencję z Tadeuszem Różewiczem, okoliczności ostatniego okresu życia Przybylskiego).
MISTRZ RYSZARD PRZYBYLSKI 1928-2016 IN MEMORIAM
Producent: Sic
Nasza cena: 29,99 zł
MISTRZOWIE LITERATURY CZY DZIENNIKARSTWA?
Wbrew oczywistemu, szkolnemu podziałowi na fikcję i nie-fikcję, obszary dziennikarstwa i literatury przenikają się na różne sposoby. To, co zdaje się wykazywać cechy wspólne obu obszarom, bywa określane jako gatunki pograniczne.
MISTRZOWIE LITERATURY CZY DZIENNIKARSTWA?
Producent: POLTEXT
Nasza cena: 27,99 zł
MYŚLENIE W ŻYWIOLE PIĘKNA WYD. 2013
Wierność i okrucieństwo, melancholia i nadzieja, różne koncepcje cielesności, spór między pięknem, dobrem i prawdą – oto niektóre tematy zebranych w niniejszym tomie szkiców, recenzji i wystąpień. Ksiądz Józef Tischner ukazuje się w nich jako wrażliwy widz i czytelnik (m.
MYŚLENIE W ŻYWIOLE PIĘKNA WYD. 2013
Producent: Znak
Nasza cena: 28,99 zł
  • nowość
O OBOWIĄZKU SZUKANIA WYBORY ŚWIATOPOGLĄDOWE POLSKICH PISARZY Z XX STULECIA
Na tle publikowanych i znanych mi niepublikowanych rozpraw polonistycznego literaturoznawstwa ostatnich lat tekst Małgorzaty Krakowiak wyróżnia się klarownością i wiernością szczytowym osiągnięciom eseistyki polskiej światowego formatu (J. Czapski).
O OBOWIĄZKU SZUKANIA WYBORY ŚWIATOPOGLĄDOWE POLSKICH PISARZY Z XX STULECIA
Producent: LTW
Nasza cena: 27,99 zł
ONE WYWIADY TERESY TORAŃSKIEJ W UJĘCIU GENOLOGICZNYM
O czym i jak pisała Teresa Torańska? Jakich używała strategii konwersacyjnych? Na czym polegała jej mistrzowska metoda? Na te i inne pytania odpowiada książka Kai Rostkowskiej-Biszczanik, poświęcona analizie gatunkowej wywiadów Torańskiej. Autorka kładzie szczególny nacisk na techniki i strategie interakcyjne stosowane przez mistrzynię rozmowy, począwszy od płaszczyzny kompozycyjnej, poprzez aspekty komunikologiczne, konwersacyjne i retoryczne, skończywszy zaś na autokreacji Torańskiej i skomplikowanej kreacji bohaterów jej wywiadów.
ONE WYWIADY TERESY TORAŃSKIEJ W UJĘCIU GENOLOGICZNYM
Producent: PWN
Nasza cena: 43,99 zł
OSTRZE IRONII MODERNIZM W CIENIU MONARCHII HABSBURSKIEJ
Przekład Maciej PłazaPosłowie Adam LipszycTrudno znaleźć dziś w świecie zachodnim krytyka literackiego, którego każda kolejna książka okazywałaby się pozycją tak opiniotwórczą, jak teksty Marjorie Perloff. Jej monografie pozwalają zrozumieć rodowód, rozwój i znaczenie ogromnych połaci literatury – od wczesnego modernizmu po współczesność, od poezji po prozę, teatr i sztuki wizualne.
OSTRZE IRONII MODERNIZM W CIENIU MONARCHII HABSBURSKIEJ
Producent: OSSOLINEUM
Nasza cena: 30,99 zł
PIĘĆ RAZY O PRZEKŁADZIE
Eseje wybitnej tłumaczki na temat kilku podstawowych kwestii związanych z przekładem: czym jest przekład i jakie są z niego pożytki? Jak mówi się o przekładzie i roli tłumacza – i co z tego wynika? Na czym polega autonomia przekładu? Jak tłumacze, wydawcy i czytelnicy obchodzą się z obcością? Co myślenie o przekładzie wnosi do myślenia o literaturze? Odwołując się do historii literatury, opowieści innych tłumaczy oraz własnych doświadczeń, autorka opowiada o dylematach i paradoksach pracy tłumacza, a także o tym, jak czytać przekłady i czym może być literatura. Inspirująca, błyskotliwa i pięknie napisana książka.
PIĘĆ RAZY O PRZEKŁADZIE
Producent: karakter
Nasza cena: 25,99 zł
PISARZE Z NRD WOBEC PRZEŁOMOWYCH WYDARZEŃ W EUROPIE ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ
Autorka w kompetentny sposób i w szerokim ujęciu relacjonuje najważniejsze aspekty reakcji wschodnioniemieckich twórców na przełomowe w bloku wschodnim wydarzenia społeczno-polityczne. (…)Ciekawe rozważania Magdaleny Latkowskiej dotyczą wydarzeń 1956 roku.
PISARZE Z NRD WOBEC PRZEŁOMOWYCH WYDARZEŃ W EUROPIE ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ
Producent: SCHOLAR
Nasza cena: 31,99 zł
  • nowość
POKOCHAWSZY MIŁOŚĆ W JĘZYKU
Jerzy Bralczyk i Lucyna Kirwil. Językoznawca i psycholog.
POKOCHAWSZY MIŁOŚĆ W JĘZYKU
Producent: AGORA
Nasza cena: 34,99 zł
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl